Menu

Akční hlukový plán aglomerace Ostrava

V souladu s legislativou proběhlo 3. kolo hlukového mapování. Na základě dodaných podkladů ze strany Ministerstva zdravotnictví (Strategická hluková mapa aglomerace Ostrava) zajistil krajský úřad vypracování dokumentu Akční hlukový plán aglomerace Ostrava. Pro potřeby hlukového mapování v 3. kole se aglomerací rozumí urbanizované území městského charakteru s více než 100.000 trvale bydlícími obyvateli, tvořené jednou nebo více obcemi s intenzivními ekonomickými, sociálními a územně technickými vazbami.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.