Menu

Turistické oblasti v kraji a destinační management

Území Moravskoslezského kraje je z turistického hlediska a kulturně historické diverzity rozděleno do šesti turistických oblastí. Podporu uvedených oblastí zajišťuje kraj prostřednictvím oddělení cestovního ruchu krajského úřadu a krajské destinační společnosti Moravian-Silesian Tourism, s. r. o.

Všechny subjekty mají za cíl posílit povědomí o turistickém regionu Severní Morava a Slezsko jako atraktivní dovolenkové, filmové a kongresové destinace. Na turistických webových stránkách kraje severnimorava.travel naleznete informace o atraktivitách, připravovaných akcích a produktech cestovního ruchu na celém území.

Turistické oblasti v našem kraji

Co je turistická oblast?

Jde o organizaci, která má za úkol zajišťovat koordinaci a spolupráci poskytovatelů služeb cestovního ruchu na daném území (destinaci) za účelem efektivnějšího řízení turismu v regionu. Snaží se zajistit udržitelný rozvoj území, konkurenceschopnost na trhu, ucelenou nabídku aktivit a spolupráci subjektů z veřejné i soukromé sféry. Využívá k tomu nástrojů managementu.

Co je destinační management?

Jde o proces řízení, jehož základ tvoří komunikace, koordinace a kooperace a to nejen v rámci společnosti, ale v rámci celého regionu. Je tedy důležité, aby se jednotlivé subjekty chovaly spíše jako spojenci a rovnocenní partneři, než jako konkurence. Jen to může zajistit vytvoření ucelené nabídky produktu cestovního ruchu. Je daleko efektivnější propagovat oblast jako harmonický celek, než jako separovaná střediska.

Turistické oblasti MSK

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.