koronaweb
Menu

Novinky v oblasti silniční dopravy, zprávy

Podnikání malými vozidly po 21. 5. 2022

Změny v podnikání malými vozidly k 21. květnu 2022

V důsledku přijetí nových norem EU tvořících tzv. Balíček mobility budou od 21. května 2022 nově na kategorii podnikatelů, kteří vykonávají povolání podnikatele v silniční nákladní dopravě výhradně vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny, avšak nepřesahující 3,5 tuny (dále jen „dodávka“) dopadat obdobné povinnosti vztahující se v současnosti na podnikatele v silniční dopravě provozující silniční nákladní dopravu pro cizí potřebu vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny (dále jen „velké vozidlo“), pokud budou těmito vozidly provozovat mezinárodní dopravu nebo dopravu mezi dvěma místy na území jiného členského státu (tzv. kabotáž).

Vzhledem k tomu, že odpovídající novela zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, která provádí uvedené unijní normy v právním řádu ČR, se prozatím nachází v legislativním procesu a bohužel tak s největší pravděpodobností nenabyde účinnosti do května 2022, dovolujeme si níže představit návrh řešení pro ty z vás, kteří chtějí do doby přijetí vnitrostátní úpravy vykonávat povolání podnikatele v silniční nákladní dopravě dodávkami.

Další instrukce naleznete na stránkách Ministerstva dopravy.
Zdroj: Ministerstvo dopravy
Zveřejněno: 29. 3. 2022

Prokazování finanční způsobilosti od 21. 2. a od 22. 5. 2022

Povinnost prokázat finanční způsobilost budou mít nově i podnikatelé v silniční dopravě pro vozidla, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 2,5 tuny, avšak současně nepřevyšuje 3,5 tuny, a která jsou používána v mezinárodní dopravě.

Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1055 ze dne 15. července 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 1071/2009, (ES) č. 1072/2009 a (EU) č. 1024/2012 za účelem jejich přizpůsobení vývoji v odvětví silniční dopravy, musí podnikatelé v silniční dopravě, kteří provozují mezinárodní silniční dopravu vozidly s největší povolenou hmotností převyšující 2,5 tuny, avšak současně nepřevyšující 3,5 tuny, nově i pro tato vozidla plnit podmínku finanční způsobilosti.

Podnikatel v silniční dopravě, jehož vozový park se sestává z vozidel, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3,5 tuny bez ohledu na to, jsou‑li používána ve vnitrostátní nebo mezinárodní silniční dopravě a vozidel, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 2,5 tuny, avšak současně nepřevyšuje 3,5 tuny, a která používá v mezinárodní dopravě, je v návaznosti na vyhlášený směnný kurz ECB 2021/c 400/02, který činí 1 euro = 25,309 Kč, pro rok 2022 povinen s platností od 21. 2. 2022 prokázat kapitál nebo rezervy ve výši nejméně

Podnikatel v silniční dopravě, jehož vozový park sestává výhradně z vozidel, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 2,5 tuny, avšak současně nepřevyšuje 3,5 tuny, a která používá v mezinárodní dopravě, je v návaznosti na vyhlášený směnný kurz ECB 2021/c 400/02, který činí 1 euro = 25,309 Kč pro rok 2022 povinen s platností od 22. 5. 2022 prokázat kapitál nebo rezervy ve výši nejméně

Autor: Ministerstvo dopravy, 19. 1. 2022

Připravuje se novela zákona o silniční dopravě

Dne 24. 11. 2021 byl Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky předložen vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a který je evidován jako Sněmovní tisk 58 (dále jen „novela zákona o silniční dopravě“).

Vládní návrh zákona je nyní zařazen na 1. čtení schůze PS, která se bude konat dne 25. 1. 2022. Účinnost novely zákona o silniční dopravě je stanovena na 21. 5. 2022.

Předmětem novely zákona o silniční dopravě je zajištění implementace předpisů Evropské unie, které jsou součástí Balíčku mobility I., a to zejména s ohledem na rozšíření věcné působnosti unijních nařízení:

obojí ve vztahu k provozování nákladní dopravy vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny, je‑li jimi provozována mezinárodní silniční doprava pro cizí potřeby nebo kabotáž.

Novela zákona o silniční dopravě:

O dalším vývoji příprav novely zákona o silniční dopravě budeme průběžně informovat. Podrobnější informace k Balíčku mobility I. můžete nalézt také na stránkách Ministerstva dopravy.
Za účelem splnění podmínky odborné způsobilosti doporučujeme se přihlásit na zkoušky odborné způsobilosti, o nichž bližší informace naleznete na stránkách Moravskoslezského kraje.

Odpovědní zaměstnanci odboru dopravy

V případě potřeby dalších informací, kontaktujte příslušné zaměstnance odboru dopravy:

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.