Menu

Regionální subjekt – projekt technické asistence

Projekt technické pomoci „Podpora aktivit v rámci Programu Interreg V-A ČR – PR 2021-2023“ reg. č. „CZ.11.5.125/0.0/0.0/15_007/0002952“

Vedoucí partner – Moravskoslezský kraj

Partner projektu bez finančního příspěvku – Województwo Śląskie/Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Realizace – od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2023

Rozpočet projektu – 56.670 eur – z toho výše finanční podpory z Evropské Unie činí 48.169,50 eur a ze státního rozpočtu 8.500,50 eur.

Cílem projektu je zvýšení zájmu o Program Interreg V-A Česká republika – Polsko u potenciálních žadatelů a příjemců, zlepšit informovanost o Programu, eliminovat nekvalitně připravené projekty, podporovat absorpční kapacitu na území Moravskoslezského kraje a partnerského kraje na polské straně hranice.

Aktivity Regionálního subjektu – Moravskoslezského kraje, které jsou realizovány:

Kontakty:

Bc. Jana Bartošková, tel.: 595 622 327, e‑mail: jana.bartoskova@msk.cz

Jana Kaiduschová, tel.: 595 622 312, e‑mail: jana.kaiduschova@msk.cz

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.