Menu

Program na podporu aktivit sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji na rok 2024

Lhůta pro podání žádostí je od 25. 3. 2024 do 29. 3. 2024 včetně.

Rada kraje na své schůzi dne 19. 2. 2024 usnesením 89/6624 schválila podmínky dotačního programu Program na podporu aktivit sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji na rok 2024.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava, IČO 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí.

Zasílání žádostí je prostřednictvím e‑podání.

Pro žadatele o dotaci proběhne seminář týkající se podmínek dotačního programu, včetně změn ve věcných, ekonomických a formálních záležitostech. Seminář proběhne dne 4. března od 10:00 do 12:00 hodin v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v zasedací místnosti F202, přihlášení je možné do 1. března 2024

Lhůta pro podání žádostí je od 25. 3. 2024 do 29. 3. 2024 včetně.

Kontakt

pro věcné záležitosti projektu:

pro formální a ekonomické záležitosti projektu:

Zásady

Program na podporu aktivit sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji na rok 2024

Přílohy

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.