Menu

Výsledky dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu

Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2024 na základě smluv o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon a stanovení maximální výše oprávněných provozních nákladů v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2024 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům
*Lze hradit uznatelné náklady dle čl. V, odst. 1 Podmínek, tzn., které vznikly v období realizace sociální služby a byly uhrazeny nejpozději do 31. 1. 2025.
Poř. č. Název žadatele IČO Právní forma žadatele Název služby Registrační číslo služby Druh sociální služby Maximální výše oprávněných provozních nákladů (v Kč) Požadovaná výše dotace (v Kč) Schválená výše dotace (v Kč)* Nákladové limity (v Kč) Komentář Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Osobní Provozní
1 Adámkova vila, Domov se zvláštním režimem,
z. ú.
09276181 ústav Adámkova vila, domov se zvláštním režimem, z. ú. 6378079 domovy se zvláštním režimem 32 967 000 4 696 000 3 706 000 4 696 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03438/2023/SOC ze dne 16. 10. 2023
2 Adámkova vila, Osobní asistence, z.ú. 09693424 ústav Adámkova vila, Osobní asistence, z.ú. 6445984 osobní asistence 5 481 000 1 784 000 1 784 000 1 784 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a dle bodu 8. písm. e) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03436/2023/SOC ze dne 16. 10. 2023
3 Akademický ústav Karviná, z.ú. 62331485 ústav Nízkoprahové zařízení dětí a mládeže OÁZA 7799721 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 6 212 000 3 920 100 2 930 000 3 557 944 306 056 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03432/2023/SOC ze dne 16. 10. 2023
4 AlFi, z.s. 02801426 spolek Raná péče pro rodiny s dětmi s PAS 6431660 raná péče 4 553 000 1 790 000 1 640 000 1 462 000 328 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03441/2023/SOC ze dne 16. 10. 2023
5 AlFi, z.s. 02801426 spolek AlFi‑odlehčovací služba 9162280 odlehčovací služby 3 045 000 1 526 500 1 482 000 1 212 000 314 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a dle bodu 8. písm. e) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03441/2023/SOC ze dne 16. 10. 2023
6 ALZHEIMER HOME z.ú. 03593207 ústav ALZHEIMER HOME Jablunkov 1073959 domovy se zvláštním režimem 44 550 000 3 900 000 585 000 2 900 000 1 000 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a dle bodu 8. písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03442/2023/SOC ze dne 10. 11. 2023
7 ALZHEIMER HOME z.ú. 03593207 ústav ALZHEIMER HOME Frýdek‑Místek 3899346 domovy se zvláštním režimem 41 877 000 8 147 000 6 366 000 6 498 000 1 649 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03442/2023/SOC ze dne 10. 11. 2023
8 ALZHEIMER HOME z.ú. 03593207 ústav ALZHEIMER HOME Ostrava 9745937 domovy se zvláštním režimem 62 370 000 6 547 000 4 766 000 5 547 000 1 000 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03442/2023/SOC ze dne 10. 11. 2023
9 ANIMA VIVA z. s. 26591014 spolek Centrum ANIMA Opava – sociální rehabilitace 5587445 sociální rehabilitace 7 676 000 754 000 194 000 754 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03444/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
10 ANIMA VIVA z. s. 26591014 spolek Sociální poradna ANIMA VIVA o.s. 8840509 odborné sociální poradenství 3 459 000 1 756 000 1 633 000 1 756 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03444/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
11 ARKA CZ, z.s. 26673045 spolek Terénní programy ARKA 1109069 terénní programy 5 841 000 3 067 000 2 829 000 2 558 900 508 100 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03449/2023/SOC ze dne 24. 10. 2023
12 ARKA CZ, z.s. 26673045 spolek Adiktologická poradna ARKA 3561786 odborné sociální poradenství 4 324 000 2 157 000 1 770 000 1 765 700 391 300 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03449/2023/SOC ze dne 24. 10. 2023
13 ARKA CZ, z.s. 26673045 spolek Následná péče ARKA 8243517 služby následné péče 1 622 000 704 000 630 000 537 230 166 770 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03449/2023/SOC ze dne 24. 10. 2023
14 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Azylový dům pro ženy, matky s dětmi a rodiny Havířov 1100631 azylové domy 19 020 000 466 000 403 000 144 200 321 800 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03458/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023
15 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Azylový dům pro muže Havířov 1201512 azylové domy 12 363 000 500 000 243 000 0 500 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03458/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023
16 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Azylový dům pro muže Samaritán Opava 1268368 azylové domy 10 461 000 215 000 202 000 160 000 55 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03458/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023
17 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Azylový dům Adelante Ostrava 1411560 azylové domy 19 654 000 1 802 000 387 000 1 144 495 657 505 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03458/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023
18 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Noclehárna pro ženy Samaritán Opava 1457315 noclehárny 2 620 000 1 358 000 1 145 000 1 057 000 301 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03458/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023
19 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Havířov 1461792 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 4 629 000 2 963 000 2 107 000 2 189 235 773 765 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03458/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023
20 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Prevence bezdomovectví Kopřivnice 1483365 terénní programy 2 780 000 2 200 000 1 555 000 1 618 852 581 148 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03458/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023
21 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Terénní programy Samaritán Opava 1746734 terénní programy 1 905 000 1 193 000 981 000 933 394 259 606 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03458/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023
22 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Domov Přístav Frýdek – Místek 1946534 domovy se zvláštním režimem 28 512 000 11 662 000 8 429 000 9 407 556 2 254 444 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03458/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023
23 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Nízkoprahové denní centrum Samaritán Opava 2004679 nízkoprahová denní centra 3 072 000 1 977 000 1 698 000 1 456 500 520 500 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03458/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023
24 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Noclehárna pro muže Samaritán Opava 2053217 noclehárny 4 469 000 2 461 000 2 183 000 1 909 000 552 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03458/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023
25 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Domov Přístav Ostrava – Kunčičky 2347976 domovy se zvláštním režimem 75 735 000 31 454 000 19 435 000 23 096 859 8 357 141 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03458/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023
26 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Prevence bezdomovectví Ostrava 3553396 terénní programy 16 400 000 12 688 000 9 704 000 10 145 327 2 542 673 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03458/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023
27 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Noclehárna Adelante Ostrava 3573576 noclehárny 7 450 000 4 355 000 3 268 000 2 961 338 1 393 662 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03458/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023
28 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Nízkoprahové denní centrum Adelante Ostrava 3588365 nízkoprahová denní centra 5 057 000 3 049 000 2 448 000 1 613 977 1 435 023 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03458/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023
29 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Kopřivnice, Příbor, Štramberk 3626997 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 3 376 000 2 700 000 1 799 000 2 131 378 535 622 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03458/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023
30 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kamarád 3716757 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 4 800 000 3 100 000 1 979 000 2 363 208 736 792 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03458/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023
31 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Krnov 3724158 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 4 263 000 2 856 000 2 471 000 1 958 712 897 288 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03458/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023
32 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Prevence bezdomovectví Havířov 3730898 terénní programy 3 809 000 2 652 000 1 873 000 1 924 072 727 928 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03458/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023
33 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Vyhlídka Havířov 4023688 služby následné péče 4 716 000 3 300 000 2 458 000 1 966 280 1 333 720 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03458/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023
34 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Nízkoprahové denní centrum Krnov 4411471 nízkoprahová denní centra 3 365 000 1 689 000 1 259 000 1 291 612 397 388 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03458/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023
35 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Noclehárna pro muže Havířov 4502063 noclehárny 4 623 000 2 864 000 2 090 000 1 958 804 905 196 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03458/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023
36 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Azylový dům pro ženy a matky s dětmi Adelante Ostrava 4683797 azylové domy 19 654 000 1 159 000 387 000 684 205 474 795 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03458/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023
37 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Azylový dům Krnov 4714749 azylové domy 23 775 000 16 717 000 11 483 000 13 420 840 3 296 160 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03458/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023
38 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Noclehárna pro ženy Adelante, Ostrava 4862422 noclehárny 3 228 000 2 116 000 1 509 000 1 479 555 636 445 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03458/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023
39 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Prevence bezdomovectví Frenštát pod Radhoštěm 5019603 terénní programy 2 540 000 1 774 000 1 389 000 1 441 557 332 443 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03458/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023
40 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Dům pod svahem Havířov 5069181 služby následné péče 9 039 000 7 571 000 5 157 000 5 382 588 2 188 412 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03458/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023
41 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Prevence bezdomovectví Frýdek‑Místek 5180673 terénní programy 4 444 000 3 063 000 2 549 000 2 397 121 665 879 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03458/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023
42 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Prevence bezdomovectví Bohumín 5566615 terénní programy 4 250 000 3 420 000 2 291 000 2 689 359 730 641 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03458/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023
43 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Frenštát pod Radhoštěm 5842445 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 827 000 1 206 000 1 046 000 742 655 463 345 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". Návrh dotace je stanoven na období od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024. 03458/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023
44 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Terénní programy Krnov 5913318 terénní programy 3 809 000 2 606 000 2 086 000 2 046 875 559 125 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03458/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023
45 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Terénní programy Adelante Ostrava 6252968 terénní programy 5 079 000 3 086 000 2 486 000 2 403 153 682 847 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03458/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023
46 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Ostrava – Přívoz 6317306 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 5 100 000 3 870 000 2 622 000 2 733 503 1 136 497 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03458/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023
47 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Noclehárna Krnov 6695046 noclehárny 5 393 000 2 562 000 2 208 000 1 906 201 655 799 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03458/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023
48 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Ostrava 6924546 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 13 381 000 9 570 000 7 818 000 7 188 681 2 381 319 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03458/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023
49 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Domov Přístav Ostrava – Zukalova 8990475 domovy se zvláštním režimem 25 839 000 11 167 000 6 575 000 8 882 500 2 284 500 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03458/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023
50 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Azylový dům pro ženy a matky s dětmi Samaritán Opava 9479139 azylové domy 19 020 000 430 000 375 000 350 000 80 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03458/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023
51 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Sociálně aktivizační služby pro seniory Havířov 9583580 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 3 310 000 2 125 000 1 869 000 1 553 831 571 169 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03458/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023
52 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Terénní programy Havířov 9888745 terénní programy 2 540 000 1 543 000 1 170 000 1 172 194 370 806 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03458/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023
53 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. Klub Stonožka Ostrava 68308892 pobočný spolek Integrační centrum Ostrava 9533187 sociálně terapeutické dílny 12 164 000 11 522 280 5 399 000 8 074 873 2 028 127 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03450/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
54 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. Klub Zvoneček 65471776 pobočný spolek Centrum denních služeb 2298502 centra denních služeb 2 558 000 1 518 000 1 446 000 1 298 486 192 514 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03451/2023/SOC ze dne 31. 10. 2023
55 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. Klub Zvoneček 65471776 pobočný spolek Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi 9293287 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2 055 000 1 100 000 1 066 000 947 000 153 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03451/2023/SOC ze dne 31. 10. 2023
56 Asociace TRIGON, o.p.s. 27027686 obecně prospěšná společnost Sociální rehabilitace CDZ Ostrava 1107267 sociální rehabilitace 8 374 000 5 666 000 4 996 000 4 997 999 668 001 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a dle bodu 8. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03452/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
57 Asociace TRIGON, o.p.s. 27027686 obecně prospěšná společnost Bydlíme! 2016 6905831 chráněné bydlení 11 502 000 5 182 000 5 182 000 3 569 872 1 612 128 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a dle bodu 8. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03452/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
58 Bílý kruh bezpečí, z.s. 47607483 spolek Intervenční centrum Bílého kruhu bezpečí, z.s., Ostrava 5038493 intervenční centra 3 885 000 2 150 000 2 150 000 1 970 500 179 500 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03467/2023/SOC ze dne 24. 10. 2023
59 Bohumínská městská nemocnice, a.s. 26834022 akciová společnost Bohumínská městská nemocnice, a.s. 8095815 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 9 576 000 2 873 000 2 320 000 2 873 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03468/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023
60 Bruntálská dílna Polárka o.p.s. 29390168 obecně prospěšná společnost Sociálně terapeutická dílna Polárka 3032399 sociálně terapeutické dílny 6 531 000 2 757 070 2 577 000 2 284 662 472 338 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03470/2023/SOC ze dne 24. 10. 2023
61 Bunkr, o.p.s. 26617013 obecně prospěšná společnost NZDM Klub Bunkr, Nový Jičín 3015065 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 3 289 000 2 511 000 1 920 000 2 152 000 359 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03472/2023/SOC ze dne 24. 10. 2023
62 Bunkr, o.p.s. 26617013 obecně prospěšná společnost NZDM Klub Bunkr, Bohumín 4442192 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 3 045 000 2 571 000 1 653 000 2 115 000 456 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03472/2023/SOC ze dne 24. 10. 2023
63 Bunkr, o.p.s. 26617013 obecně prospěšná společnost Streetwork v Třinci 7435832 terénní programy 2 413 000 1 743 000 1 314 000 1 576 000 167 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03472/2023/SOC ze dne 24. 10. 2023
64 Bunkr, o.p.s. 26617013 obecně prospěšná společnost NZDM Klub Bunkr, Třinec 8883344 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 3 045 000 2 532 000 1 833 000 2 121 000 411 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03472/2023/SOC ze dne 24. 10. 2023
65 CENTROM z. s. 69610371 spolek Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Vítkovice 4049883 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 2 315 000 1 362 000 1 131 000 877 057 484 943 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03473/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023
66 CENTROM z. s. 69610371 spolek Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Radvanice 4598329 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 584 000 875 000 750 000 561 512 313 488 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03473/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023
67 CENTROM z. s. 69610371 spolek Bydlení s doprovodným sociálním programem 8799032 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 9 980 000 4 221 000 3 928 000 3 057 583 1 163 417 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03473/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023
68 CENTROM z. s. 69610371 spolek Program bydlení CENTROM 9896211 terénní programy 5 714 000 2 462 000 2 279 000 1 854 110 607 890 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03473/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023
69 Centrum Anabell, z. ú. 26606518 ústav Odborné sociální poradenství v KCA Ostrava 2175821 odborné sociální poradenství 2 162 000 980 000 837 000 740 000 240 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03474/2023/SOC ze dne 24. 10. 2023
70 Centrum nové naděje z.ú. 70632031 ústav Občanská poradna 7114272 odborné sociální poradenství 2 739 000 964 000 964 000 755 700 208 300 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03497/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023
71 Centrum pečovatelské služby Frýdek‑Místek, příspěvková organizace 48772739 příspěvková organizace pečovatelská služba 2512291 pečovatelská služba 53 592 000 13 055 000 12 433 000 12 878 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03435/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023
72 Centrum pečovatelské služby Frýdek‑Místek, příspěvková organizace 48772739 příspěvková organizace sociálně právní poradna 4132501 odborné sociální poradenství 4 324 000 765 000 740 000 740 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03435/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023
73 Centrum pečovatelské služby Frýdek‑Místek, příspěvková organizace 48772739 příspěvková organizace Centrum denních služeb Domovinka 9123287 centra denních služeb 8 039 000 2 690 000 2 380 000 2 531 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03435/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023
74 Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. 48804517 spolek Středisko VÝZVA – osobní asistence OASA 3151466 osobní asistence 36 540 000 22 900 000 17 896 000 22 219 000 681 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a dle bodu 8. písm. e) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03498/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023
75 Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. 48804517 spolek Středisko VÝZVA – sociálně aktivizační služba BRÁNA 4090546 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 5 756 000 3 660 000 3 040 000 3 311 000 349 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03498/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023
76 Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. 48804517 spolek Poradna pro vztahy a rodinu – vztahové poradenství 5187674 odborné sociální poradenství 1 874 000 1 160 000 828 000 962 000 198 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03498/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023
77 Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. 48804517 spolek Středisko VÝZVA – odborné sociální poradenství RODINNÝ PRŮVODCE 6458001 odborné sociální poradenství 2 162 000 1 380 000 1 072 000 1 223 900 156 100 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03498/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023
78 Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. 48804517 spolek Středisko VÝZVA – odlehčovací služba RESPIT 9351981 odlehčovací služby 3 045 000 1 699 000 1 213 000 1 508 200 190 800 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a dle bodu 8. písm. e) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03498/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023
79 Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje, z. s. 26640601 spolek Služba následné péče "Pavučina" 8717410 služby následné péče 4 864 000 2 181 000 2 153 000 1 535 186 645 814 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a dle bodu 8. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03501/2023/SOC ze dne 24. 10. 2023
80 Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. 26593548 obecně prospěšná společnost Poradna pro osoby se zdravotním postižením Nový Jičín 1387326 odborné sociální poradenství 1 442 000 778 000 678 000 758 000 20 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03502/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023
81 Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. 26593548 obecně prospěšná společnost Občanská poradna Nový Jičín 2783752 odborné sociální poradenství 3 027 000 1 380 000 1 235 000 1 326 000 54 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03502/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023
82 Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. 26593548 obecně prospěšná společnost Poradna pro osoby se zdravotním postižením Ostrava 3091926 odborné sociální poradenství 2 451 000 1 473 000 1 243 000 1 380 000 93 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03502/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023
83 Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. 26593548 obecně prospěšná společnost Poradna pro osoby se zdravotním postižením Opava 3155855 odborné sociální poradenství 2 595 000 1 550 000 1 300 000 1 456 000 94 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03502/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023
84 Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. 26593548 obecně prospěšná společnost Osobní asistence Ostravsko 5106561 osobní asistence 22 777 000 9 480 000 8 358 000 9 391 000 89 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a dle bodu 8. písm. e) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03502/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023
85 Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. 26593548 obecně prospěšná společnost Osobní asistence Opavsko 6458830 osobní asistence 22 533 000 9 670 000 8 317 000 9 592 000 78 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a dle bodu 8. písm. e) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03502/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023
86 Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. 26593548 obecně prospěšná společnost Osobní asistence Novojičínsko 8796301 osobní asistence 17 052 000 7 880 000 6 997 000 7 845 000 35 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a dle bodu 8. písm. e) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03502/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023
87 Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. 02407451 obecně prospěšná společnost Tlumočnická služba 1926246 tlumočnické služby 6 748 000 4 515 000 3 892 000 4 268 000 247 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03503/2023/SOC ze dne 24. 10. 2023
88 Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace 75055473 příspěvková organizace Denní stacionář RADOST 2053358 denní stacionáře 14 040 000 5 450 000 3 284 000 5 450 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03443/2023/SOC ze dne 31. 10. 2023
89 Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace 75055473 příspěvková organizace Denní stacionář PAPRSEK 3554195 denní stacionáře 12 356 000 4 480 000 2 705 000 4 480 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03443/2023/SOC ze dne 31. 10. 2023
90 Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace 75055473 příspěvková organizace Azylový dům pro matky 5496529 azylové domy 7 608 000 500 000 149 000 500 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03443/2023/SOC ze dne 31. 10. 2023
91 Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace 75055473 příspěvková organizace Dům na půl cesty 5987670 domy na půl cesty 951 000 84 000 23 000 84 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03443/2023/SOC ze dne 31. 10. 2023
92 Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace 75055473 příspěvková organizace Osobní asistence 8640141 osobní asistence 3 045 000 1 420 000 828 000 1 420 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03443/2023/SOC ze dne 31. 10. 2023
93 Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace 48806145 příspěvková organizace Domov pro seniory 3327193 domovy pro seniory 43 210 000 13 400 000 11 616 000 13 400 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03447/2023/SOC ze dne 31. 10. 2023
94 Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace 48806145 příspěvková organizace Osobní asistence 6222819 osobní asistence 1 827 000 540 000 520 000 540 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03447/2023/SOC ze dne 31. 10. 2023
95 Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace 48806145 příspěvková organizace Pečovatelská služba 8228127 pečovatelská služba 14 616 000 4 300 000 3 657 000 4 300 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03447/2023/SOC ze dne 31. 10. 2023
96 Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace 48806145 příspěvková organizace Chráněné bydlení 8508045 chráněné bydlení 5 112 000 2 400 000 1 920 000 2 400 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03447/2023/SOC ze dne 31. 10. 2023
97 Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace 48806145 příspěvková organizace Denní stacionář 9153369 denní stacionáře 4 774 000 1 850 000 1 800 000 1 800 000 50 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03447/2023/SOC ze dne 31. 10. 2023
98 Centrum sociálních služeb Český Těšín, příspěvková organizace 70985383 příspěvková organizace Centrum sociálních služeb Český Těšín, příspěvková organizace 6248581 domovy pro seniory 53 640 000 14 032 000 6 951 000 14 032 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03448/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023
99 Centrum sociálních služeb Český Těšín, příspěvková organizace 70985383 příspěvková organizace Centrum sociálních služeb Český Těšín, příspěvková organizace 9622449 pečovatelská služba 19 610 000 4 100 000 2 815 000 4 100 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03448/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023
100 Centrum sociálních služeb Jih, příspěvková organizace 08238359 příspěvková organizace Pečovatelská služba 1013568 pečovatelská služba 34 104 000 5 000 000 4 640 000 5 000 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03463/2023/SOC ze dne 13. 11. 2023
101 Centrum sociálních služeb Jih, příspěvková organizace 08238359 příspěvková organizace Odlehčovací služba 4329206 odlehčovací služby 16 740 000 3 049 000 2 730 000 3 049 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03463/2023/SOC ze dne 13. 11. 2023
102 Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. 28659392 obecně prospěšná společnost Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2009812 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 15 410 000 5 560 000 5 187 000 4 847 000 713 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03504/2023/SOC ze dne 8. 11. 2023
103 Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. 28659392 obecně prospěšná společnost Krizové centrum pro děti a rodinu 3072329 krizová pomoc 6 708 000 2 285 000 2 077 000 1 498 000 787 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03504/2023/SOC ze dne 8. 11. 2023
104 Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. 28659392 obecně prospěšná společnost Pečovatelská služba 4550261 pečovatelská služba 8 526 000 2 580 000 2 114 000 1 639 000 941 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a dle bodu 8. písm. e) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03504/2023/SOC ze dne 8. 11. 2023
105 Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. 28659392 obecně prospěšná společnost Dům na půl cesty Frýdek‑Místek 4594167 domy na půl cesty 2 853 000 1 396 000 1 281 000 941 000 455 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03504/2023/SOC ze dne 8. 11. 2023
106 Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. 28659392 obecně prospěšná společnost Dům na půl cesty 5068586 domy na půl cesty 6 657 000 200 000 168 000 156 000 44 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03504/2023/SOC ze dne 8. 11. 2023
107 Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. 28659392 obecně prospěšná společnost Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Nový Jičín 5355244 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 4 697 000 2 265 000 2 136 000 1 816 000 449 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03504/2023/SOC ze dne 8. 11. 2023
108 Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. 28659392 obecně prospěšná společnost Azylový dům pro matky s dětmi 6727529 azylové domy 9 193 000 200 000 181 000 136 000 64 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03504/2023/SOC ze dne 8. 11. 2023
109 Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. 28659392 obecně prospěšná společnost Azylový dům pro muže 6765886 azylové domy 6 657 000 675 000 131 000 490 000 185 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03504/2023/SOC ze dne 8. 11. 2023
110 Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. 28659392 obecně prospěšná společnost Rodinná poradna 7533402 odborné sociální poradenství 9 368 000 3 490 000 3 376 000 2 825 000 665 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03504/2023/SOC ze dne 8. 11. 2023
111 Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace 71216642 příspěvková organizace Pečovatelská služba 6883993 pečovatelská služba 36 662 000 8 770 000 8 695 000 8 645 000 125 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03464/2023/SOC ze dne 31. 10. 2023
112 Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace 71216642 příspěvková organizace Centrum denních služeb 7432877 centra denních služeb 2 680 000 812 000 716 000 812 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03464/2023/SOC ze dne 31. 10. 2023
113 Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, příspěvková organizace 71294970 příspěvková organizace Domovy pro seniory 1930786 domovy pro seniory 67 050 000 25 650 000 17 735 000 25 200 000 450 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03465/2023/SOC ze dne 31. 10. 2023
114 Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, příspěvková organizace 71294970 příspěvková organizace Denní stacionáře 2012296 denní stacionáře 3 370 000 965 000 712 000 888 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03465/2023/SOC ze dne 31. 10. 2023
115 Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, příspěvková organizace 71294970 příspěvková organizace Odlehčovací služby 5643707 odlehčovací služby 1 674 000 825 000 465 000 684 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03465/2023/SOC ze dne 31. 10. 2023
116 Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, příspěvková organizace 71294970 příspěvková organizace Pečovatelská služba 9278400 pečovatelská služba 9 744 000 2 055 000 1 875 000 2 055 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03465/2023/SOC ze dne 31. 10. 2023
117 Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, příspěvková organizace 71294970 příspěvková organizace Domovy pro osoby se zdravotním postižením 9611642 domovy pro osoby se zdravotním postižením 33 930 000 11 755 000 9 620 000 11 755 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03465/2023/SOC ze dne 31. 10. 2023
118 Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky 00494453 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Denní stacionář Domovinka 1329384 denní stacionáře 9 126 000 2 650 000 2 424 000 2 650 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03505/2023/SOC ze dne 7. 12. 2023
119 Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky 00494453 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Domov pro seniory – Domov sv. Zdislavy 4812353 domovy pro seniory 27 565 000 6 000 000 4 304 000 6 000 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03505/2023/SOC ze dne 7. 12. 2023
120 Česká unie neslyšících, z.ú. 00675547 ústav Tlumočnická služba ČUN (Moravskoslezský kraj) 6638773 tlumočnické služby 3 528 000 1 548 710 1 462 000 1 410 000 138 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03506/2023/SOC ze dne 8. 11. 2023
121 ČMELÁČEK z. s. 01668633 spolek ČMELÁČEK z.s. 4394839 denní stacionáře 5 616 000 5 500 000 2 919 000 3 967 608 1 335 392 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03507/2023/SOC ze dne 13. 11. 2023
122 Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 70631808 příspěvková organizace Domov Hladnovská 3069053 domovy se zvláštním režimem 20 462 000 4 705 000 3 941 000 4 705 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03469/2023/SOC ze dne 31. 10. 2023
123 Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 70631808 příspěvková organizace Domov na Liščině 3872819 domovy pro osoby se zdravotním postižením 64 467 000 17 350 000 17 350 000 17 350 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03469/2023/SOC ze dne 31. 10. 2023
124 Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 70631808 příspěvková organizace Domov Třebovice 5599837 domovy pro osoby se zdravotním postižením 24 271 000 5 605 000 5 605 000 5 605 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03469/2023/SOC ze dne 31. 10. 2023
125 Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 70631808 příspěvková organizace Domov Jandova 5809901 domovy pro osoby se zdravotním postižením 61 074 000 16 884 000 11 472 000 16 001 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03469/2023/SOC ze dne 31. 10. 2023
126 Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 70631808 příspěvková organizace Chráněné bydlení Čtyřlístek 6234750 chráněné bydlení 22 088 000 5 592 000 5 259 000 5 592 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03469/2023/SOC ze dne 31. 10. 2023
127 Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 70631808 příspěvková organizace Domov Barevný svět 8337261 domovy pro osoby se zdravotním postižením 55 486 000 16 030 000 16 030 000 16 030 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03469/2023/SOC ze dne 31. 10. 2023
128 Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 70631808 příspěvková organizace Chráněné bydlení Třebovice 9580912 chráněné bydlení 4 698 000 1 029 000 951 000 1 029 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03469/2023/SOC ze dne 31. 10. 2023
129 Dětská rehabilitace 47811820 příspěvková organizace Dětská rehabilitace 4969710 denní stacionáře 14 040 000 3 736 000 3 736 000 3 370 000 366 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03476/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023
130 Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace 70631956 příspěvková organizace Sociální služba odlehčovací 5847172 odlehčovací služby 1 462 000 473 000 428 000 438 000 35 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03477/2023/SOC ze dne 19. 12. 2023
131 Diakonie ČCE – středisko v Ostravě 41035526 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Domovinka pro seniory – týdenní stacionář 1024537 týdenní stacionáře 5 841 000 3 500 000 2 369 000 3 250 000 250 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03602/2023/SOC ze dne 16. 10. 2023
132 Diakonie ČCE – středisko v Ostravě 41035526 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Pečovatelská služba v rodinách 1435872 pečovatelská služba 21 194 000 8 600 000 6 325 000 8 201 558 296 442 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03602/2023/SOC ze dne 16. 10. 2023
133 Diakonie ČCE – středisko v Ostravě 41035526 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Domovinka pro seniory – odlehčovací služba 2706942 odlehčovací služby 7 533 000 968 000 761 000 868 000 100 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03602/2023/SOC ze dne 16. 10. 2023
134 Diakonie ČCE – středisko v Ostravě 41035526 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Domovinka pro seniory – denní stacionář 3342196 denní stacionáře 4 212 000 2 470 000 1 877 000 2 280 000 190 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03602/2023/SOC ze dne 16. 10. 2023
135 Diakonie ČCE – středisko v Ostravě 41035526 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Azylový dům Debora pro ženy a matky s dětmi 4549275 azylové domy 4 755 000 1 200 000 89 000 1 050 000 150 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03602/2023/SOC ze dne 16. 10. 2023
136 Diakonie ČCE – středisko v Ostravě 41035526 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Pečovatelská služba Příbor 9602799 pečovatelská služba 6 090 000 2 800 000 2 290 000 2 650 000 150 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03602/2023/SOC ze dne 16. 10. 2023
137 Diakonie ČCE – středisko v Rýmařově 48806749 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Diakonie ČCE středisko v Rýmařově 1465556 osobní asistence 3 776 000 1 500 000 1 167 000 1 500 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a dle bodu 8. písm. e) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03603/2023/SOC ze dne 31. 10. 2023
138 Diakonie ČCE – středisko v Rýmařově 48806749 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Diakonie ČCE středisko v Rýmařově 2660543 pečovatelská služba 14 495 000 4 500 000 4 198 000 4 498 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a dle bodu 8. písm. e) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03603/2023/SOC ze dne 31. 10. 2023
139 Diakonie ČCE – středisko v Rýmařově 48806749 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Diakonie ČCE středisko v Rýmařově 4050410 týdenní stacionáře 4 543 000 1 900 000 1 659 000 1 900 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03603/2023/SOC ze dne 31. 10. 2023
140 Diakonie ČCE – středisko v Rýmařově 48806749 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Diakonie ČCE středisko v Rýmařově 4407102 domovy pro seniory 17 135 000 4 300 000 3 817 000 4 300 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03603/2023/SOC ze dne 31. 10. 2023
141 Diakonie ČCE – středisko v Rýmařově 48806749 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Diakonie ČCE středisko v Rýmařově 5394957 domovy se zvláštním režimem 9 801 000 2 900 000 2 131 000 2 900 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03603/2023/SOC ze dne 31. 10. 2023
142 Diecézní charita ostravsko‑opavská 66181127 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Sociální rehabilitace Šance domova 1720675 sociální rehabilitace 7 397 000 5 315 000 4 246 000 4 511 000 804 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03604/2023/SOC ze dne 31. 10. 2023
143 Diecézní charita ostravsko‑opavská 66181127 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Sociálně aktivizační služby Horizont 2280231 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 7 338 000 5 965 000 4 191 000 5 245 000 720 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03604/2023/SOC ze dne 31. 10. 2023
144 Diecézní charita ostravsko‑opavská 66181127 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Sociálně aktivizační služby Vesnička soužití 4004387 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 7 338 000 4 550 000 3 561 000 3 975 000 575 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03604/2023/SOC ze dne 31. 10. 2023
145 Diecézní charita ostravsko‑opavská 66181127 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Nízkoprahové kluby Horizont a Vesnička 6583055 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 7 308 000 7 220 000 5 046 000 6 425 000 795 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03604/2023/SOC ze dne 31. 10. 2023
146 Diecézní charita ostravsko‑opavská 66181127 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Sociálně‑dluhová poradna 8251178 odborné sociální poradenství 7 206 000 4 145 000 3 141 000 3 370 000 775 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03604/2023/SOC ze dne 31. 10. 2023
147 DomA – domácí asistence, z.s. 27031012 spolek Denní stacionář Kobeřice 2545026 denní stacionáře 7 722 000 2 533 000 1 889 000 2 291 000 242 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03605/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023
148 DomA – domácí asistence, z.s. 27031012 spolek Pečovatelská služba 3043370 pečovatelská služba 4 872 000 3 252 000 1 693 000 2 950 000 302 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a dle bodu 8. písm. e) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03605/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023
149 DomA – domácí asistence, z.s. 27031012 spolek Osobní asistence 8094715 osobní asistence 4 872 000 3 571 000 1 932 000 3 303 996 253 004 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a dle bodu 8. písm. e) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03605/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023
150 Domov Čujkovova, Ostrava‑Zábřeh, příspěvková organizace 70631875 příspěvková organizace Domov Čujkovova, Ostrava‑Zábřeh, příspěvková organizace 1149753 domovy se zvláštním režimem 69 498 000 13 690 000 12 461 000 13 690 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03482/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023
151 Domov Čujkovova, Ostrava‑Zábřeh, příspěvková organizace 70631875 příspěvková organizace Domov Čujkovova, Ostrava‑Zábřeh, příspěvková organizace 9572931 domovy pro seniory 159 430 000 25 425 000 25 425 000 25 425 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03482/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023
152 Domov Iris, příspěvková organizace 70631824 příspěvková organizace Domov pro seniory Iris, Ostrava Mariánské Hory, příspěvková organizace 8175900 domovy pro seniory 77 480 000 18 854 000 14 245 000 18 354 000 500 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03483/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023
153 Domov Korýtko, příspěvková organizace 70631867 příspěvková organizace Domov se zvláštním režimem Domova Korýtko, příspěvkové organizace 3412464 domovy se zvláštním režimem 32 076 000 13 800 000 13 089 000 13 800 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03484/2023/SOC ze dne 22. 11. 2023
154 Domov Korýtko, příspěvková organizace 70631867 příspěvková organizace Domov pro seniory Domova Korýtko, příspěvkové organizace 4859242 domovy pro seniory 80 460 000 32 900 000 28 023 000 32 900 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03484/2023/SOC ze dne 22. 11. 2023
155 Domov Magnolie, Ostrava‑Vítkovice, příspěvková organizace 70631859 příspěvková organizace Domov Magnolie, Ostrava‑Vítkovice, příspěvková organizace 2059516 domovy se zvláštním režimem 58 806 000 11 726 000 9 895 000 11 726 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03485/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023
156 Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace 71295046 příspěvková organizace Domov pod Vinnou horou – DPS 4159818 domovy pro seniory 50 660 000 14 850 000 8 778 000 14 530 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03486/2023/SOC ze dne 31. 10. 2023
157 Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace 71295046 příspěvková organizace Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace 5811973 odlehčovací služby 837 000 110 000 95 000 110 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03486/2023/SOC ze dne 31. 10. 2023
158 Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace 71295046 příspěvková organizace Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace 9063927 domovy se zvláštním režimem 40 095 000 7 700 000 5 960 000 7 700 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03486/2023/SOC ze dne 31. 10. 2023
159 Domov pro seniory Frýdek‑Místek, příspěvková organizace 68158025 příspěvková organizace Domov pro seniory Frýdek‑Místek, p.o. 9380866 domovy pro seniory 116 220 000 29 438 000 25 334 000 29 438 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03488/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023
160 Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace 70631816 příspěvková organizace Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace 9571983 domovy pro seniory 146 765 000 24 739 000 21 633 000 23 630 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03491/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023
161 Domov pro seniory Klimkovice 70867844 příspěvková organizace Domov pro seniory Klimkovice 6296698 domovy pro seniory 19 370 000 3 600 000 3 199 000 3 554 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03510/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023
162 Domov pro seniory Krnov 00846325 příspěvková organizace Domov pro seniory Krnov 2614647 pečovatelská služba 17 296 000 6 670 000 5 176 000 6 670 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03513/2023/SOC ze dne 24. 10. 2023
163 Domov pro seniory Krnov 00846325 příspěvková organizace Domov pro seniory Krnov 4325007 domovy se zvláštním režimem 31 185 000 13 830 000 8 996 000 13 830 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03513/2023/SOC ze dne 24. 10. 2023
164 Domov pro seniory Krnov 00846325 příspěvková organizace Domov pro seniory Krnov 7863507 domovy pro seniory 72 265 000 33 000 000 22 373 000 33 000 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03513/2023/SOC ze dne 24. 10. 2023
165 Domov pro seniory Krnov 00846325 příspěvková organizace Domov pro seniory 8918194 odlehčovací služby 3 348 000 900 000 436 000 895 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03513/2023/SOC ze dne 24. 10. 2023
166 Domov pro seniory Ludmila, příspěvková organizace 71196978 příspěvková organizace Domov pro seniory Ludmila, příspěvková organizace 2821726 odlehčovací služby 837 000 107 800 65 000 107 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03515/2023/SOC ze dne 24. 10. 2023
167 Domov pro seniory Ludmila, příspěvková organizace 71196978 příspěvková organizace Domovy pro seniory 5971576 domovy pro seniory 49 170 000 16 254 000 12 435 000 14 541 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03515/2023/SOC ze dne 24. 10. 2023
168 Domov pro seniory Ondráš, příspěvková organizace 66933722 příspěvková organizace Domov pro seniory 3090945 domovy pro seniory 43 210 000 9 600 000 8 166 000 9 600 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03516/2023/SOC ze dne 8. 11. 2023
169 Domov pro seniory Osoblaha, příspěvková organizace 45234663 příspěvková organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením 4070775 domovy pro osoby se zdravotním postižením 20 358 000 2 310 742 1 579 000 2 310 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03517/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023
170 Domov pro seniory Osoblaha, příspěvková organizace 45234663 příspěvková organizace Domov pro seniory Osoblaha p. o. 4632045 domovy pro seniory 37 250 000 6 576 727 6 068 000 6 576 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03517/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023
171 Domov pro seniory Seniorcentrum Slavkov, příspěvková organizace 75041324 příspěvková organizace Domov pro seniory Seniorcentrum Slavkov p. o. 7651821 domovy pro seniory 23 840 000 9 285 400 7 869 000 9 285 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03520/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023
172 Domov pro seniory sv. Hedviky – Kravaře, příspěvková organizace 47815868 příspěvková organizace Domov pro seniory sv. Hedviky – Kravaře, příspěvková organizace 2651592 domovy pro seniory 34 270 000 12 200 000 8 935 000 12 200 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03530/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023
173 Domov pro seniory Vrbno, příspěvková organizace 70645710 příspěvková organizace Domov pro seniory Vrbno, p. o. 3654307 domovy pro seniory 53 640 000 19 550 000 14 895 000 19 550 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03549/2023/SOC ze dne 15. 11. 2023
174 Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace 75139243 příspěvková organizace Domov seniorů Havířov, p.o. – středisko Helios DZR 2621319 domovy se zvláštním režimem 76 626 000 23 700 000 18 656 000 23 700 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03550/2023/SOC ze dne 22. 11. 2023
175 Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace 75139243 příspěvková organizace Domov seniorů Havířov, p.o. – středisko Luna 9134461 domovy pro seniory 137 080 000 45 000 000 33 177 000 45 000 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03550/2023/SOC ze dne 22. 11. 2023
176 Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace 70631883 příspěvková organizace Domov se zvláštním režimem 2328852 domovy se zvláštním režimem 182 655 000 25 353 310 18 992 000 23 181 822 2 154 178 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03558/2023/SOC ze dne 22. 11. 2023
177 Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace 70631883 příspěvková organizace Domovy pro seniory 5350391 domovy pro seniory 141 550 000 23 422 900 21 142 000 20 453 081 2 954 919 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03558/2023/SOC ze dne 22. 11. 2023
178 Domov Sluníčko, Ostrava – Vítkovice, příspěvková organizace 70631832 příspěvková organizace Domov Sluníčko 3119505 domovy se zvláštním režimem 103 356 000 22 020 000 18 466 000 20 368 049 1 173 951 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03566/2023/SOC ze dne 7. 12. 2023
179 Domov Sluníčko, Ostrava – Vítkovice, příspěvková organizace 70631832 příspěvková organizace Domov Sluníčko 7543337 domovy pro seniory 50 660 000 11 918 000 10 516 000 11 018 000 900 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03566/2023/SOC ze dne 7. 12. 2023
180 Domov Slunovrat, Ostrava‑Přívoz, příspěvková organizace 70631841 příspěvková organizace Domov Slunovrat, Ostrava‑Přívoz, příspěvková organizace 1031861 domovy pro seniory 50 660 000 19 500 000 14 360 000 19 500 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03571/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023
181 Domov Slunovrat, Ostrava‑Přívoz, příspěvková organizace 70631841 příspěvková organizace Domov Slunovrat, Ostrava‑Přívoz, příspěvková organizace 2575487 domovy se zvláštním režimem 28 512 000 11 500 000 8 583 000 11 500 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03571/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023
182 Domov sv. Jana Křtitele, s. r. o. 29386063 společnost s ručením omezeným Domov sv. Jana Křtitele, s. r. o. 3873395 domovy se zvláštním režimem 24 948 000 1 050 000 920 000 1 050 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03606/2023/SOC ze dne 22. 11. 2023
183 Domov Vesalius, z. ú. 08344078 ústav Domov Vesalius 5654093 odlehčovací služby 1 674 000 691 000 371 000 505 000 186 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03607/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023
184 Domov Vesalius, z. ú. 08344078 ústav Domov Vesalius 8628750 domovy pro osoby se zdravotním postižením 35 061 000 4 930 000 4 018 000 4 930 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03607/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023
185 Domov Vesna, příspěvková organizace 75154391 příspěvková organizace Domov Vesna, příspěvková organizace 6273668 domovy pro seniory 111 750 000 37 697 000 20 198 000 34 697 000 3 000 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03573/2023/SOC ze dne 15. 11. 2023
186 Domov Vesna, příspěvková organizace 75154391 příspěvková organizace Domov Vesna
p. o.
9132391 domovy se zvláštním režimem 17 820 000 5 978 000 5 324 000 5 978 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03573/2023/SOC ze dne 15. 11. 2023
187 Dům seniorů "POHODA", o.p.s. 25852051 obecně prospěšná společnost Dům seniorů "POHODA", o.p.s. 3388167 domovy pro seniory 23 095 000 5 100 000 4 426 000 5 100 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03609/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023
188 Dům sociálních služeb sv. Kateřiny v Bolaticích 17518075 příspěvková organizace Dům sociálních služeb sv. Kateřiny v Bolaticích 2542793 domovy se zvláštním režimem 8 910 000 3 136 000 2 184 000 3 136 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03574/2023/SOC ze dne 15. 11. 2023
189 Dům sociálních služeb sv. Kateřiny v Bolaticích 17518075 příspěvková organizace Dům sociálních služeb sv. Kateřiny v Bolaticích 8054979 domovy pro seniory 16 390 000 6 218 000 3 662 000 6 218 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03574/2023/SOC ze dne 15. 11. 2023
190 Dům sociálních služeb sv. Kateřiny v Bolaticích 17518075 příspěvková organizace Dům sociálních služeb sv. Kateřiny v Bolaticích 9809231 denní stacionáře 3 089 000 1 463 000 1 029 000 1 463 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03574/2023/SOC ze dne 15. 11. 2023
191 Ekipa, z.s. 22848614 spolek Chráněné bydlení Maják 4416238 chráněné bydlení 17 892 000 6 803 252 3 870 000 6 303 000 500 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a dle bodu 8. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03712/2023/SOC ze dne 8. 11. 2023
192 Elim Opava, o.p.s. 02278197 obecně prospěšná společnost SAS Elim Opava 1767736 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2 642 000 1 140 000 1 059 000 916 000 224 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03715/2023/SOC ze dne 13. 11. 2023
193 Elim Opava, o.p.s. 02278197 obecně prospěšná společnost NZDM Magnet 4400465 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 4 994 000 2 286 000 2 149 000 1 897 000 389 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03715/2023/SOC ze dne 13. 11. 2023
194 Elim Opava, o.p.s. 02278197 obecně prospěšná společnost NZDM Na Hraně 9515650 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 2 436 000 1 450 000 1 308 000 1 217 000 233 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03715/2023/SOC ze dne 13. 11. 2023
195 Ergon – sociální podnik, z.s. 26640899 spolek Poradna Ergon 2017525 odborné sociální poradenství 1 298 000 649 900 445 000 470 589 173 411 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03717/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023
196 EUROTOPIA.CZ, o.p.s 25852345 obecně prospěšná společnost SPOLU – Pro rodiny s dětmi a Asistenční, mediační a terapeutické centrum Opava 1212495 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 4 990 000 2 365 000 2 032 000 1 819 000 546 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03718/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023
197 EUROTOPIA.CZ, o.p.s 25852345 obecně prospěšná společnost Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – CARAVAN 1515547 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 2 436 000 1 085 000 952 000 929 700 155 300 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03718/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023
198 EUROTOPIA.CZ, o.p.s 25852345 obecně prospěšná společnost Terénní programy EUROTOPIA 1903454 terénní programy 1 270 000 507 000 443 000 415 266 68 734 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03718/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023
199 EUROTOPIA.CZ, o.p.s 25852345 obecně prospěšná společnost Poradenské středisko EUROTOPIA Rýmařov 2497213 odborné sociální poradenství 433 000 239 000 167 000 166 650 72 350 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03718/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023
200 EUROTOPIA.CZ, o.p.s 25852345 obecně prospěšná společnost NZDM Klub Modrá kočka 2514736 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 3 045 000 1 300 000 1 262 000 1 136 400 163 600 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03718/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023
201 EUROTOPIA.CZ, o.p.s 25852345 obecně prospěšná společnost SPOLU – Pro rodiny s dětmi a Asistenční, mediační a terapeutické centrum Bruntál 4321462 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 6 605 000 2 781 000 2 781 000 2 324 800 456 200 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03718/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023
202 EUROTOPIA.CZ, o.p.s 25852345 obecně prospěšná společnost Poradenské středisko EUROTOPIA a Asistenční, mediační a terapeutické centrum Krnov 6743224 odborné sociální poradenství 4 324 000 1 864 000 1 675 000 1 455 500 408 500 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03718/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023
203 EUROTOPIA.CZ, o.p.s 25852345 obecně prospěšná společnost Poradenské středisko EUROTOPIA Opava 6898771 odborné sociální poradenství 1 730 000 785 000 705 000 565 000 220 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03718/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023
204 Fakultní nemocnice Ostrava 00843989 příspěvková organizace Multidisciplinární tým pro děti a adolescenty 2024 4485603 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 8 072 000 3 577 299 3 577 000 3 226 000 351 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a dle bodu 8. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03579/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023
205 Fakultní nemocnice Ostrava 00843989 příspěvková organizace Lůžka sociální péče – LDN Klokočov 4831262 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 15 960 000 4 500 000 3 493 000 4 500 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03579/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023
206 Fany DK s.r.o. 07408242 společnost s ručením omezeným Fany DK s.r.o. 7130557 pečovatelská služba 9 014 000 3 000 000 1 264 000 2 500 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a dle bodu 8. písm. e) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03719/2023/SOC ze dne 15. 11. 2023
207 FOKUS – Opava, z.s. 26990881 spolek Centrum duševního zdraví Opava 1528578 sociální rehabilitace 8 374 000 5 392 000 4 996 000 4 447 000 945 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a dle bodu 8. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03720/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
208 FOKUS – Opava, z.s. 26990881 spolek Podpora samostatného bydlení 6221065 podpora samostatného bydlení 3 411 000 602 000 471 000 488 000 114 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03720/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
209 FOKUS – Opava, z.s. 26990881 spolek Služby následné péče 9340570 služby následné péče 2 757 000 1 152 000 1 152 000 918 000 234 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a dle bodu 8. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03720/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
210 Futra z. s. 67339018 spolek NZDM Futra 3838899 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 3 411 000 1 727 000 1 601 000 1 420 000 307 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03721/2023/SOC ze dne 15. 11. 2023
211 Futra z. s. 67339018 spolek NZDM Maják 9077964 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 3 898 000 1 503 000 1 503 000 1 250 000 253 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03721/2023/SOC ze dne 15. 11. 2023
212 GALAXIE CENTRUM POMOCI z.ú. 68899327 ústav Chráněné bydlení GALAXIE 3820272 chráněné bydlení 2 556 000 700 000 699 000 700 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. b) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03723/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023
213 GALAXIE CENTRUM POMOCI z.ú. 68899327 ústav Denní stacionář GALAXIE 7322332 denní stacionáře 7 722 000 5 678 000 3 712 000 4 905 000 647 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03723/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023
214 Global Partner Péče, z.ú. 09903046 ústav Global Partner 4928346 odlehčovací služby 3 898 000 1 790 000 1 025 000 1 650 000 140 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a dle bodu 8. písm. e) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03724/2023/SOC ze dne 15. 11. 2023
215 Handicap centrum Škola života Frýdek‑Místek, o.p.s. 01854071 obecně prospěšná společnost Handicap centrum Škola života Frýdek‑Místek, o.p.s. 4414004 denní stacionáře 6 318 000 2 660 000 2 301 000 2 660 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03725/2023/SOC ze dne 31. 10. 2023
216 Help – in, o.p.s. 25900757 obecně prospěšná společnost Sociální poradna 2018841 odborné sociální poradenství 721 000 275 000 252 000 275 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03726/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023
217 Help – in, o.p.s. 25900757 obecně prospěšná společnost Pečovatelská služba 7463781 pečovatelská služba 14 616 000 3 968 000 3 816 000 3 968 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a dle bodu 8. písm. e) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03726/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023
218 Hope House, z. s. 02876434 spolek Hope House, z.s. 4975944 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 4 507 000 2 304 428 1 997 000 2 066 000 238 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03727/2023/SOC ze dne 16. 10. 2023
219 HOSPIC Frýdek‑Místek, p.o. 72046546 příspěvková organizace Odlehčovací služba 1639265 odlehčovací služby 6 696 000 2 374 000 2 008 000 2 351 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03585/2023/SOC ze dne 15. 11. 2023
220 HOSPIC Frýdek‑Místek, p.o. 72046546 příspěvková organizace Sociální služby poskytované ve zdravot. zařízeních ústavní péče 7448443 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 7 182 000 3 349 000 2 996 000 3 349 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03585/2023/SOC ze dne 15. 11. 2023
221 Charita Bohumín 66182565 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní dům pokojného stáří sv. Františka 1751857 domovy pro seniory 14 155 000 7 030 000 4 323 000 7 030 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03795/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023
222 Charita Bohumín 66182565 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší 1785782 nízkoprahová denní centra 2 048 000 1 299 000 1 144 000 1 299 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03795/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023
223 Charita Bohumín 66182565 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní dům sv. Kláry 2127435 odlehčovací služby 8 370 000 3 071 000 2 096 000 3 071 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03795/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023
224 Charita Bohumín 66182565 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Noclehárna sv. Martina 4767754 noclehárny 4 777 000 2 796 000 2 403 000 2 796 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03795/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023
225 Charita Bohumín 66182565 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Občanská poradna v Bohumíně 8857480 odborné sociální poradenství 2 451 000 1 391 000 1 188 000 1 391 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03795/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023
226 Charita Bohumín 66182565 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Domov pro seniory U Kaple 9538869 domovy pro seniory 22 350 000 6 413 000 4 270 000 6 413 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03795/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023
227 Charita Český Těšín 60337842 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní středisko Kometa 1304507 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 3 167 000 3 078 000 1 974 000 2 193 000 885 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03796/2023/SOC ze dne 31. 10. 2023
228 Charita Český Těšín 60337842 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní pečovatelská služba 1449464 pečovatelská služba 15 469 000 11 617 000 6 860 000 10 410 000 1 207 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a dle bodu 8. písm. e) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03796/2023/SOC ze dne 31. 10. 2023
229 Charita Český Těšín 60337842 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní středisko "Maják" – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 2209485 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 3 411 000 2 455 000 1 664 000 2 115 000 340 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03796/2023/SOC ze dne 31. 10. 2023
230 Charita Český Těšín 60337842 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní dům pro seniory v Hnojníku 2315508 domovy pro seniory 37 250 000 19 360 000 9 524 000 16 492 000 2 868 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03796/2023/SOC ze dne 31. 10. 2023
231 Charita Český Těšín 60337842 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní středisko "Klíč" 2409489 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 3 816 000 2 911 000 1 938 000 2 249 000 662 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03796/2023/SOC ze dne 31. 10. 2023
232 Charita Český Těšín 60337842 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní centrum pro seniory 3415571 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 3 597 000 3 405 000 2 274 000 2 167 000 1 238 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03796/2023/SOC ze dne 31. 10. 2023
233 Charita Český Těšín 60337842 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní asistence 3710726 osobní asistence 11 693 000 7 884 000 5 327 000 7 235 000 649 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a dle bodu 8. písm. e) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03796/2023/SOC ze dne 31. 10. 2023
234 Charita Český Těšín 60337842 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní dům pokojného stáří 4666129 domovy pro seniory 17 880 000 11 410 000 5 140 000 10 200 000 1 210 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03796/2023/SOC ze dne 31. 10. 2023
235 Charita Český Těšín 60337842 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní poradna 8418036 odborné sociální poradenství 3 171 000 2 533 000 1 701 000 1 842 000 574 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03796/2023/SOC ze dne 31. 10. 2023
236 Charita Český Těšín 60337842 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní dům pro matky v tísni 9413375 azylové domy 8 876 000 2 896 000 174 000 1 932 000 964 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03796/2023/SOC ze dne 31. 10. 2023
237 Charita Frenštát pod Radhoštěm 49590588 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní pečovatelská služba 1682441 pečovatelská služba 13 764 000 7 386 000 5 298 000 7 161 000 225 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a dle bodu 8. písm. e) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03798/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023
238 Charita Frenštát pod Radhoštěm 49590588 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 3675911 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 3 082 000 1 618 000 1 314 000 1 571 000 47 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03798/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023
239 Charita Frenštát pod Radhoštěm 49590588 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní asistenční služba 8210455 osobní asistence 5 116 000 2 644 000 2 541 000 2 559 000 85 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a dle bodu 8. písm. e) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03798/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023
240 Charita Frýdek – Místek 45235201 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Dům pokojného stáří 1668225 domovy pro seniory 59 600 000 29 800 000 19 426 000 24 188 000 5 612 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a dle bodu 8. písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03799/2023/SOC ze dne 16. 10. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 12. 2023
241 Charita Frýdek – Místek 45235201 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Beskydské centrum duševního zdraví 3823323 sociální rehabilitace 9 491 000 4 796 000 4 796 000 3 975 000 821 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a dle bodu 8. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03799/2023/SOC ze dne 16. 10. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 12. 2023
242 Charita Frýdek – Místek 45235201 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. ZOOM 3883231 sociální rehabilitace 3 629 000 2 508 000 2 440 000 2 237 000 271 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a dle bodu 8. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03799/2023/SOC ze dne 16. 10. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 12. 2023
243 Charita Frýdek – Místek 45235201 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní pečovatelská služba 3894727 pečovatelská služba 21 194 000 7 700 000 7 243 000 6 229 000 1 471 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a dle bodu 8. písm. e) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03799/2023/SOC ze dne 16. 10. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 12. 2023
244 Charita Frýdek – Místek 45235201 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Denní centrum Maják 4481980 centra denních služeb 3 167 000 2 321 000 1 988 000 2 080 317 240 683 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03799/2023/SOC ze dne 16. 10. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 12. 2023
245 Charita Frýdek – Místek 45235201 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Terénní služba Rebel 5369461 terénní programy 3 809 000 2 629 000 2 112 000 2 244 000 385 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03799/2023/SOC ze dne 16. 10. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 12. 2023
246 Charita Frýdek – Místek 45235201 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Centrum Pramínek 5623457 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2 936 000 2 000 000 1 424 000 1 605 411 394 589 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03799/2023/SOC ze dne 16. 10. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 12. 2023
247 Charita Frýdek – Místek 45235201 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Oáza pokoje 6230469 domovy se zvláštním režimem 40 986 000 18 700 000 10 953 000 12 722 000 5 978 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03799/2023/SOC ze dne 16. 10. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 12. 2023
248 Charita Frýdek – Místek 45235201 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Klub Nezbeda 7635104 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 6 090 000 3 960 000 2 890 000 3 743 000 217 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03799/2023/SOC ze dne 16. 10. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 12. 2023
249 Charita Frýdek – Místek 45235201 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Terénní odlehčovací služba 7710238 odlehčovací služby 4 263 000 1 782 000 1 717 000 1 448 510 333 490 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a dle bodu 8. písm. e) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03799/2023/SOC ze dne 16. 10. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 12. 2023
250 Charita Frýdek – Místek 45235201 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní odlehčovací služba 8409096 odlehčovací služby 12 555 000 4 100 000 3 742 000 3 090 000 1 010 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03799/2023/SOC ze dne 16. 10. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 12. 2023
251 Charita Frýdek – Místek 45235201 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Poradenské centrum 9210617 odborné sociální poradenství 3 748 000 2 376 000 1 853 000 2 216 283 159 717 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03799/2023/SOC ze dne 16. 10. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 12. 2023
252 Charita Hlučín 44941960 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní domov sv. Mikuláše – Ludgeřovice 5876950 domovy pro seniory 22 350 000 10 220 000 7 102 000 9 090 000 1 130 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03800/2023/SOC ze dne 13. 11. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 12. 2023
253 Charita Hlučín 44941960 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Sociálně terapeutická dílna – Ludgeřovice 5958182 sociálně terapeutické dílny 3 714 000 2 374 000 2 028 000 2 196 000 178 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03800/2023/SOC ze dne 13. 11. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 12. 2023
254 Charita Hlučín 44941960 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Sociálně terapeutická dílna – Kravaře Paprsek 6754992 sociálně terapeutické dílny 3 714 000 1 972 000 1 972 000 1 972 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. b) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03800/2023/SOC ze dne 13. 11. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 12. 2023
255 Charita Hlučín 44941960 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní pečovatelská služba v rodinách – Hlučín 8997579 pečovatelská služba 9 623 000 5 955 000 4 287 000 5 320 000 635 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a dle bodu 8. písm. e) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03800/2023/SOC ze dne 13. 11. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 12. 2023
256 Charita Hlučín 44941960 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní asistenční služba v rodinách – Hlučín 9064308 osobní asistence 9 135 000 5 570 000 3 635 000 4 745 000 825 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a dle bodu 8. písm. e) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03800/2023/SOC ze dne 13. 11. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 12. 2023
257 Charita Jablunkov 26520923 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Denní stacionář sv. Josefa 4409186 denní stacionáře 10 530 000 8 310 000 4 428 000 7 650 000 660 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03801/2023/SOC ze dne 5. 12. 2023
258 Charita Jablunkov 26520923 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní pečovatelská služba 4881535 pečovatelská služba 10 353 000 6 729 000 4 613 000 6 317 000 412 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a dle bodu 8. písm. e) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03801/2023/SOC ze dne 5. 12. 2023
259 Charita Kopřivnice 44937342 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní pečovatelská služba Kopřivnice 2027074 pečovatelská služba 5 725 000 2 313 300 1 534 000 2 009 000 304 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a dle bodu 8. písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03802/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023
260 Charita Krnov 48806510 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní pečovatelská služba 1540602 pečovatelská služba 6 578 000 2 000 000 2 000 000 1 900 000 100 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a dle bodu 8. písm. e) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03803/2023/SOC ze dne 8. 11. 2023
261 Charita Krnov 48806510 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Dům dobré vůle Žáry 6416850 domovy se zvláštním režimem 25 839 000 6 600 000 4 847 000 5 600 000 1 000 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03803/2023/SOC ze dne 8. 11. 2023
262 Charita Krnov 48806510 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Zvídálek – středisko pro mimoškolní činnost dětí a mládeže 7877713 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 2 802 000 1 105 000 955 000 975 000 130 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03803/2023/SOC ze dne 8. 11. 2023
263 Charita Krnov 48806510 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Denní stacionář Charity Krnov 8049254 denní stacionáře 3 230 000 1 150 000 1 026 000 900 000 250 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03803/2023/SOC ze dne 8. 11. 2023
264 Charita Nový Jičín 73635677 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní dům bl. Matky Terezy – azylový dům 2810272 azylové domy 18 069 000 3 136 000 357 000 3 136 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03804/2023/SOC ze dne 31. 10. 2023
265 Charita Nový Jičín 73635677 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní dům bl. Matky Terezy – NDC 3830743 nízkoprahová denní centra 3 804 000 2 483 000 1 924 000 2 308 000 175 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03804/2023/SOC ze dne 31. 10. 2023
266 Charita Nový Jičín 73635677 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní dům bl. Matky Terezy – noclehárna 9726424 noclehárny 5 701 000 4 280 000 3 055 000 3 876 000 275 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03804/2023/SOC ze dne 31. 10. 2023
267 Charita Odry 62351052 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Denní stacionář pro seniory Odry 3688964 denní stacionáře 4 212 000 1 690 000 1 426 000 1 690 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03805/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023
268 Charita Odry 62351052 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Občanské poradenství 7855872 odborné sociální poradenství 6 630 000 1 137 097 848 000 1 137 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03805/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023
269 Charita Odry 62351052 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Pečovatelská služba 9472138 pečovatelská služba 22 655 000 9 856 000 8 871 000 9 856 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a dle bodu 8. písm. e) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03805/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023
270 Charita Odry 62351052 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Manhattan Odry 9732434 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 3 654 000 1 904 000 1 705 000 1 904 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03805/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023
271 Charita Opava 43964591 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Radost sociálně terapeutická dílna 1478695 sociálně terapeutické dílny 15 237 000 400 000 400 000 330 000 70 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03806/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
272 Charita Opava 43964591 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní pečovatelská služba 2646941 pečovatelská služba 19 854 000 7 500 000 7 500 000 6 640 000 860 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a dle bodu 8. písm. e) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03806/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
273 Charita Opava 43964591 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Občanská poradna – Opava 2959003 odborné sociální poradenství 8 215 000 3 900 000 3 620 000 3 680 000 220 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03806/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
274 Charita Opava 43964591 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Mraveneček 5374830 denní stacionáře 11 232 000 4 100 000 3 676 000 3 840 000 260 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03806/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
275 Charita Opava 43964591 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Chráněné a podporované bydlení pro duševně nemocné 7235838 chráněné bydlení 15 336 000 5 330 000 5 330 000 4 615 000 715 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a dle bodu 8. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03806/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
276 Charita Opava 43964591 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách 8272919 chráněné bydlení 15 336 000 6 400 000 5 454 000 4 660 000 1 740 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03806/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
277 Charita Opava 43964591 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Denní stacionář pro seniory 8521161 denní stacionáře 7 442 000 3 290 000 2 938 000 2 888 000 402 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03806/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
278 Charita Opava 43964591 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách 8724700 sociální rehabilitace 4 606 000 1 100 000 82 000 652 736 297 264 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03806/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
279 Charita Ostrava 44940998 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní středisko sv. Anežky České – osobní asistence 1320893 osobní asistence 3 654 000 1 806 000 1 538 000 1 698 000 108 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a dle bodu 8. písm. e) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03807/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
280 Charita Ostrava 44940998 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní dům sv. Benedikta Labre – terénní programy 2179607 terénní programy 5 079 000 2 619 000 2 353 000 2 009 000 610 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03807/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
281 Charita Ostrava 44940998 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní dům sv. Alžběty – denní centrum 2483900 centra denních služeb 3 898 000 1 742 000 1 579 000 1 536 000 206 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03807/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
282 Charita Ostrava 44940998 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní dům sv. Václava – domov pokojného stáří 2640976 domovy pro seniory 44 700 000 14 492 000 10 347 000 14 005 000 487 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03807/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
283 Charita Ostrava 44940998 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní dům sv. Františka – noclehárna 3646854 noclehárny 9 553 000 4 829 000 4 161 000 3 960 000 869 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03807/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
284 Charita Ostrava 44940998 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní dům sv. Zdislavy – azylový dům pro matky s dětmi 4252755 azylové domy 13 314 000 466 000 262 000 466 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03807/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
285 Charita Ostrava 44940998 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní středisko M. Magone – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 4358824 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 4 629 000 2 469 000 2 126 000 1 641 000 828 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03807/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
286 Charita Ostrava 44940998 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní středisko Matky Terezy – pečovatelská služba Hrabyně 4788658 pečovatelská služba 5 360 000 2 227 000 1 858 000 2 177 000 50 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a dle bodu 8. písm. e) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03807/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
287 Charita Ostrava 44940998 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní dům sv. Františka – azylový dům 5060106 azylové domy 13 314 000 280 000 280 000 280 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03807/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
288 Charita Ostrava 44940998 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní středisko M. Magone – krizová pomoc 5551309 krizová pomoc 3 681 000 2 321 000 1 844 000 1 844 000 477 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03807/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
289 Charita Ostrava 44940998 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Hospic sv. Lukáše – odlehčovací služby 5951749 odlehčovací služby 30 132 000 10 055 000 8 350 000 7 150 000 2 905 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03807/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
290 Charita Ostrava 44940998 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní dům sv. Alžběty – zařízení pro přechodný pobyt seniorů 6349785 domovy pro seniory 35 760 000 10 561 000 6 938 000 9 927 000 634 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03807/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
291 Charita Ostrava 44940998 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní hospicová poradna 6353463 odborné sociální poradenství 2 523 000 1 081 000 727 000 890 000 191 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03807/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
292 Charita Ostrava 44940998 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní středisko Matky Terezy – pečovatelská služba Ostrava 6668963 pečovatelská služba 24 117 000 8 806 000 6 422 000 8 630 000 176 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03807/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
293 Charita Ostrava 44940998 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní středisko Gabriel – komunitní centrum pro seniory 6754765 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 1 583 000 1 132 000 901 000 790 000 342 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03807/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
294 Charita Ostrava 44940998 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní dům sv. Benedikta Labre – nízkoprahové denní centrum 6763192 nízkoprahová denní centra 7 022 000 3 369 000 3 139 000 2 012 200 1 356 800 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03807/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
295 Charita Ostrava 44940998 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Poradna Charity Ostrava 8747321 odborné sociální poradenství 2 739 000 1 410 000 1 173 000 1 055 000 355 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03807/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
296 Charita Ostrava 44940998 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní středisko sv. Lucie – sociální rehabilitace 9046599 sociální rehabilitace 6 699 000 595 000 173 000 595 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03807/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
297 Charita Ostrava 44940998 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní dům Salvator Krnov – domov pro osoby se specifickými potřebami 9564778 domovy se zvláštním režimem 32 076 000 9 935 000 8 060 000 7 948 000 1 987 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03807/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
298 Charita Studénka 44937377 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Byt pro matky v tísni 2845276 azylové domy 1 268 000 87 000 24 000 87 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03808/2023/SOC ze dne 16. 10. 2023
299 Charita Studénka 44937377 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní pečovatelská služba 6665663 pečovatelská služba 9 988 000 5 260 000 4 057 000 5 260 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a dle bodu 8. písm. e) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03808/2023/SOC ze dne 16. 10. 2023
300 Charita Studénka 44937377 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Dům pokojného stáří – Domov sv. Anny 9054570 domovy pro seniory 13 410 000 5 900 000 4 799 000 5 900 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03808/2023/SOC ze dne 16. 10. 2023
301 Charita sv. Alexandra 26520788 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Poradna sv. Alexandra 7726666 odborné sociální poradenství 2 883 000 1 441 000 1 369 000 1 262 000 179 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03809/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023
302 Charita sv. Alexandra 26520788 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. chráněné bydlení Charity sv. Alexandra 8696326 chráněné bydlení 7 029 000 3 598 000 3 598 000 3 158 138 439 862 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a dle bodu 8. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03809/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023
303 Charita sv. Martina 04872461 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní pečovatelská služba 9532032 pečovatelská služba 4 872 000 2 650 000 1 785 000 2 650 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a dle bodu 8. písm. e) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03811/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023
304 Charita Třinec 49591215 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní asistenční služba 1760507 osobní asistence 27 649 000 14 000 000 12 071 000 12 671 000 1 329 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a dle bodu 8. písm. e) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03812/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023
305 Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka čp. 184, příspěvková organizace 00847038 příspěvková organizace Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka 3512416 domovy pro osoby se zdravotním postižením 36 192 000 6 400 000 4 562 000 6 400 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03587/2023/SOC ze dne 15. 11. 2023
306 JINAK, z.ú. 01606085 ústav Sociálně terapeutická dílna JINAK Ostrava 1717547 sociálně terapeutické dílny 7 043 000 354 000 333 000 343 500 10 500 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03814/2023/SOC ze dne 16. 10. 2023
307 JINAK, z.ú. 01606085 ústav Podpora samostatného bydlení JINAK Nový Jičín 2789051 podpora samostatného bydlení 5 238 000 586 000 586 000 569 000 17 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03814/2023/SOC ze dne 16. 10. 2023
308 JINAK, z.ú. 01606085 ústav Podpora samostatného bydlení JINAK Frenštát pod Radhoštěm 3698190 podpora samostatného bydlení 3 654 000 1 656 000 1 656 000 1 490 500 165 500 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a dle bodu 8. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03814/2023/SOC ze dne 16. 10. 2023
309 JINAK, z.ú. 01606085 ústav Podpora samostatného bydlení JINAK Hlučín 7699199 podpora samostatného bydlení 3 533 000 2 318 000 2 318 000 2 117 000 201 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a dle bodu 8. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03814/2023/SOC ze dne 16. 10. 2023
310 JINAK, z.ú. 01606085 ústav Podpora samostatného bydlení JINAK Ostrava 9646331 podpora samostatného bydlení 7 917 000 3 391 000 3 391 000 3 062 000 329 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a dle bodu 8. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03814/2023/SOC ze dne 16. 10. 2023
311 KAFIRA o.p.s. 26588773 obecně prospěšná společnost KAFIRA o.p.s., Frýdek‑Místek – sociální rehabilitace 1440607 sociální rehabilitace 3 071 000 2 441 000 1 719 000 1 508 128 932 872 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03815/2023/SOC ze dne 16. 10. 2023
312 KAFIRA o.p.s. 26588773 obecně prospěšná společnost KAFIRA o.p.s., Nový Jičín – sociální rehabilitace 3406829 sociální rehabilitace 3 071 000 2 420 000 1 683 000 1 543 817 876 183 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03815/2023/SOC ze dne 16. 10. 2023
313 KAFIRA o.p.s. 26588773 obecně prospěšná společnost KAFIRA o.p.s., Ostrava – sociální rehabilitace 3459300 sociální rehabilitace 5 583 000 4 018 000 3 117 000 3 092 327 925 673 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03815/2023/SOC ze dne 16. 10. 2023
314 KAFIRA o.p.s. 26588773 obecně prospěšná společnost KAFIRA o.p.s., Opava – sociální rehabilitace 4508339 sociální rehabilitace 3 489 000 1 303 000 86 000 530 472 772 528 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03815/2023/SOC ze dne 16. 10. 2023
315 Konvent sester alžbětinek v Jablunkově 00494330 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Domov sv. Alžběty 7148787 domovy pro seniory 51 405 000 25 000 000 19 438 000 25 000 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03816/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023
316 Krizové a kontaktní centrum "Pod slunečníkem" o.p.s 47812052 obecně prospěšná společnost Krizové a kontaktní centrum "Pod slunečníkem" o. p. s. 6399348 kontaktní centra 5 321 000 1 496 900 1 192 000 1 280 000 216 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03817/2023/SOC ze dne 8. 11. 2023
317 Krizové centrum Ostrava, z.s. 22735283 spolek Krizová pomoc pro MSK 9861220 krizová pomoc 26 162 000 16 690 000 14 388 000 15 640 000 1 050 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03818/2023/SOC ze dne 8. 11. 2023
318 Krystal Help, z.ú. 26598086 ústav Poradna pro závislosti 1153561 odborné sociální poradenství 2 162 000 869 000 759 000 792 000 77 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03815/2023/SOC ze dne 16. 10. 2023
319 Krystal Help, z.ú. 26598086 ústav Terénní program Krnovsko 1336555 terénní programy 1 270 000 943 000 729 000 850 000 93 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03815/2023/SOC ze dne 16. 10. 2023
320 Krystal Help, z.ú. 26598086 ústav SLUNCE – služby nízkoprahového centra 7816835 kontaktní centra 4 695 000 3 080 000 2 208 000 2 550 000 530 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03815/2023/SOC ze dne 16. 10. 2023
321 LADASENIOR s.r.o. 07425741 společnost s ručením omezeným Domov pro seniory LADA 1969508 domovy pro seniory 23 840 000 4 321 000 3 672 000 4 321 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03821/2023/SOC ze dne 31. 10. 2023
322 Ledax Ostrava o.p.s. 28131401 obecně prospěšná společnost CSS Domus 2878324 domovy pro seniory 43 210 000 9 100 000 5 931 000 7 150 000 1 950 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03822/2023/SOC ze dne 13. 11. 2023
323 Lexikona, z.s. 22717005 spolek Občanská poradna Lexikona 2434458 odborné sociální poradenství 1 442 000 646 000 634 000 646 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03823/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023
324 "Máš čas?", z. s. 26584344 spolek Nízkoprahové denní centrum Racek 7075078 nízkoprahová denní centra 2 487 000 1 547 000 1 407 000 1 407 000 140 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03434/2023/SOC ze dne 8. 11. 2023
325 Medela – péče o seniory o.p.s. 02141531 obecně prospěšná společnost Medela – péče o seniory o.p.s. 4929112 domovy se zvláštním režimem 32 967 000 5 170 000 4 168 000 4 370 000 800 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03570/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023
326 Medela – péče o seniory o.p.s. 02141531 obecně prospěšná společnost Medela – Frýdlant nad Ostravicí 7380125 domovy se zvláštním režimem 78 408 000 7 900 000 6 571 000 6 700 000 1 200 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03570/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023
327 MEDICA Třinec, z.ú. 05115841 ústav Odlehčovací služba 5611731 odlehčovací služba 1 218 000 494 470 320 000 311 723 8 277 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. b) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03572/2023/SOC ze dne 15. 11. 20233
328 MEDICA Třinec, z.ú. 05115841 ústav Odborné sociální poradenství 8848934 odborné sociální poradenství 1 442 000 522 000 340 000 319 188 33 812 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03572/2023/SOC ze dne 15. 11. 2023
329 MENS SANA, z.ú. 65469003 ústav Chráněné bydlení MENS SANA, z.ú. 5979763 chráněné bydlení 15 975 000 4 899 784 4 899 000 3 930 000 969 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03575/2023/SOC ze dne 16. 10. 2023
330 MENS SANA, z.ú. 65469003 ústav Sociální rehabilitace MENS SANA, z.ú. 7876721 sociální rehabilitace 16 050 000 630 686 180 000 400 000 230 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03575/2023/SOC ze dne 16. 10. 2023
331 MENS SANA, z.ú. 65469003 ústav Podpora samostatného bydlení MENS SANA, z.ú. 8616711 podpora samostatného bydlení 7 674 000 442 132 179 000 230 000 212 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03575/2023/SOC ze dne 16. 10. 2023
332 Město Bílovec 00297755 obec Sociální zařízení města Bílovce 5841754 domovy pro seniory 22 350 000 5 000 000 3 441 000 5 000 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03577/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023
333 Město Bílovec 00297755 obec Město Bílovec 6659569 osobní asistence 6 456 000 1 800 000 1 796 000 1 800 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a dle bodu 8. písm. e) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03577/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023
334 Město Bílovec 00297755 obec Odlehčovací služby 9529175 odlehčovací služby 4 185 000 990 000 860 000 990 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03577/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023
335 Město Nový Jičín 00298212 obec Pečovatelská služba 8570958 pečovatelská služba 11 206 000 3 770 000 2 980 000 3 452 944 163 056 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03580/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023
336 Město Nový Jičín 00298212 obec Pohoda 9132305 odlehčovací služby 6 696 000 3 243 000 1 034 000 2 155 387 56 613 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03580/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023
337 Město Nový Jičín 00298212 obec Domovinka 9167508 denní stacionáře 2 949 000 981 000 559 000 743 690 49 310 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03580/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023
338 Město Petřvald 00297593 obec Město Petřvald 3304204 pečovatelská služba 6 456 000 500 000 233 000 379 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03583/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023
339 Město Šenov 00297291 obec Město Šenov 9755408 pečovatelská služba 3 654 000 600 000 269 000 269 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03586/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023
340 Město Vratimov 00297372 obec Pečovatelská služba města Vratimova 6305312 pečovatelská služba 3 898 000 572 000 240 000 300 000 272 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03588/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023
341 Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace 00635162 příspěvková organizace Linka důvěry 2070205 telefonická krizová pomoc 6 045 000 2 940 000 2 565 000 2 940 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03590/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023
342 Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace 00635162 příspěvková organizace Dům sociálních služeb při Městské nemocnici Ostrava 8032588 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 52 668 000 5 980 000 5 980 000 5 980 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03590/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023
343 MIKASA z.s. 22832386 spolek Sociální rehabilitace MIKASA 2892829 sociální rehabilitace 4 885 000 1 508 900 953 000 1 025 000 483 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03599/2023/SOC ze dne 31. 10. 2023
344 MIKASA z.s. 22832386 spolek MIKASA denní stacionář pro děti a mládež s kombinovaným postižením 9063554 denní stacionáře 9 969 000 4 534 000 3 859 000 4 086 000 448 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03599/2023/SOC ze dne 31. 10. 2023
345 Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s 26850176 obecně prospěšná společnost Odlehčovací služba Ondrášek 1396162 odlehčovací služby 5 116 000 2 458 800 1 959 000 2 140 000 318 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a dle bodu 8. písm. e) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03600/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023
346 Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s 26850176 obecně prospěšná společnost Sociální poradna a poradna pro pozůstalé 8949406 odborné sociální poradenství 3 027 000 1 909 800 1 428 000 1 620 000 289 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03600/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023
347 Modrý kříž v České republice 26641178 spolek Poradna Ostrava 2799492 odborné sociální poradenství 2 306 000 1 306 000 1 060 000 1 201 900 104 100 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03601/2023/SOC ze dne 8. 11. 2023
348 Modrý kříž v České republice 26641178 spolek Poradna Orlová 2826903 odborné sociální poradenství 1 442 000 688 000 567 000 625 000 63 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03601/2023/SOC ze dne 8. 11. 2023
349 Modrý kříž v České republice 26641178 spolek Následná péče Ostrava 3165144 služby následné péče 2 270 000 1 321 000 1 066 000 1 130 000 191 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03601/2023/SOC ze dne 8. 11. 2023
350 Modrý kříž v České republice 26641178 spolek Následná péče Karviná 4322409 služby následné péče 2 108 000 1 156 000 1 043 000 1 056 000 100 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03601/2023/SOC ze dne 8. 11. 2023
351 Modrý kříž v České republice 26641178 spolek Následná péče Český Těšín 4889012 služby následné péče 1 946 000 1 113 000 938 000 1 003 700 109 300 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03601/2023/SOC ze dne 8. 11. 2023
352 Modrý kříž v České republice 26641178 spolek Dolečovací centrum Orlová 5689352 služby následné péče 1 622 000 872 000 716 000 825 500 46 500 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03601/2023/SOC ze dne 8. 11. 2023
353 Modrý kříž v České republice 26641178 spolek Poradna Český Těšín 8008136 odborné sociální poradenství 1 442 000 810 000 667 000 686 900 123 100 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03601/2023/SOC ze dne 8. 11. 2023
354 Modrý kříž v České republice 26641178 spolek Následná péče Frýdek‑Místek 9692583 služby následné péče 2 270 000 1 398 000 1 146 000 1 240 700 157 300 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03601/2023/SOC ze dne 8. 11. 2023
355 Modrý kříž v České republice 26641178 spolek Poradny Frýdek‑Místek, Karviná 9773154 odborné sociální poradenství 4 901 000 2 655 000 2 154 000 2 599 500 55 500 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03601/2023/SOC ze dne 8. 11. 2023
356 Na Výminku s.r.o. 28602684 společnost s ručením omezeným Na Výminku s.r.o. 7208410 domovy pro seniory 26 075 000 3 774 000 2 667 000 2 924 000 850 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03608/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023
357 Nemocnice AGEL Český Těšín a.s. 25897551 akciová společnost Sociální lůžka 2885056 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 3 990 000 1 577 121 1 577 000 1 577 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03613/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023
358 Nemocnice AGEL Český Těšín a.s. 25897551 akciová společnost Odborné sociální poradenství v paliativní péči 3273702 odborné sociální poradenství 1 442 000 403 550 403 000 403 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. b) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03613/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023
359 Nemocnice AGEL Podhorská a.s. 47668989 akciová společnost Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 6361336 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 9 576 000 2 639 784 2 019 000 2 639 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03620/2023/SOC ze dne 8. 11. 2023
360 Nestátní denní zařízení DUHA, o.p.s. 27778584 obecně prospěšná společnost Nestátní denní zařízení DUHA, o.p.s. 7787458 centra denních služeb 4 263 000 2 672 800 1 687 000 2 198 000 474 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03633/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023
361 OASA nezisková o.p.s. 26839857 obecně prospěšná společnost Domov se zvláštním režimem OASA 2458072 domovy se zvláštním režimem 53 460 000 7 000 000 6 353 000 6 353 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03700/2023/SOC ze dne 22. 11. 2023
362 OASA nezisková o.p.s. 26839857 obecně prospěšná společnost Pečovatelská služba OASA Opava 3941485 pečovatelská služba 12 180 000 4 000 000 3 356 000 4 000 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a dle bodu 8. písm. e) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03700/2023/SOC ze dne 22. 11. 2023
363 Obec Dětmarovice 00297445 obec Pečovatelská služba 9085116 pečovatelská služba 4 142 000 300 000 300 000 300 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03701/2023/SOC ze dne 31. 10. 2023
364 Obec Dolní Lutyně 00297461 obec Pečovatelská služba a Dům s pečovatelskou službou 5680601 pečovatelská služba 3 533 000 450 000 391 000 450 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03705/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023
365 Obec Starý Jičín 00298425 obec Pečovatelská služba 1982055 pečovatelská služba 2 436 000 2 000 000 988 000 1 487 400 120 600 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03739/2023/SOC ze dne 16. 10. 2023
366 Obecně prospěšná společnost Sv. Josefa, o.p.s. 25910558 obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost Sv. Josefa, o.p.s. 7703777 domovy pro seniory 23 095 000 4 375 000 2 547 000 3 906 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03740/2023/SOC ze dne 15. 11. 2023
367 Oblastní spolek Českého červeného kříže Karviná 00426458 pobočný spolek Gerontocentrum ČČK 1384145 odlehčovací služby 837 000 149 000 137 000 149 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03742/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023
368 Oblastní spolek Českého červeného kříže Karviná 00426458 pobočný spolek Gerontocentrum ČČK 2598581 domovy pro seniory 23 840 000 5 509 000 4 339 000 5 459 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03742/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023
369 ONŽ – pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z.s. 00537675 spolek Poradna pro ženy a dívky Frýdek‑Mistek 2522171 odborné sociální poradenství 2 306 000 1 143 000 1 019 000 895 000 248 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03743/2023/SOC ze dne 22. 11. 2023
370 OPEN HOUSE o.p.s. 70645671 obecně prospěšná společnost Služby drogové prevence OPEN HOUSE 5144453 terénní programy 2 159 000 1 088 000 957 000 924 678 134 322 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03745/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023
371 OPEN HOUSE o.p.s. 70645671 obecně prospěšná společnost OPEN STREET 5923005 terénní programy 2 159 000 1 025 500 893 000 806 356 86 644 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03745/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023
372 OPEN HOUSE o.p.s. 70645671 obecně prospěšná společnost NZDM OPEN HOUSE 8846615 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 5 603 000 2 468 000 2 183 000 2 096 444 216 556 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03745/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023
373 Pavučina o.p.s. 02243041 obecně prospěšná společnost Free klub 8902024 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 2 071 000 1 288 000 1 142 000 1 118 700 169 300 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03746/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023
374 Péče srdcem, z.ú. 04629531 ústav Péče srdcem 6137593 osobní asistence 17 052 000 6 164 000 5 773 000 5 899 000 265 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a dle bodu 8. písm. e) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03747/2023/SOC ze dne 8. 11. 2023
375 Pečovatelská služba Hrabyně, příspěvková organizace 71190261 příspěvková organizace Pečovatelská služba Hrabyně, příspěvková organizace 4126010 pečovatelská služba 17 052 000 7 980 000 6 748 000 7 980 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03591/2023/SOC ze dne 31. 10. 2023
376 Pečovatelská služba Hrabyně, příspěvková organizace 71190261 příspěvková organizace Pečovatelská služba Hrabyně, příspěvková organizace – osobní asistence 9053243 osobní asistence 3 045 000 915 000 805 000 915 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03591/2023/SOC ze dne 31. 10. 2023
377 Pečovatelská služba OASA Nový Jičín, o.p.s. 26843986 obecně prospěšná společnost Pečovatelská služba OASA Nový Jičín 7993813 pečovatelská služba 4 507 000 1 040 000 848 000 1 040 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03749/2023/SOC ze dne 22. 11. 2023
378 Penzion pro seniory Frýdek‑Místek, příspěvková organizace 63699401 příspěvková organizace Penzion pro seniory 7655373 domovy pro seniory 10 430 000 2 465 000 2 056 000 2 465 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03592/2023/SOC ze dne 22. 11. 2023
379 Penzion pro seniory Frýdek‑Místek, příspěvková organizace 63699401 příspěvková organizace Penzion pro seniory 8349501 pečovatelská služba 8 526 000 2 320 000 2 247 000 2 320 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03592/2023/SOC ze dne 22. 11. 2023
380 Penzion pro seniory Frýdek‑Místek, příspěvková organizace 63699401 příspěvková organizace Penzion pro senioy 8414443 odlehčovací služby 3 348 000 1 348 000 1 199 000 1 348 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03592/2023/SOC ze dne 22. 11. 2023
381 Podané ruce – osobní asistence 70632596 pobočný spolek Podané ruce – osobní asistence 5851418 osobní asistence 22 533 000 8 550 000 8 550 000 8 550 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a dle bodu 8. písm. e) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03750/2023/SOC ze dne 31. 10. 2023
382 Podané ruce – osobní asistence 70632596 pobočný spolek Podané ruce – osobní asistence 9781801 osobní asistence 81 606 000 31 600 000 31 600 000 31 600 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a dle bodu 8. písm. e) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03750/2023/SOC ze dne 31. 10. 2023
383 Poradenské a terapeutické centrum, z.ú. 26591537 ústav Poradenské a terapeutické centrum (Třinec) 2446936 odborné sociální poradenství 2 739 000 1 412 000 1 131 000 1 212 154 189 846 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03499/2023/SOC ze dne 13. 11. 2023
384 Poradenské a terapeutické centrum, z.ú. 26591537 ústav Poradenské a terapeutické centrum (Karviná) 9648489 odborné sociální poradenství 2 162 000 1 111 200 849 000 956 228 154 772 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03499/2023/SOC ze dne 13. 11. 2023
385 Poradna pro občanství /Občanská a lidská práva, z. s. 70100691 spolek Návrat do společnosti 8278408 terénní programy 5 460 000 3 128 000 2 701 000 2 785 907 342 093 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03753/2023/SOC ze dne 22. 11. 2023
386 Poradna pro občanství /Občanská a lidská práva, z. s. 70100691 spolek Návrat dítěte do rodiny 9826431 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 1 615 000 1 095 000 885 000 797 771 297 229 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03753/2023/SOC ze dne 22. 11. 2023
387 PRAPOS, z.s. 27011283 spolek Centrum denních služeb 8621793 centra denních služeb 5 481 000 2 130 000 1 585 000 1 930 000 200 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03754/2023/SOC ze dne 16. 10. 2023
388 Renarkon, o. p. s. 25380443 obecně prospěšná společnost Terénní program na Novojičínsku 2150312 terénní programy 2 921 000 910 000 885 000 762 078 147 922 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03756/2023/SOC ze dne 15. 11. 2023
389 Renarkon, o. p. s. 25380443 obecně prospěšná společnost Terénní program Frýdecko‑Místecko 3770634 terénní programy 2 540 000 1 340 000 1 240 000 1 031 855 308 145 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03756/2023/SOC ze dne 15. 11. 2023
390 Renarkon, o. p. s. 25380443 obecně prospěšná společnost Terénní program Ostrava 3953424 terénní programy 8 888 000 2 450 000 2 329 000 2 255 953 194 047 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03756/2023/SOC ze dne 15. 11. 2023
391 Renarkon, o. p. s. 25380443 obecně prospěšná společnost Terapeutické centrum 4597810 odborné sociální poradenství 7 206 000 1 800 000 1 800 000 1 384 886 415 114 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03756/2023/SOC ze dne 15. 11. 2023
392 Renarkon, o. p. s. 25380443 obecně prospěšná společnost Kontaktní a poradenské centrum Frýdek‑Místek 5758100 kontaktní centra 7 824 000 1 550 000 1 550 000 1 037 677 512 323 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03756/2023/SOC ze dne 15. 11. 2023
393 Renarkon, o. p. s. 25380443 obecně prospěšná společnost Kontaktní centrum Ostrava 7590883 kontaktní centra 4 695 000 1 010 000 851 000 657 620 352 380 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03756/2023/SOC ze dne 15. 11. 2023
394 RUBIKON Centrum, z.ú. 60446871 ústav Sociální rehabilitace Hnízdo 2376873 sociální rehabilitace 3 210 000 1 617 000 1 471 000 1 382 304 234 696 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03758/2023/SOC ze dne 8. 11. 2023
395 SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb 00847470 příspěvková organizace Denní stacionář 4039646 denní stacionáře 14 040 000 4 800 000 3 906 000 4 800 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03594/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023
396 SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb 00847470 příspěvková organizace Odlehčovací služba 7188471 odlehčovací služby 837 000 261 000 258 000 261 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03594/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023
397 SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb 00847470 příspěvková organizace Chráněné bydlení 9250237 chráněné bydlení 19 809 000 4 500 000 4 398 000 4 500 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03594/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023
398 SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb 00847470 příspěvková organizace MIKADO 9876569 denní stacionáře 18 252 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03594/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023
399 SENIOR DOMY POHODA a.s. 28568877 akciová společnost SENIOR DOMY POHODA a.s. 6507455 domovy pro seniory 54 385 000 10 100 000 3 123 000 9 500 000 600 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03761/2023/SOC ze dne 8. 11. 2023
400 Seniorcentrum OASA s.r.o. 27857018 společnost s ručením omezeným Domov pro seniory OASA Petřvald 3411698 domovy pro seniory 20 860 000 5 400 000 3 837 000 4 400 000 1 000 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03766/2023/SOC ze dne 22. 11. 2023
401 Seniorcentrum Opava, příspěvková organizace 71196943 příspěvková organizace Seniorcentrum Opava, příspěvková organizace 2212999 pečovatelská služba 9 744 000 2 350 000 1 115 000 1 854 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03595/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023
402 Seniorcentrum Opava, příspěvková organizace 71196943 příspěvková organizace Domov pro seniory svaté Kateřiny 5115567 domovy pro seniory 37 250 000 9 150 000 6 183 000 7 990 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03595/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023
403 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. STREETWORK GABRIEL Karviná, terénní program 1014680 terénní programy 6 348 000 4 150 000 3 676 000 2 756 785 1 393 215 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
404 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. OBČANSKÁ PORADNA Ostrava, odborné sociální poradenství 1089020 odborné sociální poradenství 2 883 000 2 390 000 1 713 000 1 580 000 810 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
405 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. SILOE, domov se zvláštním režimem 1271980 domovy se zvláštním režimem 24 200 000 10 796 000 7 204 000 9 496 000 1 300 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
406 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. STREETWORK ON LINE Karviná, terénní program 1314379 terénní programy 2 540 000 2 240 000 1 738 000 1 765 341 467 659 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
407 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. NOE Karviná, podpora samostatného bydlení 1368826 podpora samostatného bydlení 3 654 000 2 540 000 2 469 000 1 924 000 616 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a dle bodu 8. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
408 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. EDEN Nový Jičín, denní stacionář 1437997 denní stacionáře 13 479 000 8 063 000 6 334 000 5 758 000 2 254 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
409 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. PORADNA PRO RODINU Havířov, odborné sociální poradenství 1443002 odborné sociální poradenství 1 900 000 1 350 000 876 000 937 000 413 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
410 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. LYDIE Český Těšín, sociálně aktivizační služby 1603271 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 5 756 000 4 272 000 3 907 000 3 056 000 1 216 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
411 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. ELIM Stonava, pečovatelská služba 1662001 pečovatelská služba 6 212 000 2 560 000 1 969 000 2 125 300 434 700 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
412 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. BETHEL Český Těšín, nízkoprahové denní centrum 1844995 nízkoprahová denní centra 4 535 000 3 383 000 2 686 000 2 254 000 1 129 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
413 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. NOE Frýdek‑Místek, podpora samostatného bydlení 1936933 podpora samostatného bydlení 1 462 000 1 186 000 1 186 000 971 000 215 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a dle bodu 8. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
414 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. BETHEL Karviná, nízkoprahové denní centrum 1937077 nízkoprahová denní centra 3 657 000 2 090 000 1 827 000 1 576 259 513 741 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
415 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. EFFAHTA Kopřivnice, sociálně terapeutické dílny 1979842 sociálně terapeutické dílny 3 842 000 410 000 97 000 410 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
416 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. NOE Třinec, podpora samostatného bydlení 2132945 podpora samostatného bydlení 2 924 000 2 565 000 2 350 000 1 942 000 623 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a dle bodu 8. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
417 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. SOCIÁLNÍ ASISTENCE, Frýdek – Místek, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2165295 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 13 209 000 4 645 000 3 739 000 3 346 519 1 278 481 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
418 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. NOE Ostrava, podpora samostatného bydlení 2201990 podpora samostatného bydlení 2 436 000 442 000 83 000 402 000 40 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
419 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. HANNAH Orlová, azýlový dům 2217381 azylové domy 12 680 000 6 800 000 5 838 000 4 683 447 2 116 553 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
420 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. KARMEL Tichá, domov pro osoby se zdravotním postižením 2225555 domovy pro osoby se zdravotním postižením 11 310 000 6 952 000 4 884 000 5 085 000 1 772 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
421 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. RÚT Třinec, sociální rehabilitace 2248240 sociální rehabilitace 6 560 000 862 000 181 000 566 002 170 998 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
422 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. CHANA Bruntál, azylový dům 2348043 azylové domy 10 144 000 2 942 000 2 880 000 2 285 000 657 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
423 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. EDEN Český Těšín, Třanovice, denní stacionář 2434027 denní stacionáře 14 321 000 8 182 000 6 977 000 6 140 000 2 042 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
424 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. KARMEL Tichá, denní stacionář 2460486 denní stacionáře 2 528 000 1 654 000 1 216 000 1 283 000 371 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
425 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. EBEN‑EZER Český Těšín, domov pro osoby se zdravotním postižením 2604518 domovy pro osoby se zdravotním postižením 28 275 000 10 326 000 7 880 000 8 528 000 1 798 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
426 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. SÁRA Petrovice u Karviné, azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi 2617969 azylové domy 19 020 000 9 100 000 8 300 000 5 204 841 3 895 159 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
427 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. BETHEL Bruntál, Rýmařov; azylový dům pro muže a ženy 2793900 azylové domy 16 801 000 7 216 000 6 433 000 5 388 000 1 828 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
428 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. NOE Krnov, Bruntál; podpora samostatného bydlení 2823001 podpora samostatného bydlení 10 597 000 6 084 000 6 084 000 4 948 000 1 136 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a dle bodu 8. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
429 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. ELPIS Třinec, odborné sociální poradenství 2897200 odborné sociální poradenství 2 018 000 1 146 000 1 008 000 654 000 492 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
430 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. SOCIÁLNÍ ASISTENCE Karviná, Orlová 2915748 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 6 605 000 4 625 000 3 852 000 3 537 900 1 087 100 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
431 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. BETHEL Karviná, azylový dům 2962056 azylové domy 15 533 000 500 000 289 000 405 650 94 350 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
432 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. EUNIKA Karviná, denní stacionář 3017245 denní stacionáře 7 020 000 5 545 000 4 437 000 4 053 500 1 491 500 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
433 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. SAREPTA Komorní Lhotka, domov pro seniory 3056248 domovy pro seniory 44 700 000 28 848 000 20 778 000 21 847 500 7 000 500 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a dle bodu 8. písm. b) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
434 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. SÁRA Třinec, azylový dům 3091238 azylové domy 5 706 000 4 820 000 3 580 000 3 545 000 1 275 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
435 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. RÚT Český Těšín, sociální rehabilitace 3147379 sociální rehabilitace 3 489 000 376 000 106 000 290 000 86 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
436 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. BETEZDA Komorní Lhotka, domov pro osoby se zdrav. postižením 3320783 domovy pro osoby se zdravotním postižením 20 358 000 9 429 000 6 762 000 7 940 000 1 489 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
437 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Poradna rané péče EUNIKA 3398605 raná péče 3 152 000 1 870 000 1 576 000 1 368 100 501 900 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
438 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. SOCIÁLNÍ ASISTENCE Třinec, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 3422333 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 4 110 000 2 466 000 1 826 000 1 803 000 663 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a dle bodu 8. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
439 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. EBEN‑EZER Český Těšín, sociálně terapeutické dílny 3475508 sociálně terapeutické dílny 8 323 000 1 155 000 209 000 850 000 305 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
440 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. OBČANSKÁ PORADNA Karviná 3713576 odborné sociální poradenství 2 883 000 1 958 000 1 542 000 1 460 700 497 300 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
441 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. BETHEL Český Těšín, noclehárna 3942701 noclehárny 4 777 000 3 088 000 2 565 000 2 218 000 870 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
442 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. BETHEL Český Těšín, terénní program 4136224 terénní programy 1 270 000 926 000 813 000 725 000 201 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
443 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. SÁRA Frýdek‑Místek, Azylový dům pro ženy 4153096 azylové domy 3 487 000 638 000 67 000 600 000 38 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
444 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. POHODA Karviná 4203571 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 2 436 000 2 502 000 1 950 000 1 748 000 750 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
445 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. BETHEL Karviná noclehárna 4224635 noclehárny 4 161 000 2 860 000 2 340 000 2 194 080 665 920 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
446 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. SOCIÁLNÍ ASISTENCE Krnov, Rýmařov 4316714 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 17 025 000 9 432 000 7 924 000 7 520 000 1 912 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
447 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. EZRA Albrechticko, Osoblažsko, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 4382973 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 8 770 000 5 459 000 4 361 000 4 260 000 1 199 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
448 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. DUHOVÝ DŮM Ostrava, odlehčovací služba 4450032 odlehčovací služby 6 000 000 2 860 000 1 759 000 2 321 000 539 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
449 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. EEFATHA Nový Jičín, sociálně terapeutické dílny 4512437 sociálně terapeutické dílny 6 531 000 4 788 000 3 845 000 3 538 000 1 250 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
450 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. TABITA Český Těšín, Třanovice, osobní asistence 4534710 osobní asistence 5 481 000 3 425 000 2 849 000 2 811 000 614 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a dle bodu 8. písm. e) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
451 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. HOSANA Karviná, domov pro osoby s mentálním postižením 4734974 domovy pro osoby se zdravotním postižením 13 572 000 6 300 000 3 984 000 5 076 700 1 223 300 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
452 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. SOCIÁLNÍ ASISTENCE Jablunkov, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 4836948 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 1 468 000 871 000 677 000 603 000 268 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
453 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. BETHEL Frýdek‑Místek, terénní program 4959896 terénní programy 2 921 000 1 878 000 1 626 000 1 496 000 382 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
454 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. LYDIE Český Těšín, odlehčovací služby 4967640 odlehčovací služby 1 218 000 667 000 667 000 618 000 49 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a dle bodu 8. písm. e) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
455 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. BETHEL Třinec, nízkoprahové denní centrum 5278750 nízkoprahová denní centra 3 657 000 2 744 000 2 138 000 2 038 000 706 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
456 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. LYDIE Český Těšín, raná péče 5283141 raná péče 5 253 000 2 810 000 2 560 000 1 988 000 813 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
457 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. BETHEL Třinec, terénní program 5326488 terénní programy 1 524 000 990 000 789 000 796 000 194 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
458 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. EFFATHA Karviná, sociálně terapeutické dílny 5406711 sociálně terapeutické dílny 4 354 000 3 718 000 2 875 000 2 871 000 847 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
459 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. BETHEL Frýdek‑Místek, azylový dům 5423787 azylové domy 11 412 000 6 239 000 5 316 000 3 681 000 2 558 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
460 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. SÁRA Frýdek‑Místek, sociální rehabilitace 5482313 sociální rehabilitace 977 000 81 000 23 000 60 000 21 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
461 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Poradna rané péče SALOME Bohumín 5586776 raná péče 3 852 000 2 116 000 1 905 000 1 648 000 468 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
462 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. SILOE Ostrava, odlehčovací služby 5614569 odlehčovací služby 4 185 000 1 920 000 1 390 000 1 638 000 282 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
463 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. RÚT Frýdek‑Místek, sociální rehabilitace 5724565 sociální rehabilitace 4 885 000 503 000 104 000 400 000 103 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
464 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. SOCIÁLNÍ ASISTENCE Ostrava, Bohumín, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 5860050 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 5 871 000 4 100 000 3 271 000 3 197 000 903 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
465 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. ELPIS Bruntál, odborné sociální poradenství 5875485 odborné sociální poradenství 2 018 000 1 388 000 950 000 1 050 000 338 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
466 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. OBČANSKÁ PORADNA Havířov, oborné sociální poradenství 5881200 odborné sociální poradenství 1 730 000 1 340 000 1 104 000 903 000 437 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
467 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. RÚT Bruntál, sociální rehabilitace 6083685 sociální rehabilitace 6 560 000 4 003 000 4 002 000 3 208 000 795 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a dle bodu 8. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
468 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. KANAAN Bohumín, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 6107325 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 2 436 000 1 810 000 1 397 000 1 342 500 467 500 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
469 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. KONTAKT Bohumín, terénní program 6143880 terénní programy 3 809 000 2 630 000 2 178 000 2 109 000 521 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
470 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. KLUB ON LINE Karviná, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 6151225 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 2 680 000 2 450 000 1 876 000 1 829 185 620 815 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
471 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. SÁRA Frýdek‑Místek, noclehárna pro ženy 6200763 noclehárny 1 849 000 1 159 000 965 000 714 000 445 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
472 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. KONTAKT Karviná 6309790 terénní programy 2 540 000 2 260 000 1 974 000 1 604 500 518 500 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
473 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. ELIM Ostrava, pečovatelská služba 6314169 pečovatelská služba 9 135 000 4 490 000 3 159 000 3 660 000 830 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
474 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. TABITA Třinec, odlehčovací služby 6475248 odlehčovací služby 3 654 000 1 737 000 1 648 000 1 535 000 202 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a dle bodu 8. písm. e) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
475 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. ARCHA Ostrava, chráněné bydlení 6498762 chráněné bydlení 5 751 000 2 302 000 1 936 000 1 731 000 571 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
476 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. BETHEL Frýdek‑Místek, nízkoprahové denní centrum 6590754 nízkoprahová denní centra 4 681 000 2 350 000 2 178 000 1 852 000 498 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
477 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. EFFATHA Krnov, sociálně terapeutická dílna 6624329 sociálně terapeutické dílny 6 018 000 4 172 000 3 246 000 3 165 000 1 007 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
478 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. TABITA Jablunkov, osobní asistence 6694270 osobní asistence 6 578 000 3 548 000 3 092 000 3 063 000 485 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a dle bodu 8. písm. e) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
479 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. ARCHA Široká Niva, chráněné bydlení 6790253 chráněné bydlení 8 946 000 4 317 000 3 266 000 3 135 000 1 182 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
480 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. RÚT Nový Jičín, sociální rehabilitace 7109698 sociální rehabilitace 8 514 000 220 000 200 000 220 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
481 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. ARCHA Nový Jičín, chráněné bydlení 7185364 chráněné bydlení 10 863 000 5 506 000 4 314 000 4 595 000 911 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
482 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. INTERVENČNÍ CENTRUM Havířov, intervenční centra 7219229 intervenční centra 3 735 000 2 800 000 2 653 000 2 142 000 658 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
483 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. ARCHA Třinec, chráněné bydlení 7535215 chráněné bydlení 7 029 000 4 028 000 3 357 000 3 027 000 1 001 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a dle bodu 8. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
484 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. RÚT Havířov, sociální rehabilitace 7592715 sociální rehabilitace 5 583 000 275 000 117 000 258 000 17 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
485 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. SILOE Ostrava, centrum denních služeb 7672565 centra denních služeb 4 610 000 2 810 000 2 290 000 1 932 000 878 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
486 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. RÚT Bohumín, sociální rehabilitace 7928387 sociální rehabilitace 3 769 000 618 000 114 000 538 000 80 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
487 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. SÁRA Frýdek‑Místek, azylový dům pro matky s dětmi 8078894 azylové domy 8 242 000 853 000 162 000 792 000 61 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
488 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. DUHOVÝ DŮM Ostrava, domov pro osoby se zdravotním postižením 8137644 domovy pro osoby se zdravotním postižením 24 800 000 13 700 000 8 572 000 10 428 000 3 272 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
489 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. BETHEL Třinec‑Kanada, noclehárna 8323743 noclehárny 3 544 000 2 182 000 1 735 000 1 825 000 357 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
490 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. TIMOTEI Bruntál, dům na půl cesty 8324876 domy na půl cesty 4 438 000 3 226 000 2 774 000 2 526 000 700 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
491 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. BETHEL Karviná, sociální rehabilitace 8420462 sociální rehabilitace 5 360 000 4 290 000 3 545 000 3 271 618 1 018 382 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
492 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. RÚT Krnov, sociální rehabilitace 8467500 sociální rehabilitace 7 816 000 4 794 000 4 794 000 3 928 000 866 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a dle bodu 8. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
493 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. EFFATHA Frýdek‑Místek, sociálně terapeutické dílny 8571791 sociálně terapeutické dílny 3 586 000 2 810 000 2 364 000 1 803 000 1 007 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
494 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. TABITA Jablunkov, odlehčovací služby 8581693 odlehčovací služby 1 340 000 757 000 644 000 664 000 93 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a dle bodu 8. písm. e) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
495 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. TABITA Třinec, osobní asistence 8729330 osobní asistence 3 411 000 1 964 000 1 666 000 1 642 000 322 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a dle bodu 8. písm. e) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
496 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Poradna rané péče MATANA 8788535 raná péče 6 654 000 4 115 000 3 242 000 2 960 000 1 155 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
497 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. EUNIKA Karviná, sociálně aktivizační služba pro osoby se zdravotním postižením 8809481 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 2 878 000 2 402 000 1 873 000 1 850 000 552 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
498 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. JORDÁN Třinec, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 8809867 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 4 461 000 3 479 000 3 126 000 2 320 000 1 159 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
499 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. BETHEL Třinec, azylový dům 8994387 azylové domy 14 265 000 9 409 000 7 217 000 7 366 000 2 043 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
500 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. BENJAMÍN Krnov, denní stacionář 9243486 denní stacionáře 10 671 000 6 300 000 4 892 000 4 830 000 1 470 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
501 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. BETHEL Karviná terénní program 9470693 terénní programy 1 778 000 1 450 000 1 115 000 1 090 818 329 182 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
502 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. BETHEL Třinec, sociální rehabilitace 9515602 sociální rehabilitace 1 396 000 1 164 000 927 000 854 000 310 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
503 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. ARCHA Český Těšín, chráněné bydlení 9674774 chráněné bydlení 7 668 000 4 153 000 2 592 000 3 630 000 523 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
504 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. TABITA Český Těšín, odlehčovací služby 9697726 odlehčovací služby 2 193 000 1 166 000 960 000 1 021 000 145 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a dle bodu 8. písm. e) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
505 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. BETHEL Frýdek‑Místek, noclehárna pro muže 9698536 noclehárny 3 544 000 1 742 000 1 662 000 1 214 000 528 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
506 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. RÚT Karviná, sociální rehabilitace 9934133 sociální rehabilitace 5 164 000 3 960 000 3 960 000 2 814 200 1 145 800 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a dle bodu 8. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
507 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Salome Bohumín, sociálně aktivizační služba 9954562 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 7 194 000 5 284 000 4 176 000 3 970 400 1 313 600 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
508 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. DUHOVÝ DŮM Ostrava, denní stacionář 9997343 denní stacionáře 15 164 000 7 800 000 6 448 000 5 520 000 2 280 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023
509 SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost 42864917 obecně prospěšná společnost Domov pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, Horní Suchá 1023545 domovy pro seniory 22 350 000 6 344 000 5 204 000 5 744 000 600 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03769/2023/SOC ze dne 13. 11. 2023
510 SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost 42864917 obecně prospěšná společnost Domov pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, Karviná 2723929 domovy pro seniory 26 075 000 7 371 000 6 476 000 6 971 000 400 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03769/2023/SOC ze dne 13. 11. 2023
511 SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost 42864917 obecně prospěšná společnost Domov pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, Český Těšín 3690914 domovy pro seniory 22 350 000 5 571 000 5 135 000 4 971 000 600 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03769/2023/SOC ze dne 13. 11. 2023
512 SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost 42864917 obecně prospěšná společnost Sociální poradna a poradna pro pozůstalé Slezské Humanity, obecně prospěšné společnosti 8952608 odborné sociální poradenství 1 442 000 465 000 370 000 401 368 10 632 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03769/2023/SOC ze dne 13. 11. 2023
513 SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost 42864917 obecně prospěšná společnost Domov pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, Orlová 9616345 domovy pro seniory 36 505 000 8 329 000 8 117 000 7 329 000 1 000 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03769/2023/SOC ze dne 13. 11. 2023
514 Slunce v dlani, o.p.s. 26877295 obecně prospěšná společnost Osobní asistence 3512159 osobní asistence 17 052 000 4 500 000 4 372 000 4 390 000 110 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a dle bodu 8. písm. e) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03770/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023
515 Služby Dobrého Pastýře 66739373 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Azylový dům 3073645 azylové domy 8 242 000 155 000 155 000 155 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03771/2023/SOC ze dne 16. 10. 2023
516 Služby Dobrého Pastýře 66739373 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Sociální rehabilitace 4525093 sociální rehabilitace 3 015 000 900 000 875 000 804 000 96 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03771/2023/SOC ze dne 16. 10. 2023
517 Sociální služby Bystřice, příspěvková organizace 11737646 příspěvková organizace Sociální služby Bystřice,příspěvková organizace 5483231 pečovatelská služba 6 699 000 1 600 000 1 449 000 1 600 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 04059/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023
518 Sociální služby Karviná, příspěvková organizace 70997136 příspěvková organizace Odborné sociální poradenství 5270713 odborné sociální poradenství 1 442 000 380 000 380 000 380 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 04067/2023/SOC ze dne 8. 11. 2023
519 Sociální služby Karviná, příspěvková organizace 70997136 příspěvková organizace Denní stacionář 5502147 denní stacionáře 11 934 000 2 700 000 2 595 000 2 700 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 04067/2023/SOC ze dne 8. 11. 2023
520 Sociální služby Karviná, příspěvková organizace 70997136 příspěvková organizace Pečovatelská služba 6774354 pečovatelská služba 19 367 000 3 550 000 3 504 000 3 550 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 04067/2023/SOC ze dne 8. 11. 2023
521 Sociální služby Karviná, příspěvková organizace 70997136 příspěvková organizace Terénní programy 8205960 terénní programy 3 555 000 870 000 870 000 870 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 04067/2023/SOC ze dne 8. 11. 2023
522 Sociální služby Karviná, příspěvková organizace 70997136 příspěvková organizace Odlehčovací služba 8746674 odlehčovací služby 4 190 000 1 310 000 1 234 000 1 310 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 04067/2023/SOC ze dne 8. 11. 2023
523 Sociální služby Karviná, příspěvková organizace 70997136 příspěvková organizace Centrum denních služeb 8997193 centra denních služeb 3 045 000 655 000 648 000 655 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 04067/2023/SOC ze dne 8. 11. 2023
524 Sociální služby Karviná, příspěvková organizace 70997136 příspěvková organizace Asistenční služba 9628599 osobní asistence 10 232 000 2 680 000 2 510 000 2 680 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 04067/2023/SOC ze dne 8. 11. 2023
525 Sociální služby města Havířova 60337583 příspěvková organizace Denní a pobytové služby pro seniory – Denní stacionář 1180280 denní stacionáře 7 863 000 2 460 000 2 460 000 2 460 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 04196/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023
526 Sociální služby města Havířova 60337583 příspěvková organizace Poradenské středisko pro rodinu a dítě "RaD" 1406016 odborné sociální poradenství 2 595 000 780 000 585 000 699 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 04196/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023
527 Sociální služby města Havířova 60337583 příspěvková organizace Poradenské středisko pro rodinu a dítě "RaD" 1676477 raná péče 1 751 000 390 000 374 000 390 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 04196/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023
528 Sociální služby města Havířova 60337583 příspěvková organizace Odborné sociální poradenství pro seniory 3585560 odborné sociální poradenství 1 442 000 397 000 373 000 397 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 04196/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023
529 Sociální služby města Havířova 60337583 příspěvková organizace Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy 3721364 odborné sociální poradenství 2 883 000 850 000 844 000 850 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 04196/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023
530 Sociální služby města Havířova 60337583 příspěvková organizace Denní a pobytové služby pro – Respitní péče 3982387 odlehčovací služby 18 414 000 3 450 000 3 420 000 3 450 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 04196/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023
531 Sociální služby města Havířova 60337583 příspěvková organizace Služby pro rodiny 5509869 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 3 082 000 1 310 000 1 302 000 1 240 000 70 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 04196/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023
532 Sociální služby města Havířova 60337583 příspěvková organizace Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší 6422385 nízkoprahová denní centra 4 389 000 1 460 000 1 460 000 1 370 000 90 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 04196/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023
533 Sociální služby města Havířova 60337583 příspěvková organizace Kontaktní a poradenské centrum pro osoby ohrožené závislostmi 8008943 kontaktní centra 7 199 000 1 620 000 1 309 000 1 620 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 04196/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023
534 Sociální služby města Havířova 60337583 příspěvková organizace Poradenské středisko pro rodinu a dítě "RaD" 9419566 odlehčovací služby 4 507 000 520 000 520 000 520 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 04196/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023
535 Sociální služby města Havířova 60337583 příspěvková organizace Pečovatelská služba 9753468 pečovatelská služba 36 906 000 6 450 000 6 450 000 6 450 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 04196/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023
536 Sociální služby města Orlová, příspěvková organizace 72076674 příspěvková organizace Odlehčovací služba 2531906 odlehčovací služby 1 674 000 100 000 40 000 100 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 04068/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023
537 Sociální služby města Orlová, příspěvková organizace 72076674 příspěvková organizace Pečovatelská služba 3138317 pečovatelská služba 11 084 000 2 500 000 2 312 000 2 500 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 04068/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023
538 Sociální služby města Orlová, příspěvková organizace 72076674 příspěvková organizace Chráněné bydlení 7316487 chráněné bydlení 8 946 000 1 200 000 927 000 1 200 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 04068/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023
539 Sociální služby města Orlová, příspěvková organizace 72076674 příspěvková organizace Domovinka 7943636 denní stacionáře 3 932 000 350 000 238 000 350 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 04068/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023
540 Sociální služby města Třince, příspěvková organizace 00600954 příspěvková organizace Domovy pro seniory 1127458 domovy pro seniory 44 700 000 8 400 000 6 631 000 8 400 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 04204/2023/SOC ze dne 13. 11. 2023
541 Sociální služby města Třince, příspěvková organizace 00600954 příspěvková organizace Domovy pro seniory 1839021 domovy pro seniory 40 230 000 10 200 000 7 724 000 10 200 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 04204/2023/SOC ze dne 13. 11. 2023
542 Sociální služby města Třince, příspěvková organizace 00600954 příspěvková organizace Domovy se zvláštním režimem 5263370 domovy se zvláštním režimem 102 465 000 17 500 000 13 188 000 16 650 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 04204/2023/SOC ze dne 13. 11. 2023
543 Sociální služby města Třince, příspěvková organizace 00600954 příspěvková organizace Odlehčovací služby 7211474 odlehčovací služby 3 348 000 700 000 470 000 610 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 04204/2023/SOC ze dne 13. 11. 2023
544 Sociální služby města Třince, příspěvková organizace 00600954 příspěvková organizace Pečovatelská služba 7511732 pečovatelská služba 30 694 000 11 100 000 7 176 000 11 100 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 04204/2023/SOC ze dne 13. 11. 2023
545 Sociální služby města Třince, příspěvková organizace 00600954 příspěvková organizace Jantar 9012556 denní stacionáře 5 195 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 04204/2023/SOC ze dne 13. 11. 2023
546 Sociální služby Slezská Ostrava, příspěvková organizace 10858083 příspěvková organizace Domov se zvláštním režimem 1726167 domovy se zvláštním režimem 14 256 000 3 100 000 3 015 000 3 100 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 04139/2023/SOC ze dne 15. 11. 2023
547 Sociální služby Slezská Ostrava, příspěvková organizace 10858083 příspěvková organizace Odlehčovací pobytová služba 1730287 odlehčovací služby 11 718 000 2 000 000 1 923 000 2 000 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 04139/2023/SOC ze dne 15. 11. 2023
548 Sociální služby Slezská Ostrava, příspěvková organizace 10858083 příspěvková organizace Pečovatelská služba Slezská Ostrava 3580435 pečovatelská služba 12 180 000 1 430 000 1 354 000 1 430 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 04139/2023/SOC ze dne 15. 11. 2023
549 Sociální služby Slezská Ostrava, příspěvková organizace 10858083 příspěvková organizace Azylový dům pro rodiny s dětmi, Na Liščině 2, Ostrava‑Hrušov 6757485 azylové domy 15 850 000 1 020 000 1 020 000 1 020 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 04139/2023/SOC ze dne 15. 11. 2023
550 Sociální služby Slezská Ostrava, příspěvková organizace 10858083 příspěvková organizace Odborné sociální poradenství – Vstupní byty, Bohumínská 25, Ostrava‑Muglinov 8671903 odborné sociální poradenství 1 442 000 240 000 240 000 240 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 04139/2023/SOC ze dne 15. 11. 2023
551 Sociální služby Slezská Ostrava, příspěvková organizace 10858083 příspěvková organizace Domov pro seniory 8969136 domovy pro seniory 11 920 000 2 500 000 2 191 000 2 500 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 04139/2023/SOC ze dne 15. 11. 2023
552 SPOLEČNĚ‑JEKHETANE, o.p.s. 68145209 obecně prospěšná společnost KLUB‑KO 2355270 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 3 669 000 2 000 000 1 616 000 1 653 000 347 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03773/2023/SOC ze dne 15. 11. 2023
553 SPOLEČNĚ‑JEKHETANE, o.p.s. 68145209 obecně prospěšná společnost Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež SPOLEČNĚ‑JEKHETANE 3256866 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 6 699 000 4 363 000 3 028 000 3 463 000 900 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03773/2023/SOC ze dne 15. 11. 2023
554 SPOLEČNĚ‑JEKHETANE, o.p.s. 68145209 obecně prospěšná společnost Občanské poradny SPOLEČNĚ‑JEKHETANE 5344963 odborné sociální poradenství 2 883 000 1 840 000 1 207 000 1 475 000 365 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03773/2023/SOC ze dne 15. 11. 2023
555 SPOLEČNĚ‑JEKHETANE, o.p.s. 68145209 obecně prospěšná společnost Terénní programy SPOLEČNĚ‑JEKHETANE 9760673 terénní programy 3 809 000 2 325 000 1 903 000 1 848 000 477 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03773/2023/SOC ze dne 15. 11. 2023
556 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením Ostrava, z.s. 02474964 spolek Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením Ostrava z.s. 2406866 centra denních služeb 4 872 000 1 861 000 1 514 000 1 564 000 297 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03774/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023
557 Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava 75095017 pobočný spolek Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava 4287928 raná péče 8 930 000 6 229 000 5 104 000 5 386 000 843 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03775/2023/SOC ze dne 22. 11. 2023
558 Spolek PORTAVITA 22611908 spolek SOREPO – sociální rehabilitace PORTAVITA 1743779 sociální rehabilitace 3 489 000 1 097 356 1 097 000 928 000 169 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03776/2023/SOC ze dne 13. 11. 2023
559 Spolek PORTAVITA 22611908 spolek Cesta k domovu 5065877 terénní programy 1 270 000 440 329 440 000 377 363 62 637 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03776/2023/SOC ze dne 13. 11. 2023
560 Spolek Tulipán 70623589 spolek Poradna Spolku Tulipán 8057815 odborné sociální poradenství 1 442 000 515 598 513 000 429 469 85 531 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03777/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023
561 Spolkový dům Mariany Berlové – zapsaný spolek 26594731 spolek Dětské denní centrum Beruška 7454815 centra denních služeb 2 436 000 1 981 500 1 412 000 1 638 734 313 266 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03778/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023
562 Spolu pro rodinu, z.s. 26642638 spolek Zdravotně – sociální pomoc 1252071 terénní programy 3 809 000 1 590 000 1 217 000 1 243 697 346 303 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03779/2023/SOC ze dne 4. 12. 2023
563 Spolu pro rodinu, z.s. 26642638 spolek Poradenské a mediační centrum 5196788 odborné sociální poradenství 5 189 000 3 090 000 2 432 000 2 384 497 705 503 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03779/2023/SOC ze dne 4. 12. 2023
564 Spolu pro rodinu, z.s. 26642638 spolek Sociální asistence pro znevýhodněné rodiny s dětmi 5716379 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 8 072 000 4 021 000 3 505 000 3 288 928 732 072 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03779/2023/SOC ze dne 4. 12. 2023
565 Spolu pro rodinu, z.s. 26642638 spolek Sociální asistence pro znevýhodněné rodiny s dětmi 8730020 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 3 376 000 2 057 000 1 564 000 1 566 145 490 855 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03779/2023/SOC ze dne 4. 12. 2023
566 Statutární město Ostrava 00845451 obec Odlehčovací služba 2398015 odlehčovací služby 8 370 000 2 500 000 1 975 000 2 500 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03781/2023/SOC ze dne 8. 11. 2023
567 Statutární město Ostrava 00845451 obec Pečovatelská služba 4203117 pečovatelská služba 10 962 000 1 550 000 1 300 000 1 450 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03781/2023/SOC ze dne 8. 11. 2023
568 Statutární město Ostrava 00845451 obec Pečovatelská služba 6146782 pečovatelská služba 4 385 000 750 000 748 000 750 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03781/2023/SOC ze dne 8. 11. 2023
569 Statutární město Ostrava 00845451 obec Pečovatelská služba 7462625 pečovatelská služba 22 412 000 3 800 000 3 535 000 3 800 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03781/2023/SOC ze dne 8. 11. 2023
570 Středisko pracovní rehabilitace – denní stacionář, o.p.s. 01816675 obecně prospěšná společnost Středisko pracovní rehabilitace – denní stacionář, o.p.s. 4369453 denní stacionáře 9 969 000 4 077 000 3 552 000 4 077 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03782/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023
571 Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí 00847020 příspěvková organizace Domov se zvláštním režimem 6969901 domovy se zvláštním režimem 21 384 000 7 230 000 6 222 000 7 230 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 04105/2023/SOC ze dne 22. 11. 2023
572 Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí 00847020 příspěvková organizace Domov pro seniory 7110344 domovy pro seniory 49 915 000 14 800 000 10 383 000 14 800 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 04105/2023/SOC ze dne 22. 11. 2023
573 Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí 00847020 příspěvková organizace Pečovatelská služba 7380363 pečovatelská služba 7 308 000 1 620 000 1 243 000 1 620 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 04105/2023/SOC ze dne 22. 11. 2023
574 Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí 00847020 příspěvková organizace SaS pro seniory a osoby se ZP 9274408 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 2 878 000 1 070 000 1 070 000 1 070 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 04105/2023/SOC ze dne 22. 11. 2023
575 Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí 00847020 příspěvková organizace Odlehčovací služby 9826791 odlehčovací služby 1 674 000 140 000 130 000 140 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 04105/2023/SOC ze dne 22. 11. 2023
576 Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, příspěvková organizace 60798891 příspěvková organizace Noclehárna 1614994 noclehárny 2 620 000 840 000 836 000 786 238 49 762 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 04134/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023
577 Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, příspěvková organizace 60798891 příspěvková organizace Odlehčovací služba 2012478 odlehčovací služby 11 718 000 3 911 000 2 091 000 3 260 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 04134/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023
578 Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, příspěvková organizace 60798891 příspěvková organizace Denní stacionář 3502677 denní stacionáře 8 284 000 3 070 000 2 147 000 2 632 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 04134/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023
579 Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, příspěvková organizace 60798891 příspěvková organizace Pečovatelská služba 8930336 pečovatelská služba 14 616 000 3 974 000 2 755 000 3 504 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 04134/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023
580 Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace 73214892 příspěvková organizace SAS Tunnel 2231574 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 4 403 000 1 771 500 1 771 000 1 771 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 04135/2023/SOC ze dne 22. 11. 2023
581 Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace 73214892 příspěvková organizace NZDM Tunnel Vítkov 6434177 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 3 167 000 1 523 900 1 523 000 1 523 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 04135/2023/SOC ze dne 22. 11. 2023
582 TyfloCentrum Ostrava, o.p.s. 25863151 obecně prospěšná společnost Sociální rehabilitace 6472829 sociální rehabilitace 5 583 000 3 015 000 2 648 000 2 284 459 576 541 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03783/2023/SOC ze dne 22. 11. 2023
583 Vila Vančurova o.p.s. 02250152 obecně prospěšná společnost Vila Vančurova o.p.s. 3834335 domovy pro seniory 55 130 000 8 074 185 6 409 000 8 074 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03784/2023/SOC ze dne 22. 11. 2023
584 Vila Vančurova o.p.s. 02250152 obecně prospěšná společnost Odlehčovací služba 5569421 odlehčovací služby 1 674 000 220 080 126 000 197 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03784/2023/SOC ze dne 22. 11. 2023
585 Vila Vančurova o.p.s. 02250152 obecně prospěšná společnost Domov se zvláštním režimem Vila Vančurova 7847664 domovy se zvláštním režimem 44 550 000 5 460 735 4 296 000 5 460 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03784/2023/SOC ze dne 22. 11. 2023
586 Vzájemné soužití o.p.s. 65497996 obecně prospěšná společnost Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – Komunitní centrum Hrušov 1827220 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 5 481 000 3 515 000 2 957 000 3 005 436 509 564 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03785/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023
587 Vzájemné soužití o.p.s. 65497996 obecně prospěšná společnost Terénní programy organizační jednotky Helpale 3687518 terénní programy 11 173 000 6 111 000 5 472 000 5 578 100 532 900 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03785/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023
588 Vzájemné soužití o.p.s. 65497996 obecně prospěšná společnost Sociálně právní poradna 4221164 odborné sociální poradenství 4 180 000 2 446 000 2 097 000 2 106 000 340 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03785/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023
589 Vzájemné soužití o.p.s. 65497996 obecně prospěšná společnost Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – Komunitní centrum Liščina 8803706 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 5 481 000 3 422 000 2 908 000 2 907 450 514 550 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03785/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023
590 Vzájemné soužití o.p.s. 65497996 obecně prospěšná společnost Hnízdo‑Čiriklano Kher 9029716 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 7 338 000 4 097 000 3 553 000 3 615 976 481 024 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03785/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023
591 z.s. Filadelfie 26548518 spolek Nízkoprahový klub U‑kryt 7453469 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 5 725 000 2 195 000 2 101 000 2 015 000 180 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03789/2023/SOC ze dne 22. 11. 2023
592 ŽEBŘÍK obecně prospěšná společnost 28565029 obecně prospěšná společnost ŽEBŘÍK o.p.s. 3371975 denní stacionáře 4 212 000 1 369 000 1 152 000 1 369 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03792/2023/SOC ze dne 15. 11. 2023
593 Židovská obec v Ostravě 00562602 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. ADP Tikvah při ŽO Ostrava 3267857 pečovatelská služba 6 821 000 2 215 000 1 085 000 1 403 160 76 840 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 03793/2023/SOC ze dne 13. 11. 2023
594 ŽIRAFA – Integrované centrum Frýdek‑Místek, příspěvková organizace 00847011 příspěvková organizace ŽIRAFA – Integrované centrum Frýdek‑Místek, příspěvková organizace 6064624 odlehčovací služby 3 229 000 650 000 559 000 641 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 04214/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023
595 ŽIRAFA – Integrované centrum Frýdek‑Místek, příspěvková organizace 00847011 příspěvková organizace ŽIRAFA – Integrované centrum Frýdek‑Místek, příspěvková organizace 6626068 denní stacionáře 25 132 000 5 290 000 5 047 000 5 290 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 04214/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023
596 ŽIRAFA – Integrované centrum Frýdek‑Místek, příspěvková organizace 00847011 příspěvková organizace ŽIRAFA – Integrované centrum Frýdek‑Místek, příspěvková organizace 9121957 chráněné bydlení 5 112 000 1 210 000 1 130 000 1 210 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". 04214/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023
Celkem 8 125 861 000 2 669 633 425 2 092 416 000 2 379 569 397 272 083 603  
Stanovení maximální výše oprávněných provozních nákladů na rok 2024 organizacím, které mají uzavřenou smlouvou o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Poř. č. Název žadatele IČO Právní forma žadatele Název služby Registrační číslo služby Druh sociální služby Maximální výše oprávněných provozních nákladů (v Kč) Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
1 Charita Frýdek‑Místek 45235201 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Denní stacionář Paskov 5032718 denní stacionáře 3 932 000 číslo smlouvy 03799/2023/SOC ze dne 16. 10. 2023
2 ITY z. s. 01821351 spolek Terénní hlídání 5948525 odlehčovací služby 1 218 000 číslo smlouvy 03813/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023
3 Město Rychvald 00297615 obec pečovatelská služba 9947551 pečovatelská služba 4 872 000 číslo smlouvy 03584/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023
4 Obec Dolní Lomná 00535966 obec Chráněné byty – Dolní Lomná, okr. Frýdek‑Místek 8982188 pečovatelská služba 914 000 číslo smlouvy 03704/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023
5 Obec Petrovice u Karviné 00297585 obec Domy s pečovatelskou službou 5368037 pečovatelská služba 5 238 000 číslo smlouvy 03737/2023/SOC ze dne 16. 10. 2023
Celkem 16 174 000  
Zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví na základě smluv o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon, účelově určeného na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb, a stanovení maximální výše oprávněných provozních nákladů pro rok 2024 v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2024 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům
*Lze hradit uznatelné náklady dle čl. V, odst. 1 Podmínek, tzn., které vznikly v období realizace sociální služby a byly uhrazeny nejpozději do 31. 1. 2025.
Poř. č. Název žadatele IČO Právní forma žadatele Název služby Registrační číslo služby Druh sociální služby Maximální výše oprávněných provozních nákladů (v Kč) Požadovaná výše příspěvku (v Kč) Zvýšení příspěvku na provoz (v Kč)* Nákladové limity (v Kč) Komentář Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Osobní Provozní
1 Nemocnice Karviná‑Ráj, příspěvková organizace 00844853 příspěvková organizace Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče 9026461 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 47 880 000 14 751 000 13 454 000 12 881 629 1 622 371 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03561/2014/ZDR ze dne 29. 12. 2014
2 Nemocnice Třinec, příspěvková organizace 00534242 příspěvková organizace A/SS 1557033 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 16 758 000 7 500 000 5 554 000 5 600 000 1 900 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03566/2014/ZDR ze dne 29. 12. 2014
3 Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace 00844641 příspěvková organizace Lůžka sociální péče 5175709 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 19 950 000 4 860 000 4 229 000 4 860 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03564/2014/ZDR ze dne 30. 12. 2014
Celkem 84 588 000 27 111 000 23 237 000 23 341 629 3 522 371  
Zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví sociálních věcí na základě smluv o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon, účelově určeného na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb, a stanovení maximální výše oprávněných provozních nákladů pro rok 2024 v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2024 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům
*Lze hradit uznatelné náklady dle čl. V, odst. 1 Podmínek, tzn., které vznikly v období realizace sociální služby a byly uhrazeny nejpozději do 31. 1. 2025.
Poř. č. Název žadatele IČO Právní forma žadatele Název služby Registrační číslo služby Druh sociální služby Maximální výše oprávněných provozních nákladů (v Kč) Požadovaná výše příspěvku (v Kč) Zvýšení příspěvku na provoz (v Kč)* Nákladové limity (v Kč) Komentář Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Osobní Provozní
1 Benjamín, příspěvková organizace 00847461 příspěvková organizace Benjamín, příspěvková organizace 3183975 domovy pro osoby se zdravotním postižením 27 144 000 17 690 500 13 287 000 16 890 000 800 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03517/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
2 Benjamín, příspěvková organizace 00847461 příspěvková organizace Benjamín, příspěvková organizace 4878366 domovy pro osoby se zdravotním postižením 47 502 000 20 892 000 20 827 000 20 892 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03517/2014/SOC ze dne 29. 12. 2015
3 Benjamín, příspěvková organizace 00847461 příspěvková organizace Benjamín, příspěvková organizace 8580593 domovy se zvláštním režimem 7 128 000 5 384 500 5 384 000 5 384 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03517/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
4 Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace 00847267 příspěvková organizace Rodinná a manželská poradna Karviná 6137009 odborné sociální poradenství 20 610 000 11 262 000 10 278 000 11 162 000 100 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03531/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
5 Dětské centrum Pluto, příspěvková organizace 08389624 příspěvková organizace Dětské centrum Pluto 4345934 odborné sociální poradenství 1 442 000 610 000 517 000 517 377 82 623 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03582/2022/SOC ze dne 31. 10. 2023
6 Domov Bílá Opava, příspěvková organizace 00016772 příspěvková organizace Domov Bílá Opava, příspěvková organizace 1347773 domovy pro seniory 79 715 000 30 353 000 23 155 000 30 353 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03535/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
7 Domov Bílá Opava, příspěvková organizace 00016772 příspěvková organizace Domov Bílá Opava, příspěvková organizace 8488761 domovy se zvláštním režimem 37 422 000 17 103 000 10 581 000 17 103 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03535/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
8 Domov Březiny, příspěvková organizace 00847348 příspěvková organizace Domov Březiny, příspěvková organizace 6815844 domovy se zvláštním režimem 98 010 000 36 931 500 29 107 000 36 931 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03508/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
9 Domov Duha, příspěvková organizace 48804886 příspěvková organizace Domov Duha, příspěvková organizace 1028089 domovy se zvláštním režimem 84 645 000 15 810 000 15 810 000 15 810 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03512/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
10 Domov Duha, příspěvková organizace 48804886 příspěvková organizace Domov Duha, příspěvková organizace 2250892 domovy pro seniory 93 125 000 16 025 000 16 025 000 16 025 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03512/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
11 Domov Hortenzie, příspěvková organizace 48804843 příspěvková organizace Domov Hortenzie 4573702 domovy pro seniory 66 305 000 15 500 000 14 552 000 15 500 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03539/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
12 Domov Jistoty, příspěvková organizace 00847372 příspěvková organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace 1003503 sociálně terapeutické dílny 5 122 000 104 000 104 000 54 000 50 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03523/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
13 Domov Jistoty, příspěvková organizace 00847372 příspěvková organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace 1327678 domovy pro seniory 23 900 000 10 361 000 6 110 000 9 450 000 911 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03523/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
14 Domov Jistoty, příspěvková organizace 00847372 příspěvková organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace 3420735 chráněné bydlení 8 307 000 5 300 000 4 818 000 4 355 000 945 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a dle bodu 8. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03523/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
15 Domov Jistoty, příspěvková organizace 00847372 příspěvková organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace 5792562 chráněné bydlení 7 029 000 4 795 000 4 700 000 4 180 000 615 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a dle bodu 8. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03523/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
16 Domov Jistoty, příspěvková organizace 00847372 příspěvková organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace 7044692 domovy se zvláštním režimem 25 900 000 15 283 000 12 306 000 12 940 000 2 343 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03523/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
17 Domov Jistoty, příspěvková organizace 00847372 příspěvková organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace 9854026 chráněné bydlení 7 668 000 5 113 000 4 760 000 4 320 000 793 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) a dle bodu 8. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03523/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
18 Domov Letokruhy, příspěvková organizace 71197010 příspěvková organizace Domov Letokruhy, příspěvková organizace 5249411 domovy se zvláštním režimem 53 460 000 9 500 000 9 500 000 9 500 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03537/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
19 Domov Letokruhy, příspěvková organizace 71197010 příspěvková organizace Podpora samostatného bydlení Budišov nad Budišovkou 7327412 podpora samostatného bydlení 4 872 000 300 000 169 000 300 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03537/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
20 Domov Letokruhy, příspěvková organizace 71197010 příspěvková organizace Chráněné bydlení Budišov nad Budišovkou 7912551 chráněné bydlení 10 863 000 3 700 000 3 454 000 3 700 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03537/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
21 Domov Na zámku, příspěvková organizace 71197001 příspěvková organizace Domov Na zámku, příspěvková organizace 1050242 domovy se zvláštním režimem 46 332 000 19 141 000 14 142 000 18 286 000 855 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03532/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
22 Domov Na zámku, příspěvková organizace 71197001 příspěvková organizace Domov Na zámku, příspěvková organizace 7502565 domovy pro seniory 14 900 000 8 961 300 4 881 000 8 162 000 799 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03532/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
23 Domov NaNovo, příspěvková organizace 48804860 příspěvková organizace Chráněné bydlení Nový Jičín 2712392 chráněné bydlení 7 668 000 4 207 000 4 121 000 4 077 000 130 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03516/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
24 Domov NaNovo, příspěvková organizace 48804860 příspěvková organizace Chráněné bydlení Kopřivnice 2807221 chráněné bydlení 7 668 000 4 502 000 4 300 000 4 322 000 180 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03516/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
25 Domov NaNovo, příspěvková organizace 48804860 příspěvková organizace Domov pro osoby se ZP Nová Horka 6142025 domovy pro osoby se zdravotním postižením 20 358 000 9 450 000 8 627 000 9 150 000 300 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03516/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
26 Domov NaNovo, příspěvková organizace 48804860 příspěvková organizace Chráněné bydlení Sedlnice 6207222 chráněné bydlení 7 668 000 4 304 000 4 160 000 4 174 000 130 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03516/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
27 Domov NaNovo, příspěvková organizace 48804860 příspěvková organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením Suchdol nad Odrou 6323734 domovy pro osoby se zdravotním postižením 13 572 000 8 450 000 7 294 000 8 300 000 150 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03516/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
28 Domov Odry, příspěvková organizace 48804894 příspěvková organizace Domov Odry, příspěvková organizace 6164999 domovy se zvláštním režimem 9 801 000 2 872 000 2 603 000 2 872 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03538/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
29 Domov Odry, příspěvková organizace 48804894 příspěvková organizace Domov Odry, příspěvková organizace 7625053 domovy pro seniory 49 170 000 19 110 000 16 868 000 19 110 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03538/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
30 Domov Příbor, příspěvková organizace 48804878 příspěvková organizace Domov Příbor, příspěvková organizace 1559512 domovy pro seniory 50 660 000 20 973 000 13 449 000 20 973 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03519/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
31 Domov Vítkov, příspěvková organizace 71196951 příspěvková organizace Domov Vítkov, příspěvková organizace 1859580 domovy se zvláštním režimem 37 422 000 13 470 000 10 979 000 11 860 000 1 610 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03502/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
32 Domov Vítkov, příspěvková organizace 71196951 příspěvková organizace Domov Vítkov, příspěvková organizace 5658374 chráněné bydlení 7 668 000 3 530 000 3 152 000 3 070 000 460 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03502/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
33 Domov Vítkov, příspěvková organizace 71196951 příspěvková organizace Domov Vítkov, příspěvková organizace 6550930 domovy pro seniory 29 055 000 12 800 000 8 436 000 11 150 000 1 650 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03502/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
34 Fontána, příspěvková organizace 71197044 příspěvková organizace Fontána – domov pro osoby se zdravotním postižením 3041976 domovy pro osoby se zdravotním postižením 105 183 000 38 950 000 34 422 000 37 950 000 1 000 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03522/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
35 Fontána, příspěvková organizace 71197044 příspěvková organizace Fontána – chráněné bydlení 6205177 chráněné bydlení 19 170 000 10 660 000 9 254 000 10 260 000 400 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03522/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
36 Harmonie, příspěvková organizace 00846384 příspěvková organizace DOZP PONTOS 1470248 domovy pro osoby se zdravotním postižením 13 572 000 11 210 000 7 520 000 10 900 000 210 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03514/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
37 Harmonie, příspěvková organizace 00846384 příspěvková organizace Harmonie, p.o. 4259789 sociálně terapeutické dílny 7 683 000 800 000 196 000 700 000 100 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03514/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
38 Harmonie, příspěvková organizace 00846384 příspěvková organizace Chráněné bydlení 6519577 chráněné bydlení 51 120 000 27 300 000 22 790 000 27 300 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03514/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
39 Harmonie, příspěvková organizace 00846384 příspěvková organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením 6795010 domovy pro osoby se zdravotním postižením 66 729 000 29 300 000 24 141 000 29 300 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03514/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
40 Náš svět, příspěvková organizace 00847046 příspěvková organizace Náš svět, příspěvková organizace 2001993 domovy se zvláštním režimem 19 602 000 17 650 000 11 369 000 17 650 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03533/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
41 Náš svět, příspěvková organizace 00847046 příspěvková organizace Náš svět, příspěvková organizace 3785984 sociálně terapeutické dílny 8 963 000 1 590 000 150 000 0 1 590 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03533/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
42 Náš svět, příspěvková organizace 00847046 příspěvková organizace Náš svět, příspěvková organizace 8141655 domovy pro osoby se zdravotním postižením 135 720 000 48 100 000 41 452 000 48 100 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03533/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
43 Náš svět, příspěvková organizace 00847046 příspěvková organizace Náš svět, příspěvková organizace 9490817 chráněné bydlení 24 921 000 13 028 000 11 737 000 11 928 000 1 100 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03533/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
44 Nový domov, příspěvková organizace 00847330 příspěvková organizace Nový domov, příspěvková organizace – domov se zvláštním režimem 4403070 domovy se zvláštním režimem 114 939 000 38 914 000 33 719 000 37 000 000 1 914 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03511/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
45 Nový domov, příspěvková organizace 00847330 příspěvková organizace Nový domov, příspěvková organizace – domov pro seniory 7909359 domovy pro seniory 46 190 000 17 099 000 12 862 000 15 406 000 1 693 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03511/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
46 Sagapo, příspěvková organizace 00846350 příspěvková organizace Sagapo Chráněné bydlení 7164864 chráněné bydlení 9 585 000 5 700 000 4 661 000 5 600 000 100 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03521/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
47 Sagapo, příspěvková organizace 00846350 příspěvková organizace Sagapo STD 8775991 sociálně terapeutické dílny 14 085 000 600 000 285 000 600 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03521/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
48 Sagapo, příspěvková organizace 00846350 příspěvková organizace Sagapo DOZP 9580280 domovy pro osoby se zdravotním postižením 78 039 000 44 070 000 40 136 000 42 870 000 1 200 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03521/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
49 Sírius, příspěvková organizace 71197036 příspěvková organizace Sírius, příspěvková organizace 2550280 domovy pro osoby se zdravotním postižením 32 799 000 17 710 000 13 506 000 16 185 000 1 525 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03515/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
50 Sírius, příspěvková organizace 71197036 příspěvková organizace Sírius, příspěvková organizace 3559424 domovy pro osoby se zdravotním postižením 72 384 000 39 860 000 29 806 000 38 480 000 1 380 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03515/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
51 Sírius, příspěvková organizace 71197036 příspěvková organizace Sírius, příspěvková organizace 9081749 chráněné bydlení 16 614 000 12 083 436 8 826 000 11 066 000 1 017 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03515/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
52 Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace 71197052 příspěvková organizace Odlehčovací služba 5209244 odlehčovací služby 2 511 000 1 640 000 335 000 1 492 348 86 652 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03534/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
53 Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace 71197052 příspěvková organizace Sociálně terapeutické dílny EMA 5569346 sociálně terapeutické dílny 7 683 000 250 000 196 000 250 000 0 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03534/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
54 Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace 71197052 příspěvková organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením Dolní Životice 5852477 domovy pro osoby se zdravotním postižením 84 825 000 32 750 000 30 261 000 30 300 000 2 450 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03534/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
55 Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace 71197052 příspěvková organizace Azylový dům 8983783 azylové domy 4 121 000 1 083 000 1 073 000 900 000 183 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03534/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
56 Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace 71197052 příspěvková organizace Chráněné bydlení Moravice 9007540 chráněné bydlení 7 668 000 3 408 000 3 323 000 3 258 000 150 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03534/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
57 Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace 71197052 příspěvková organizace DOZP Deštné 9896330 domovy pro osoby se zdravotním postižením 56 550 000 18 500 000 16 928 000 17 400 000 1 100 000 Návrh dotace stanoven dle bodu 7. písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03534/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
Celkem 2 012 767 000 806 043 236 667 404 000 775 767 725 30 102 275  

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.