Informace ke koronaviru
A A A
Menu

Profesní osvědčení pro výuku a výcvik žadatelů o řidičské oprávnění

V souladu se zákonem č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů mohou vyučovat jednotlivé předměty v rámci výuky a výcviku žadatelů o řidičské oprávnění, s výjimkou předmětu zdravotnické přípravy, pouze osoby, které jsou držiteli profesního osvědčení.

Žadatel o profesní osvědčení musí naplnit podmínky dle § 21 odst. 2 písm. a) až e) a odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a úspěšně vykonat zkoušku učitele výuky a výcviku.

Zkouška učitele výuky a výcviku

Krajský úřad Moravskoslezského kraje podle ust. § 7 odst. 2 vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví termín zkoušky tak, aby tato byla zahájena nejpozději do 30 dnů po doručení žádosti o přihlášení ke zkoušce.

Ke zkoušce přihlašuje žadatele o získání profesního osvědčení provozovatel autoškoly, který prováděl základní školení žadatele, a to podáním u krajského úřadu. Vzhledem k rozsahu vykonávané zkoušky je nezbytná rezervace předběžných termínů u odpovědné osoby e‑mailem, případně telefonicky.

Termíny zkoušek pro rok 2021 nejsou dosud stanoveny.

Jednotlivé části zkoušky:

 1. písemná část - test z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy (žadatel musí dosáhnout plný počet bodů),
 2. ústní část - zkouška znalostí a dovedností,
  • výkladem tématu z předpisů o provozu na pozemních komunikacích,
  • z předpisů souvisejících s předpisy o provozu na pozemních komunikacích,
  • z ovládání a údržby vozidla a provádění jejich výuky,
  • z teorie řízení a zásad bezpečné jídzy a provádění jejich výuky,
  • z praktické údržby vozidla a provádění její výuky,
 3. praktická část - ověření znalostí a dovedností při praktické jízdě.

Okruhy otázek pro ústní část zkoušky jsou k dispozici na vyžádání u odpovědné osoby.

Po úspěšném vykonání zkoušky vydá krajský úřad žadateli profesní osvědčení učitele výuky a výcviku.

Kontakty:
telefon: 595 622 954; 595 622 118
e-mail: bohdana.zdarska@msk.cz; jiri.macosek@msk.cz

Úřední hodiny pro veřejnost:

Úřední hodiny jsou od 28. prosince 2020 omezeny:
Po: 8:00‑13:00 hod.
St: 12:00‑17:00 hod.