Menu

Výsledky dotačního programu Drobné vodohospodářské akce pro roky 2023–2024

Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Drobné vodohospodářské akce pro roky 2023–2024 v Kč
poř.č. IČO žadatel právní forma název projektu – účelové určení celkové uznatelné náklady (dle žádosti) výše dotace podíl dotace na uznatelných nákladech zahájení realizace projektu ukončení realizace projektu časová použitelnost dotace od – do průměr bodového hodnocení
5 00296163 Lichnov obec Lichnov – oddílná splašková kanalizace a ČOV 5 – 1a etapa 5 382 753 4 037 000 75,00 % 1. 1. 2023 16. 9. 2024 1. 1. 2023 – 16. 10. 2024 16,5
4 00298514 Trojanovice obec Zajištění zásobování vodou v obci Trojanovice, etapa SO2, SO3, SO11 6 598 700 4 949 000 75,00 % 1. 1. 2023 16. 9. 2024 1. 1. 2023 – 16. 10. 2024 15,5
6 00562424 Doubrava obec Vybudování kanalizačních stok "A", "B", "B‑1" v Doubravě 1 290 980 968 200 75,00 % 1. 1. 2023 16. 9. 2024 1. 1. 2023 – 16. 10. 2024 15,5
8 00299871 Brumovice obec Čistírna odpadních vod v obci Brumovice 1 350 493 1 012 000 74,94 % 1. 1. 2023 16. 9. 2024 1. 1. 2023 – 16. 10. 2024 15
13 00296732 Hrčava obec Posílení vodovodního řadu – vrtaná studna 450 000 314 000 69,78 % 2. 1. 2023 16. 9. 2024 2. 1. 2023 – 16. 10. 2024 14
1 00577057 Dobratice obec Vodovod Dobratice – rybníky, včetně přípojek vody 1 268 754 951 500 74,99 % 1. 8. 2023 16. 9. 2024 1. 8. 2023 – 16. 10. 2024 13,5
3 00576875 Dolní Tošanovice obec Prodloužení vodovodu, lokalita Chechlůvka, Dolní Tošanovice 3 288 893 2 400 000 72,97 % 1. 5. 2023 16. 9. 2024 1. 5. 2023 – 16. 10. 2024 13,5
9 00492621 Milíkov obec Jímání, úprava a akumulace pitné vody z průzkumného vrtu na p.č. 1648/26, k.ú. Milíkov 6 958 806 5 000 000 71,85 % 1. 1. 2023 16. 9. 2024 1. 1. 2023 – 16. 10. 2024 13,5
Celkem požadované dotace   19 631 700  
Pořadník náhradních žadatelů v rámci dotačního programu Drobné vodohospodářské akce pro roky 2023–2024 v Kč
poř. č. IČO žadatel právní forma název projektu – účelové určení celkové uznatelné náklady (dle žádosti) výše dotace podíl dotace na uznatelných nákladech zahájení realizace projektu ukončení realizace projektu časová použitelnost dotace od – do průměr bodového hodnocení
2 00296678 Hnojník obec Splašková kanalizace a ČOV v obci Hnojník 156 102 580 5 000 000 3,20 % 1. 1. 2023 16. 9. 2024 1. 1. 2023 – 16. 10. 2024 13,0
10 00535991 Metylovice obec Kanalizace Metylovice – 3. stavba 56 343 100 5 000 000 8,87 % 1. 1. 2023 16. 9. 2024 1. 1. 2023 – 16. 10. 2024 13,0
12 00533947 Chlebičov obec Kanalizace ul. Na Rybníku v obci Chlebičov 2 252 549 1 689 000 74,98 % 1. 1. 2023 16. 9. 2024 1. 1. 2023 – 16. 10. 2024 9,5
14 66144540 Nové Sedlice obec Nové Sedlice, rekonstrukce kanalizace ul. K Lesu 3 409 000 2 556 700 75,00 % 3. 7. 2023 16. 9. 2024 3. 7. 2023 – 16. 10. 2024 6,0
Celkem požadované dotace   14 245 700  
Neposkytnutí dotací v rámci dotačního programu Drobné vodohospodářské akce pro roky 2023–2024 v Kč
poř. č. IČO žadatel právní forma název projektu – účelové určení celkové uznatelné náklady (dle žádosti) požadovaná výše dotace podíl dotace na uznatelných nákladech poznámka
7 00576077 Staré Heřminovy obec Výstavba domovních čistíren odpadních vod ve Starých Heřminovech 10 099 432 5 000 000 49,51 % Žadatel nedoložil povinnou přílohu žádosti podle čl. IX. odst. 6 písm. a. podmínek dotačního programu – stavební povolení nebo společné povolení s doložkou právní moci

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.