Menu

Krajský úřad Moravskoslezského kraje na základě podkladů dodaných Ministerstvem zdravotnictví zajistil vypracování dokumentů:

Akční plán protihlukových opatření pro hlavní pozemní komunikace ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, kde pro potřeby hlukového mapování ve 3. kole se hlavními pozemními komunikacemi myslí všechny hlavní silnice s intenzitou více než 3 milióny vozidel za rok. Současně jsou tyto komunikace v majetku Moravskoslezského kraje a situovány mimo Aglomeraci Ostrava

Akční hlukový plán aglomerace Ostrava, kde pro potřeby hlukového mapování ve 3. kole se aglomerací rozumí urbanizované území městského charakteru s více než 100 000 trvale bydlícími obyvateli, tvořené jednou nebo více obcemi s intenzivními ekonomickými, sociálními a územně technickými vazbami.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.