Menu

Výsledky dotačního programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2022

Příloha č. 1 – Seznam podpořených projektových záměrů
Pořadové číslo Název žadatele Právní forma žadatele IČO žadatele Název projektu Celkové uznatelné náklady podpořených projektových záměrů Výše požadované dotace na podpořené projektové záměry Podíl dotace na celk. uzn. nákladech Časová použitelnost Schválený počet projektových záměrů Projektový záměr č. (dle pořadí v žádosti)
1 Slezská univerzita v Opavě Veřejná vysoká škola 47813059 Podpora talentovaných studentů doktorského studia na Slezské univerzitě v Opavě 2022 600 000 Kč 540 000 Kč 90,00 % 1. 9. 2022–31. 8. 2025 2 2, 3
2 Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava Veřejná vysoká škola 61989100 Podpora talentovaných studentů doktorského studia na VŠB-TUO 2022 4 500 000 Kč 4 050 000 Kč 90,00 % 1. 9. 2022–31. 8. 2025 15 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 22, 23 ,24, 27
3 Ostravská univerzita Veřejná vysoká škola 61988987 Podpora talentovaných studentů doktorského studia na Ostravské univerzitě VI. 3 900 000 Kč 3 510 000 Kč 90,00 % 1. 9. 2022–31. 8. 2025 13 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 ,12, 13 ,14, 15 ,16
          9 000 000 Kč 8 100 000 Kč     30  
Příloha č. 2 – Seznam nepodpořených projektových záměrů
Pořadové číslo Název žadatele Právní forma žadatele IČO žadatele Název projektu Celkové uznatelné náklady nepodpořených projektových záměrů Výše požadované dotace nepodpořených projektových záměrů Počet nepodpořených projektových záměrů Projektový záměr č. (dle pořadí v žádosti) Odůvodnění
1 Slezská univerzita v Opavě Veřejná vysoká škola 47813059 Podpora talentovaných studentů doktorského studia na Slezské univerzitě v Opavě 2022 300 000 Kč 270 000 Kč 1 1 Student nedosáhl min. skóre pro přiznání příspěvku ke stipendiu.
2 Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava Veřejná vysoká škola 61989100 Podpora talentovaných studentů doktorského studia na VŠB-TUO 2022 4 500 000 Kč 4 050 000 Kč 15 10, 16, 18, 20, 28 Student nedosáhl min. skóre pro přiznání příspěvku ke stipendiu.
1, 4, 7, 12, 14, 15, 25, 26, 29, 30 S ohledem na udělené hodnocení a alokované prostředky Programu není student doporučen k podpoře.
3 Ostravská univerzita Veřejná vysoká škola 61988987 Podpora talentovaných studentů doktorského studia na Ostravské univerzitě VI. 900 000 Kč 810 000 Kč 3 2, 8, 10 S ohledem na udělené hodnocení a alokované prostředky Programu není student doporučen k podpoře.
          5 700 000 Kč 5 130 000 Kč 19    

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.