Menu

Regionální stálá konference Moravskoslezského kraje

Partnerství pro rozvoj Moravskoslezského kraje

V rámci programového období 2014–2020 jsou nově uplatňovány principy územní dimenze. Územní dimenze je chápána jako možnost koncentrovat prostředky z programů Evropských strukturálních a investičních fondů ve specifických typech území podporující jednak konkurenceschopnost ČR a také zohledňující požadavek na vyrovnávání územních rozdílů v ekonomické, sociální či environmentální oblasti.

Moravskoslezský kraj rozvíjí dialog o územních potřebách a prioritách prostřednictvím partnerské platformy, tzv. Regionální stálé konference (RSK). RSK sleduje a podporuje absorpční kapacitu regionu a dává tak doporučení řídícím orgánům k zacílení a slaďování výzev. Klíčovým dokumentem je Regionální akční plán, který provazuje zjištěné potřeby a rozvojové aktivity jednotlivých aktérů na území kraje s aktivitami financovatelnými z operačních programů a dalších zdrojů.

Regionální stálá konference je dobrovolné regionální uskupení územních partnerů v oblasti místního a regionálního rozvoje.

Složení RSK

Základní dokumenty ke stažení:

Korespondenční hlasování Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje

Rok 2021:

Rok 2022:

Zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje

17. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje (21. 9. 2022)

16. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje (30. 3. 2022)

15. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje (24. 6. 2021)

14. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje (18. 3. 2021)

13. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje (11. 9. 2020)

12. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje (24. 3. 2020)

11. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje (1. 10. 2019)

Archiv zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje

Území pro realizaci MAP II

Sekretariát Regionální stálé konference

Zajištění činnosti sekretariátu RSK MSK IV, reg. č.: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000289

Hlavním cílem projektu je zajistit a koordinovat činnosti spojené s chodem Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje a jejích poradních skupin.

Kontakty:

Logo programu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.