Menu

Výsledky Finanční nástroj JESSICA III

Poskytnutí úvěrů v rámci finančního nástroje JESSICA III
Pořadové č. Žadatel IČO Název projektu Celkové předpokládané uznatelné náklady projektu Uznatelné náklady projektu po doložení smlouvy Maximální možná výše úvěru Požadovaná výše úvěru Představuje výši uznatelných nákladů v % Požadovaná doba splácení úvěru v letech Doba počátku realizace projektu Doba ukončení realizace projektu Splnění formálních požadavků stanovených poskytovatelem Veřejná podpora Splnění ekonomického zdraví – bonita obcí Popis projektu
1 Staré Heřminovy 576077 Výstavba splaškové kanalizace na parc. č. 353/4 ve Starých Heřminovech. 3 548 000,00 Kč 3 547 951,52 Kč 3 193 200,00 Kč 3 190 000,00 Kč 90 15 září 2023 prosinec 2023 ANO projekt nezakládá veřejnou podporu dle čl. 107 Smlouvy o fungování EU ANO Výstavba infrastruktury splaškové kanalizace v obci Staré Heřminovy v lokalitě určené pro zástavbu rodinnými domy. Pozemky pro výstavbu předmětné technické infrastruktury: pozemkové parcely č. 300/4, 300/5, 300/10,
353/4, k.ú. Staré Heřminovy. Celkový plánovaný počet zainvestovaných pozemků: 8
Celkový stav k 11. 8. 2023 (žádost o úvěr) 3 548 000,00 Kč 3 547 951,52 Kč 3 193 200,00 Kč 3 190 000,00 Kč  

*Žádosti obcí podléhají podmínkám programu JESSICA III

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.