koronaweb
Menu

Silniční síť na území Moravskoslezského kraje

Stávající silniční komunikační systém na území Moravskoslezského kraje se opírá o hlavní mezinárodní silnici I/11 (E75) Rýmařov – Bruntál – Opava – Ostrava – Český Těšín – Jablunkov a I/48 (E462), která je již v některých úsecích upravena, případně se v současné době dále rekonstruuje na dálnici D48 (Nový Jičín – Frýdek-Místek – Český Těšín). Již dokončená dálnice D1, zajišťuje nejen nezbytné spojení kraje s celou Českou republikou, ale jako součást VI.b transevropského koridoru se stala částí páteřní dopravní sítě sever – jih a zajišťuje přímé spojení s Polskem.

Páteřní síť dálnic, a silnic I. třídy na území kraje doplňují silnice II. a III. třídy, které jsou důležitou součástí dopravní sítě regionu a jsou ve vlastnictví kraje. Silnice II. a III. třídy spojují obce a města v kraji a přináší základní podmínky pro život a podnikání v nich. Moravskoslezský kraj vlastní silniční síť o délce 2 748 km (data k 1. 7. 2020) s 1 160 mosty a výkon jeho vlastnických práv k silnicím zajišťuje příspěvková organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, p. o., se šesti provozními středisky dislokovanými na celém území kraje.

Bližší informace o silniční síti na území Moravskoslezského kraje naleznete na stránkách naší příspěvkové organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o.

Mapovou aplikaci Silniční a dálniční sítě ČR naleznete také na stránkách silniční databanky organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.