koronaweb
Menu

Svazek obcí regionu Novojičínska

Evidenční karta
Spisová značka:VŽ/7641/2009/Šlo
Registrační číslo:R 22/04
Název:Svazek obcí regionu Novojičínska
Sídlo:Masarykovo náměstí 1, Nový Jičín, 741 01
Datum registrace:13. 12. 2004
Právní forma:Dobrovolný svazek obcí
IČ:71240357
Předmět činnosti:
  • Ochrana společných zájmů, zmnožení sil a finančních prostředků při prosazování, přípravě a realizaci projektů zajišťujících rozvoj regionu Novojičínska.
  • Sdružování finančních, hmotných a pracovních prostředků a koordinace postupů členských obcí při realizaci významných investičních akcí při řešení problémů z oblasti zabezpečení čistoty obcí, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod a z oblasti ochrany životního prostředí.
  • Koordinace postupu při získávání dotací a subvencí pro rozvoj regionu ze státního rozpočtu ČR, z rozpočtu Moravskoslezského kraje, fondů ČR a Evropské unie, z prostředků Evropské investiční banky na investiční a neinvestiční akce těmito institucemi podporované.
  • Příprava a zabezpečení realizace skupinového projektu zaměřeného na řešení problematiky odvádění městských odpadních vod na území členských obcí (dále jen "Projekt"). Podrobnosti k projektu jsou uvedeny v příloze stanov (zejména specifikace dílčích podprojektů příslušejících k jednotlivým členským obcím Svazku).
  • V rámci přípravy a realizace Projektu plnění funkce příjemce dotace/dotací, příjemce půjček od veřejných subjektů, zadavatele veřejných zakázek, investora Realizujícího projekt ve prospěch členských obcí.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.