Menu

Podpora aktivit v oblasti prevence rizikového chování

Termín podání žádosti o dotaci je od 2. 4. 2024 do 8. 4. 2024 do 14:30 hodin.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor školství, mládeže a sportu.

Prostřednictvím e‑podání lze zaslat:

Termín:

Termín podání žádosti o dotaci je od 2. 4. 2024 do 8. 4. 2024 do 14:30 hodin.

Upozornění!

Pro žadatele dotací je připraven prezenční metodický seminář, a to v termínech:

Administrátor programu:

Odborné dotazy týkající se projektu:

Podmínky:

Podmínky dotačního programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikového chování u dětí

Přílohy:

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.