Menu

Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2022

Lhůta pro podávání žádostí je od 4. 4. 2022 9:00 hod. do 8. 4. 2022 11:59 hod.

Rada kraje svým usnesením č. 38/2581 ze dne 28. 2. 2022 schválila vyhlášení dotačního programu "Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2022".

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu.

Zasílání žádostí je možné pouze prostřednictvím e‑podání

Termín

Lhůta pro podávání žádostí je od 4. 4. 2022 9:00 hod do 8. 4. 2022 11:59 hod.

Lhůta pro následné zaslání žádosti prostřednictvím datové schránky, e‑mailu nebo v listinné podobě (v souladu s podmínkami programu) je od 4. 4. 2022 do 13. 4. 2022.

Kontakt

Dotazy ve věcech technických

Podmínky

Podmínky dotačního programu

Výsledky

Výsledky dotačního programu

Přílohy

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.