Informace ke koronaviru
A A A
Menu

Dopravní obslužnost v Moravskoslezském kraji je zajišťována prostřednictvím železniční, příměstské autobusové a městské hromadné dopravy v rámci závazku veřejné služby objednávané krajem a obcemi.

Rozsah dopravní obslužnosti kraje stanovuje a financuje v samostatné působnosti kraj, v kompetenci obcí je dopravní obslužnost nad rámec dopravní obslužnosti kraje.

Stanovení rozsahu dopravní obslužnosti podle § 35 odst. 2 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je na území kraje vyhrazeno zastupitelstvu kraje.

Rozsah základní dopravní obslužnosti na období od 9. 12. 2018, a další období 2018 stanovilo zastupitelstvo kraje dne 13. 12. 2018 usnesením č. 10/1079.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Úřední hodiny jsou od 28. prosince 2020 omezeny:
Po: 8:00‑13:00 hod.
St: 12:00‑17:00 hod.