Menu

Výsledky dotačního programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2023

Seznam podpořených projektových záměrů
Pořadové číslo Název žadatele Právní forma žadatele IČO žadatele Název projektu Celkové uznatelné náklady podpořených projektových záměrů Výše požadované dotace na podpořené projektové záměry Podíl dotace na celk. uzn. nákladech Časová použitelnost Schválený počet projektových záměrů Projektový záměr č. (dle pořadí v žádosti)
1 Ostravská univerzita Veřejná vysoká škola 61988987 Podpora talentovaných studentů doktorského studia na Ostravské univerzitě VII. 2 100 000 Kč 1 890 000 Kč 90,00 % 1. 9. 2023 – 31. 8. 2026 7 1, 3, 7, 9, 10, 12, 14
2 Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava Veřejná vysoká škola 61989100 Podpora talentovaných studentů doktorského studia na VŠB‑TUO 2023 3 900 000 Kč 3 510 000 Kč 90,00 % 1. 9. 2023 – 31. 8. 2026 13 7, 8, 9, 12, 14, 19, 22, 24, 25, 29, 31, 32, 34
3 Slezská univerzita v Opavě Veřejná vysoká škola 47813059 Podpora talentovaných studentů doktorského studia na SU 2023 600 000 Kč 540 000 Kč 90,00 % 1. 9. 2023 – 31. 8. 2026 2 1, 3
          6 600 000 Kč 5 940 000 Kč     22  
Příloha č. 2_Seznam nepodpořených projektových záměrů
Pořadové číslo Název žadatele Právní forma žadatele IČO žadatele Název projektu Celkové uznatelné náklady nepodpořených projektových záměrů Výše požadované dotace nepodpořených projektových záměrů Počet nepodpořených projektových záměrů Projektový záměr č. (dle pořadí v žádosti) Odůvodnění
1 Ostravská univerzita Veřejná vysoká škola 61988987 Podpora talentovaných studentů doktorského studia na Ostravské univerzitě VII. 2 400 000 Kč 2 160 000 Kč 8 8, 11 S ohledem na udělené hodnocení a alokované prostředky Programu není student doporučen k podpoře.
2, 4, 5, 6, 13, 15 Student nedosáhl min. skóre pro přiznání příspěvku ke stipendiu.
2 Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava Veřejná vysoká škola 61989100 Podpora talentovaných studentů doktorského studia na VŠB‑TUO 2023 6 900 000 Kč 6 210 000 Kč 23 3, 4, 5, 6, 10, 13, 15, 16, 17, 26, 30, 33, 35, 36 S ohledem na udělené hodnocení a alokované prostředky Programu není student doporučen k podpoře.
1, 2, 11, 18, 20, 21, 23, 27, 28 Student nedosáhl min. skóre pro přiznání příspěvku ke stipendiu.
3 Slezská univerzita v Opavě Veřejná vysoká škola 47813059 Podpora talentovaných studentů doktorského studia na SU 2023 300 000 Kč 270 000 Kč 1 2 Student nedosáhl min. skóre pro přiznání příspěvku ke stipendiu.
          9 600 000 Kč 8 640 000 Kč 32    

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.