Menu

Stavíme a modernizujeme pro vás

Prostřednictvím nové mapové aplikace lze vyhledat krajem realizované stavby spolufinancované z evropských finančních prostředků a z rozpočtu Moravskoslezského kraje od roku 2014. Stavby jsou doplněny o fotodokumentaci před zahájením realizace, v průběhu a po ukončení. Uživatelské rozhraní mapové aplikace obsahuje různé vyhledávací a identifikační funkce a nástroje, umožňující zobrazit související výsledky a informace k požadovaným prvkům.

Na stránkách kraje věnujících se zahraniční finanční podpoře dále získáte základní přehled o projektech realizovaných krajem na silniční síti a na infrastruktuře letiště Leoše Janáčka Ostrava, a to jak v programovém období 2007–2013, tak v programovém období 2014–2020. Přehled o všech projektech realizovaných na infrastruktuře letiště Leoše Janáčka Ostrava, realizované tedy i přímo obchodní společností Letiště Ostrava, a.s. naleznete na stránkách této společnosti.

Mimo tyto projekty Moravskoslezský kraj prostřednictvím vlastní příspěvkové organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, p. o., zabezpečuje údržbu a opravy silnic II. a III. tříd s cílem odstranit závady ve sjízdnosti, opotřebení nebo poškození silnic, jejich součástí a příslušenství. Úseky silnic plánované k souvislým opravám jsou vybírány na základě jejich stávajícího neuspokojivého technického stavu. Jedná se ve všech případech o silnice ve velmi špatném až havarijním stavu, jejichž oprava je v daném roce z hlediska dalšího rychlého vývoje poruch nutná a kompletně proveditelná. Přehled staveb plánovaných a realizovaných v jednotlivých letech naleznete také na stránkách organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o.

K plánování významných investičních akcí slouží Správě silnic Moravskoslezského kraje tzv. Bílá kniha, což je koncepční a pravidelně aktualizovaný dokument, který systematicky mapuje stav silnic II. a III. třídy na území kraje a současně vyhodnocuje potřebnost investic na této silniční síti prostřednictvím široké škály konkrétních transparentních kritérií. Dokument je tak využíván k tvorbě krátkodobých a střednědobých plánů i koncepčních úvah s horizontem nad 10 let.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.