Menu

Výsledky Stanovení termínu a způsobu dočerpání finančních prostředků v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních

Navýšení účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 na základě smluv o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon a úprava závazných ukazatelů pro čerpání dotace v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2021 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům
Poř. č. Název žadatele IČO Právní forma žadatele Název služby Registrační číslo služby Druh sociální služby Přidělená výše dotace zastupitelstvem kraje usnesením č. 3/230 ze dne 17. 3. 2021 (v Kč) Požadovaná výše dotace (v Kč) Schválená výše dotace (v Kč) Rozdělení schválené výše dotace dle formy podané žádosti Závazné ukazatele pro čerpání dotace Komentář Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Celkem Prostřednictvím písemné žádosti Prostřednictvím internetové aplikace "Okslužby – poskytovatel" Celkem Z toho je minimální částka účelově určena dle čl. I bodu 1 dodatku č. 1 k ROZHODNUTÍ č. 1 *) Prostřednictvím písemné žádosti Prostřednictvím internetové aplikace "Okslužby – poskytovatel" Nová výše maximálních oprávněných nákladů (v Kč) Nový nákladový limit
Osobní náklady (v Kč) Provozní náklady (v Kč)
1 Adámkova vila, Domov se zvláštním režimem, z. ú. 09276181 ústav Adámkova vila, Domov se zvláštním režimem, z. ú. 6378079 domovy se zvláštním režimem 3 756 000 437 000 - 437 000 129 000 78 000 - 129 000 - 4 173 000 0 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08315/2020/SOC ze dne 17. 12. 2020
2 Centrum Anabell, z. ú. 26606518 ústav Odborné sociální poradenství v KCA Ostrava 2175821 odborné sociální poradenství 731 000 771 916 - 771 916 12 000 8 000 - 12 000 - 617 561 153 439 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06401/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020
3 Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. 28659392 obecně prospěšná společnost Pečovatelská služba 4550261 pečovatelská služba 1 233 000 470 000 150 000 320 000 216 000 0 42 000 174 000 4 647 000 1 619 000 163 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. b) a d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08190/2020/SOC ze dne 14. 12. 2020
4 Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. 28659392 obecně prospěšná společnost Dům na půl cesty Frýdek‑Místek 4594167 domy na půl cesty 946 000 89 000 89 000 - 30 000 18 000 30 000 - - - - Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08190/2020/SOC ze dne 14. 12. 2020
5 Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky 00494453 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Denní stacionář Domovinka 1329384 denní stacionáře 1 317 000 715 874 73 000 642 874 520 000 0 90 000 430 000 6 591 000 2 032 000 0 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. b) a d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06537/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
6 Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky 00494453 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Domov pro seniory – Domov sv. Zdislavy 4812353 domovy pro seniory 3 462 000 1 081 933 528 000 553 933 515 000 309 000 0 515 000 - 4 543 000 0 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) a e) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06537/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
7 Dětská rehabilitace 47811820 příspěvková organizace Dětská rehabilitace 4969710 denní stacionáře 1 145 000 140 000 - 140 000 51 000 31 000 - 51 000 - 1 145 000 140 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06459/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020
8 Diecézní charita ostravsko-opavská 66181127 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Šance domova – sociální rehabilitace 1720675 sociální rehabilitace 2 791 000 409 000 409 000 - 126 000 76 000 126 000 - - - - Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07090/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
9 Diecézní charita ostravsko-opavská 66181127 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Horizont – středisko sociální aktivizace 2280231 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 3 602 000 798 000 798 000 - 199 000 120 000 199 000 - - - - Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07090/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
10 Diecézní charita ostravsko-opavská 66181127 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 4004387 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 3 175 000 485 000 485 000 - 121 000 73 000 121 000 - - - - Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07090/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
11 Diecézní charita ostravsko-opavská 66181127 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 6583055 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 4 450 000 880 000 880 000 - 220 000 132 000 220 000 - - - - Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07090/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
12 Diecézní charita ostravsko-opavská 66181127 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Sociálně-dluhová poradna – odborné sociální poradenství 8251178 odborné sociální poradenství 2 570 000 590 000 440 000 150 000 224 000 0 110 000 114 000 4 255 000 2 602 000 558 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. b) a d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07090/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
13 Hope House, z. s. 02876434 spolek Terénní programy Rýmařov 7103690 terénní programy - 210 000 - 210 000 210 000 0 - 210 000 559 000 - - Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07670/2020/SOC ze dne 16. 11. 2020
14 Charita Sv. Martina 04872461 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní pečovatelská služba 09532032 pečovatelská služba 1 184 000 446 000 446 000 - 79 000 48 000 79 000 - 3 873 000     Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu".  
15 Krystal Help, z.ú. 26598086 ústav Poradna pro závislosti 1153561 odborné sociální poradenství 550 000 76 000 - 76 000 25 000 15 000 - 25 000 - 578 000 48 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08115 /2020/SOC ze dne 30. 11. 2020
16 Krystal Help, z.ú. 26598086 ústav Terénní program Krnovsko 1336555 terénní programy 600 000 62 000 - 62 000 17 000 11 000 - 17 000 - 642 000 20 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08115 /2020/SOC ze dne 30. 11. 2020
17 Krystal Help, z.ú. 26598086 ústav SLUNCE – služby nízkoprahového centra 7816835 kontaktní centra 1 950 000 197 000 - 197 000 49 000 30 000 - 49 000 - 1 947 000 200 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08115 /2020/SOC ze dne 30. 11. 2020
18 LADASENIOR s.r.o. 07425741 společnost s ručením omezeným Domov pro seniory LADA 1969508 domovy pro seniory 3 204 000 1 671 000 1 039 000 632 000 568 000 341 000 0 568 000 - 4 875 000 0 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08316/2020/SOC ze dne 17. 12. 2020
19 MIKASA z.s. 22832386 spolek Sociální rehabilitace MIKASA 8068914 sociální rehabilitace 374 000 17 500 - 17 500 4 000 3 000 - 4 000 - 287 000 104 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06324/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
20 MIKASA z.s. 22832386 spolek MIKASA denní stacionář pro děti a mládež s kombinovaným postižením 9063554 denní stacionáře 3 225 000 261 712 - 261 712 73 000 44 000 - 73 000 - 3 350 977 135 023 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06324/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
21 Modrý kříž v České republice 26641178 spolek Poradna Ostrava 2799492 odborné sociální poradenství 950 000 89 000 89 000 - 24 000 15 000 24 000 - - - - Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06332/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
22 Modrý kříž v České republice 26641178 spolek Poradna Orlová 2826903 odborné sociální poradenství 448 000 120 000 120 000 - 37 000 23 000 37 000 - - - - Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06332/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
23 Modrý kříž v České republice 26641178 spolek Poradna Český Těšín 8008136 odborné sociální poradenství 578 000 58 000 58 000 - 16 000 10 000 16 000 - - - - Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06332/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
24 Modrý kříž v České republice 26641178 spolek Následná péče Frýdek‑Místek 9692583 služby následné péče 979 000 42 000 - 42 000 42 000 0 - 42 000 1 941 000 913 800 107 200 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. b) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06332/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
25 Modrý kříž v České republice 26641178 spolek Poradny Frýdek‑Místek, Karviná 9773154 odborné sociální poradenství 1 658 000 128 000 128 000 - 35 000 21 000 35 000 - - - - Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06332/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
26 OPEN HOUSE o.p.s. 70645671 obecně prospěšná společnost NZDM OPEN HOUSE 8846615 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 881 000 668 000 435 000 233 000 393 000 0 160 000 233 000 4 942 000 1 384 000 165 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. b) a d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06457/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020
27 Péče srdcem, z.ú. 04629531 ústav Péče srdcem 2021 6137593 osobní asistence 3 074 000 494 000 494 000 - 367 000 221 000 367 000 - 13 554 000 - - Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) a e) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu".  
28 SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb 00847470 příspěvková organizace Denní stacionář 4039646 denní stacionáře 3 200 000 363 080 - 363 080 112 000 68 000 - 112 000 - 3 563 000 0 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08116/2020/SOC ze dne 30. 11. 2020
29 SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb 00847470 příspěvková organizace Stacionář Lipová 5447282 denní stacionáře 2 096 000 320 115 104 000 216 115 99 000 60 000 0 99 000 - 2 416 000 0 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08116/2020/SOC ze dne 30. 11. 2020
30 SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb 00847470 příspěvková organizace Odlehčovací služba 7188471 odlehčovací služby 160 000 228 695 190 000 38 695 70 000 42 000 32 000 38 000 - 388 000 0 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08116/2020/SOC ze dne 30. 11. 2020
31 SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb 00847470 příspěvková organizace Chráněné bydlení 9250237 chráněné bydlení 4 050 000 386 948 - 386 948 131 000 79 000 - 131 000 - 4 436 000 0 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08116/2020/SOC ze dne 30. 11. 2020
32 SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb 00847470 příspěvková organizace MIKADO 9876569 denní stacionáře 4 450 000 546 500 - 546 500 169 000 102 000 - 169 000 - 4 996 000 0 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08116/2020/SOC ze dne 30. 11. 2020
33 Seniorcentrum Opava, příspěvková organizace 71196943 příspěvková organizace Seniorcentrum Opava, příspěvková organizace 2212999 pečovatelská služba 784 000 408 000 408 000 - 150 000 90 000 150 000 - - - - Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08004/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
34 Seniorcentrum Opava, příspěvková organizace 71196943 příspěvková organizace Domov pro seniory svaté Kateřiny 5115567 domovy pro seniory 3 793 000 2 291 000 331 000 1 960 000 2 062 000 0 102 000 1 960 000 25 811 000 6 084 000 0 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. b) a d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08004/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
35 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. OBČANSKÁ PORADNA Ostrava, odborné sociální poradenství 1089020 odborné sociální poradenství 1 531 000 226 000 226 000 - 56 000 34 000 56 000 - - - - Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
36 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Siloe, domov se zvláštním režimem 1271980 domovy se zvláštním režimem 6 647 000 2 300 000 2 300 000 - 2 300 000 1 380 000 2 300 000 - - - - Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) a e) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
37 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. EDEN Nový Jičín, denní stacionář 1437997 denní stacionáře 5 275 000 119 000 119 000 - 33 000 20 000 33 000 - - - - Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
38 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. ELIM Stonava, pečovatelská služba 1662001 pečovatelská služba 1 600 000 280 000 280 000 - 78 000 47 000 78 000 - - - - Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
39 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. BETHEL Český Těšín, nízkoprahové denní centrum 1844995 nízkoprahová denní centra 2 086 000 467 000 467 000 - 130 000 78 000 130 000 - - - - Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
40 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. HANNAH Orlová, azýlový dům 2217381 azylové domy 5 013 000 250 000 250 000 - 77 000 47 000 77 000 - - - - Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
41 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. KARMEL Tichá, domov pro osoby se zdravotním postižením 2225555 domovy pro osoby se zdravotním postižením 4 702 000 758 000 758 000 - 758 000 455 000 758 000 - - - - Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) a e) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
42 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. EDEN Český Těšín, Třanovice, denní stacionář 2434027 denní stacionáře 5 808 000 1 496 000 1 496 000 - 374 000 225 000 374 000 - - - - Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
43 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. EBEN-EZER Český Těšín, domov pro osoby se zdravotním postižením 2604518 domovy pro osoby se zdravotním postižením 6 573 000 1 883 000 1 883 000 - 1 883 000 1 130 000 1 883 000 - - - - Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) a e) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
44 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. SÁRA Petrovice u Karviné, azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi 2617969 azylové domy 7 357 000 200 000 200 000 - 62 000 38 000 62 000 - - - - Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
45 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. ELPIS Třinec, odborné sociální poradenství 2897200 odborné sociální poradenství 832 000 230 000 230 000 - 64 000 39 000 64 000 - - - - Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
46 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. SAREPTA Komorní Lhotka, domov pro seniory 3056248 domovy pro seniory 15 411 000 8 529 000 8 529 000 - 3 500 000 2 100 000 3 500 000 - - - - Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) a e) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
47 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. SÁRA Třinec, azylový dům 3091238 azylové domy 3 187 000 504 000 504 000 - 126 000 76 000 126 000 - - - - Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
48 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. BETEZDA Komorní Lhotka, domov pro osoby se zdrav. postižením 3320783 domovy pro osoby se zdravotním postižením 5 995 000 1 765 000 1 765 000 - 1 765 000 1 059 000 1 765 000 - - - - Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) a e) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
49 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. OBČANSKÁ PORADNA Karviná 3713576 odborné sociální poradenství 1 364 000 150 000 150 000 - 37 000 23 000 37 000 - - - - Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
50 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. BETHEL Český Těšín, noclehárna 3942701 noclehárny 1 934 000 327 000 327 000 - 101 000 61 000 101 000 - - - - Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
51 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. BETHEL Karviná noclehárna 4224635 noclehárny 1 935 000 250 000 250 000 - 70 000 42 000 70 000 - - - - Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
52 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. SOCIÁLNÍ ASISTENCE Krnovsko, Albrechticko, Osoblažsko, Rýmařovsko 4316714 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 6 869 000 587 000 - 587 000 586 000 0 - 586 000 12 835 000 5 978 000 1 478 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. b) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
53 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež na Albrechticku, Město Albrechtice, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 4382973 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 500 000 1 140 000 - 1 140 000 988 000 0 - 988 000 4 647 000 2 030 000 609 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. b) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
54 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. DUHOVÝ DŮM Ostrava, odlehčovací služba 4450032 odlehčovací služby 1 415 000 797 000 797 000 - 223 000 134 000 223 000 - - - - Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
55 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. EEFATHA Nový Jičín, sociálně terapeutické dílny 4512437 sociálně terapeutické dílny 2 827 000 818 000 818 000 - 253 000 152 000 253 000 - - - - Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
56 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. TABITA Český Těšín, Třanovice, osobní asistence 4534710 osobní asistence 1 883 000 364 000 364 000 - 101 000 61 000 101 000 - - - - Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
57 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. HOSANA Karviná, domov pro osoby s mentálním postižením 4734974 domovy pro osoby se zdravotním postižením 3 721 000 800 000 800 000 - 800 000 480 000 800 000 - - - - Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) a e) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
58 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. BETHEL Frýdek‑Místek, terénní program 4959896 terénní programy 1 199 000 340 000 340 000 - 105 000 63 000 105 000 - - - - Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
59 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. BETHEL Třinec, nízkoprahové denní centrum 5278750 nízkoprahová denní centra 1 784 000 169 000 169 000 - 47 000 29 000 47 000 - - - - Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
60 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. BETHEL Třinec, terénní program 5326488 terénní programy 720 000 67 000 67 000 - 18 000 11 000 18 000 - - - - Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
61 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. BETHEL Frýdek‑Místek, azylový dům 5423787 azylové domy 4 324 000 393 000 393 000 - 121 000 73 000 121 000 - - - - Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
62 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. SILOE Ostrava, odlehčovací služby 5614569 odlehčovací služby 990 000 596 000 596 000 - 166 000 100 000 166 000 - - - - Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
63 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. SOCIÁLNÍ ASISTENCE Ostrava, Bohumín, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 5860050 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2 923 000 273 000 273 000 - 68 000 41 000 68 000 - - - - Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
64 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. OBČANSKÁ PORADNA Havířov, oborné sociální poradenství 5881200 odborné sociální poradenství 980 000 144 000 144 000 - 36 000 22 000 36 000 - - - - Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
65 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. RÚT Bruntál, sociální rehabilitace 6083685 sociální rehabilitace 2 662 000 280 000 - 280 000 280 000 0 - 280 000 5 007 000 2 262 000 680 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. b) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
66 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. KANAAN Bohumín, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 6107325 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 170 000 80 000 80 000 - 24 000 15 000 24 000 - - - - Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
67 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. KONTAKT Bohumín, terénní program 6143880 terénní programy 1 918 000 212 000 212 000 - 59 000 36 000 59 000 - - - - Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
68 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. KLUB ON LINE Karviná, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 6151225 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 688 000 200 000 200 000 - 50 000 30 000 50 000 - - - - Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
69 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. SÁRA Frýdek‑Místek, noclehárna pro ženy 6200763 noclehárny 816 000 53 000 53 000 - 16 000 10 000 16 000 - - - - Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
70 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. ELIM Ostrava, pečovatelská služba 6314169 pečovatelská služba 2 609 000 862 000 862 000 - 241 000 145 000 241 000 - - - - Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
71 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. TABITA Třinec, odlehčovací služby 6475248 odlehčovací služby 542 000 154 000 154 000 - 47 000 29 000 47 000 - - - - Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
72 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. ARCHA Ostrava, chráněné bydlení 6498762 chráněné bydlení 1 597 000 251 000 251 000 - 85 000 51 000 85 000 - - - - Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
73 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. BETHEL Frýdek‑Místek, nízkoprahové denní centrum 6590754 nízkoprahová denní centra 1 750 000 101 000 101 000 - 34 000 21 000 34 000 - - - - Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
74 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. TABITA Jablunkov, osobní asistence 6694270 osobní asistence 2 078 000 438 000 438 000 - 122 000 74 000 122 000 - - - - Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
75 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. ARCHA Široká Niva, chráněné bydlení 6790253 chráněné bydlení 3 060 000 195 000 195 000 - 54 000 33 000 54 000 - - - - Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
76 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. ARCHA Nový Jičín, chráněné bydlení 7185364 chráněné bydlení 3 112 000 652 000 652 000 - 221 000 133 000 221 000 - - - - Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
77 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. INTERVENČNÍ CENTRUM Havířov, intervenční centra 7219229 intervenční centra 2 222 000 123 000 123 000 - 34 000 21 000 34 000 - - - - Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
78 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. SILOE Ostrava, centrum denních služeb 7672565 centra denních služeb 1 867 000 443 000 443 000 - 124 000 75 000 124 000 - - - - Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
79 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. DUHOVÝ DŮM Ostrava, domov pro osoby se zdravotním postižením 8137644 domovy pro osoby se zdravotním postižením 8 372 000 1 774 000 1 774 000 - 1 774 000 1 065 000 1 774 000 - - - - Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) a e) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
80 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. RÚT Krnov, sociální rehabilitace 8467500 sociální rehabilitace 3 540 000 200 000 - 200 000 200 000 0 - 200 000 6 107 000 3 056 000 684 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. b) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
81 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. EFFATHA Frýdek‑Místek, sociálně terapeutické dílny 8571791 sociálně terapeutické dílny 2 073 000 415 000 415 000 - 103 000 62 000 103 000 - - - - Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
82 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. TABITA Jablunkov, odlehčovací služby 8581693 odlehčovací služby 425 000 112 000 112 000 - 34 000 21 000 34 000 - - - - Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
83 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. TABITA Třinec, osobní asistence 8729330 osobní asistence 1 079 000 325 000 325 000 - 91 000 55 000 91 000 - - - - Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
84 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. EUNIKA Karviná, sociálně aktivizační služba pro osoby se zdravotním postižením 8809481 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 1 485 000 102 000 - 102 000 60 000 0 - 60 000 2 413 000 1 235 800 442 200 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. b) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
85 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. BETHEL Třinec, azylový dům 8994387 azylové domy 7 185 000 1 468 000 1 468 000 - 367 000 221 000 367 000 - - - - Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
86 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. BENJAMÍN Krnov, denní stacionář 9243486 denní stacionáře 4 476 000 399 000 399 000 - 99 000 60 000 99 000 - - - - Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
87 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. BETHEL Karviná terénní program 9470693 terénní programy 1 008 000 100 000 100 000 - 25 000 15 000 25 000 - - - - Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
88 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. BETHEL Třinec, sociální rehabilitace 9515602 sociální rehabilitace 837 000 79 000 79 000 - 22 000 14 000 22 000 - - - - Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
89 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. ARCHA Český Těšín, chráněné bydlení 9674774 chráněné bydlení 1 825 000 216 000 216 000 - 73 000 44 000 73 000 - - - - Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
90 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. TABITA Český Těšín, odlehčovací služby 9697726 odlehčovací služby 557 000 257 000 257 000 - 79 000 48 000 79 000 - - - - Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
91 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. BETHEL Frýdek‑Místek, noclehárna pro muže 9698536 noclehárny 1 400 000 105 000 105 000 - 32 000 20 000 32 000 - - - - Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
92 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. DUHOVÝ DŮM Ostrava, denní stacionář 9997343 denní stacionáře 5 329 000 498 000 498 000 - 139 000 84 000 139 000 - - - - Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
93 Slunce v dlani, o.p.s. 26877295 obecně prospěšná společnost osobní asistence 3512159 osobní asistence 3 440 000 1 240 300 460 000 780 300 458 000 275 000 0 458 000 - 4 550 000 130 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06970/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
94 Služby Dobrého Pastýře 66739373 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. sociální rehabilitace 4525093 sociální rehabilitace 700 000 65 000 - 65 000 24 000 15 000 - 24 000 - 635 000 130 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07150/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
95 Sociální služby Karviná, příspěvková organizace 70997136 příspěvková organizace Odborné sociální poradenství 5270713 odborné sociální poradenství 290 000 45 100 - 45 100 15 000 9 000 - 15 000 - 335 000 0 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07999/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
96 Sociální služby Karviná, příspěvková organizace 70997136 příspěvková organizace Denní stacionář 5502147 denní stacionáře 2 250 000 254 300 - 254 300 86 000 52 000 - 86 000 - 2 504 000 0 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07999/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
97 Sociální služby Karviná, příspěvková organizace 70997136 příspěvková organizace Pečovatelská služba 6774354 pečovatelská služba 3 070 000 578 000 - 578 000 179 000 108 000 - 179 000 - 3 648 000 0 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07999/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
98 Sociální služby Karviná, příspěvková organizace 70997136 příspěvková organizace Byt chráněného bydlení 7497274 chráněné bydlení 380 000 51 400 - 51 400 15 000 9 000 - 15 000 - 431 000 0 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07999/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
99 Sociální služby Karviná, příspěvková organizace 70997136 příspěvková organizace Terénní programy 8205960 terénní programy 750 000 127 100 - 127 100 46 000 28 000 - 46 000 - 877 000 0 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07999/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
100 Sociální služby Karviná, příspěvková organizace 70997136 příspěvková organizace Odlehčovací služba 8746674 odlehčovací služby 1 041 000 395 400 209 000 186 400 98 000 59 000 0 98 000 - 1 436 000 0 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07999/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
101 Sociální služby Karviná, příspěvková organizace 70997136 příspěvková organizace Centrum denních služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením 8997193 centra denních služeb 525 000 99 700 - 99 700 36 000 22 000 - 36 000 - 624 000 0 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07999/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
102 Sociální služby Karviná, příspěvková organizace 70997136 příspěvková organizace Asistenční služba 9628599 osobní asistence 2 140 000 311 000 - 311 000 105 000 63 000 - 105 000 - 2 451 000 0 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07999/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
103 Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, příspěvková organizace 60798891 příspěvková organizace Noclehárna 1614994 noclehárny 758 000 60 175 - 60 175 22 000 14 000 - 22 000 - 818 000 0 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07673/2020/SOC ze dne 16. 11. 2020
104 Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, příspěvková organizace 60798891 příspěvková organizace Odlehčovací služba 2012478 odlehčovací služby 2 072 000 830 568 453 000 377 568 257 000 155 000 0 257 000 - 2 902 000 0 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07673/2020/SOC ze dne 16. 11. 2020
105 Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, příspěvková organizace 60798891 příspěvková organizace Denní stacionář 3502677 denní stacionáře 2 221 000 258 598 - 258 598 79 000 48 000 - 79 000 - 2 479 000 0 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07673/2020/SOC ze dne 16. 11. 2020
106 Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, příspěvková organizace 60798891 příspěvková organizace Pečovatelská služba 8930336 pečovatelská služba 2 455 000 1 001 761 508 000 493 761 310 000 186 000 0 310 000 - 3 456 000 0 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07673/2020/SOC ze dne 16. 11. 2020
107 ŽIRAFA – Integrované centrum Frýdek‑Místek, příspěvková organizace 00847011 příspěvková organizace ŽIRAFA-Integrované centrum Frýdek‑Místek, příspěvková organizace 6064624 odlehčovací služby 394 000 379 879 206 000 173 879 106 000 64 000 0 106 000 - 773 000 0 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07590/2020/SOC ze dne 16. 11. 2020
108 ŽIRAFA – Integrované centrum Frýdek‑Místek, příspěvková organizace 00847011 příspěvková organizace ŽIRAFA-Integrované centrum Frýdek‑Místek, příspěvková organizace 6626068 denní stacionáře 3 870 000 869 565 - 869 565 321 000 193 000 - 321 000 - 4 739 000 0 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07590/2020/SOC ze dne 16. 11. 2020
109 ŽIRAFA – Integrované centrum Frýdek‑Místek, příspěvková organizace 00847011 příspěvková organizace ŽIRAFA-Integrované centrum Frýdek‑Místek, příspěvková organizace 9121957 chráněné bydlení 800 000 158 234 - 158 234 58 000 35 000 - 58 000 - 958 000 0 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07590/2020/SOC ze dne 16. 11. 2020
Celkem 269 589 000 58 994 353 43 537 000 15 457 353 28 725 000 13 805 000 19 241 000 9 484 000          

*) Finanční prostředky jsou určeny na krytí personálních nákladů vzniklých v souvislosti s navýšením platů a mezd od 1. 1. 2021 dle nařízení vlády č. 603/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a také na krytí personálních vícenákladů v souvislosti s realizací mimořádného dotačního titulu na odměny pro zaměstnance v sociálních službách.

Navýšení účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na základě smluv o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon a přesuny finančních prostředků mezi službami v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2021 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadateli
Poř. č. Název žadatele IČO Právní forma žadatele Název služby Registrační číslo služby Druh sociální služby Přidělená výše dotace zastupitelstvem kraje usnesením č. 3/230 ze dne 17. 3. 2021 (v Kč) Požadovaná výše dotace prostřednictvím písemné žádosti (v Kč) Schválená výše dotace (v Kč) Zvýšení dotace (v Kč) Snížení dotace (v Kč) Aktualizovaná výše dotace (v Kč) Komentář Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
1 Spolu pro rodinu, z.s. 26642638 spolek Zdravotně – sociální pomoc 1252071 terénní programy 605 000 303 000 303 000 230 000   1 138 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) a e) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06956/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
2 Spolu pro rodinu, z.s. 26642639 spolek Poradenské a mediační centrum 5196788 odborné sociální poradenství 2 303 000 - -   230 000 2 073 000 - číslo smlouvy 06956/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
Celkem 605 000 303 000 303 000 230 000 230 000    
Navýšení účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na základě smluv o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2021 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům
Poř. č. Název žadatele IČO Právní forma žadatele Název služby Registrační číslo služby Druh sociální služby Přidělená výše dotace zastupitelstvem kraje usnesením č. 3/230 ze dne 17. 3. 2021 (v Kč) Požadovaná výše dotace prostřednictvím písemné žádosti (v Kč) Schválená výše dotace (v Kč) Komentář Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Celkem Z toho je minimální částka účelově určena dle čl. I bodu 1 dodatku č. 1 k ROZHODNUTÍ č. 1 *)
1 ARKA CZ, z.s. 26673045 spolek Terénní programy ARKA 1109069 terénní programy 1 942 000 295 000 100 000 60 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06274/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
2 ARKA CZ, z.s. 26673045 spolek Adiktologická poradna ARKA 3561786 odborné sociální poradenství 1 107 000 212 000 65 000 39 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06274/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
3 ARKA CZ, z.s. 26673045 spolek Následná péče ARKA 8243517 služby následné péče 340 000 78 000 26 000 16 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06274/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
4 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Prevence bezdomovectví Kopřivnice 1483365 terénní programy 1 372 000 153 000 38 000 23 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020
5 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Terénní programy Samaritán Opava 1746734 terénní programy 519 000 59 000 18 000 11 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020
6 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Domov Přístav Frýdek‑Místek 1946534 domovy se zvláštním režimem 7 974 000 992 000 277 000 167 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020
7 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Domov Přístav Ostrava – Kučičky 2347976 domovy se zvláštním režimem 17 238 000 4 506 000 1 396 000 838 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020
8 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Prevence bezdomovectví Ostrava 3553396 terénní programy 8 323 000 317 000 88 000 53 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020
9 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armada spásy, Noclehárna pro muže Ostrava 3573576 noclehárny 2 721 000 275 000 77 000 47 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020
10 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armada spásy, Nízkoprahové denní centrum Ostrava 3588365 nízkoprahová denní centra 2 050 000 165 000 46 000 28 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020
11 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Příbor, Štramberk 3626997 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 258 000 294 000 91 000 55 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020
12 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kopřivnice 3716757 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 420 000 282 000 95 000 57 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020
13 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Krnov 3724158 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 2 014 000 300 000 84 000 51 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020
14 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Nízkoprahové denní centrum Krnov 4411471 nízkoprahová denní centra 737 000 105 000 32 000 20 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020
15 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Azylový dům Krnov 4714749 azylové domy 10 029 000 1 826 000 511 000 307 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020
16 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Noclehárna pro ženy Ostrava 4862422 noclehárny 1 200 000 109 000 33 000 20 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020
17 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Prevence bezdomovectví Frenštát pod Radhoštěm 5019603 terénní programy 1 074 000 327 000 101 000 61 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020
18 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Dům pod Svahem Havířov 5069181 služby následné péče 5 017 000 423 000 118 000 71 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020
19 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Prevence bezdomovectví Bohumín 5566615 terénní programy 1 886 000 344 000 96 000 58 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020
20 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Terénní programy Krnov 5913318 terénní programy 1 730 000 104 000 32 000 20 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020
21 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Adelante, Terénní program Ostrava 6252968 terénní programy 1 945 000 139 000 47 000 29 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020
22 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Nízkoprahové zařízení pro dětí a mládež Ostrava – Přívoz 6317306 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 2 162 000 307 000 85 000 51 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020
23 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Sociálně aktivizační služby pro seniory Ostrava 6924546 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 4 938 000 762 000 259 000 156 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020
24 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Domov Přístav Ostrava – Zukalova 8990475 domovy se zvláštním režimem 6 370 000 1 052 000 326 000 196 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020
25 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. klub Stonožka Ostrava 68308892 spolek Integrační centrum Ostrava 9533187 sociálně terapeutické dílny 3 733 000 3 462 650 1 281 000 769 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06189/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020
26 BESKYD FM, z. ú. 09470646 ústav BESKYD FM, z.ú. 7597602 domovy se zvláštním režimem 7 915 000 865 000 294 000 177 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08342/2020/SOC ze dne 17. 12. 2020
27 Bohumínská městská nemocnice, a.s. 26834022 akciová společnost Bohumínská městská nemocnice, a.s. 8095815 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 1 822 000 418 600 129 000 78 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06451/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020
28 Bruntálská dílna Polárka o.p.s. 29390168 obecně prospěšná společnost Sociálně terapeutická dílna Polárka 3032399 sociálně terapeutické dílny 2 171 000 179 000 60 000 36 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06910/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
29 Bunkr, o.p.s. 26617013 obecně prospěšná společnost NZDM Klub Bunkr, Bohumín 4442192 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 603 000 200 000 56 000 34 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06895/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020
30 Bunkr, o.p.s. 26617013 obecně prospěšná společnost Streetwork v Třinci 7435832 terénní programy 1 059 000 75 000 23 000 14 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06895/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020
31 Bunkr, o.p.s. 26617013 obecně prospěšná společnost NZDM Klub Bunkr, Třinec 8883344 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 631 000 150 000 37 000 23 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06895/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020
32 Centrum pečovatelské služby Frýdek‑Místek, příspěvková organizace 48772739 příspěvková organizace Pečovatelská služba 2512291 pečovatelská služba 9 103 000 3 011 000 933 000 560 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06450/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020
33 Centrum pečovatelské služby Frýdek‑Místek, příspěvková organizace 48772739 příspěvková organizace Sociálně právní poradna 4132501 odborné sociální poradenství 1 212 000 420 000 142 000 86 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06450/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020
34 Centrum pečovatelské služby Frýdek‑Místek, příspěvková organizace 48772739 příspěvková organizace Centrum denních služeb Domovinka 9123287 centra denních služeb 1 738 000 684 000 232 000 140 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06450/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020
35 Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. 48804517 spolek Středisko VÝZVA – osobní asistence OASA 3151466 osobní asistence 12 397 000 2 143 000 600 000 360 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06287/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
36 Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. 48804517 spolek Středisko VÝZVA – sociálně aktivizační služba BRÁNA 4090546 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 2 054 000 286 000 105 000 63 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06287/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
37 Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. 48804517 spolek Poradna pro vztahy a rodinu – vztahové poradenství 5187674 odborné sociální poradenství 618 000 130 000 40 000 24 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06287/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
38 Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. 48804517 spolek Středisko VÝZVA – odborné sociální poradenství RODINNÝ PRŮVODCE 6458001 odborné sociální poradenství 864 000 144 000 40 000 24 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06287/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
39 Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. 48804517 spolek Středisko VÝZVA – odlehčovací služba RESPIT 9351981 odlehčovací služby 762 000 138 000 42 000 26 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06287/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
40 Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. 26593548 obecně prospěšná společnost Osobní asistence Ostravsko 5106561 osobní asistence 4 609 000 500 000 155 000 93 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08111/2020/SOC ze dne 30. 11. 2020
41 Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. 26593548 obecně prospěšná společnost Osobní asistence Opavsko 6458830 osobní asistence 4 418 000 150 000 46 000 28 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08111/2020/SOC ze dne 30. 11. 2020
42 Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. 26593548 obecně prospěšná společnost Osobní asistence Novojičínsko 8796301 osobní asistence 4 714 000 300 000 93 000 56 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08111/2020/SOC ze dne 30. 11. 2020
43 Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s 02407451 obecně prospěšná společnost Tlumočnická služba 1926246 tlumočnické služby 3 312 000 430 000 106 000 64 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06388/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020
44 Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace 75055473 příspěvková organizace Denní stacionář RADOST 2053358 denní stacionáře 2 391 000 1 359 000 462 000 278 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06952/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
45 Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace 75055473 příspěvková organizace Denní stacionář PAPRSEK 3554195 denní stacionáře 2 257 000 1 243 000 422 000 254 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06952/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
46 Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace 75055473 příspěvková organizace Osobní asistence 8640141 osobní asistence 728 000 522 000 177 000 107 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06952/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
47 Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace 48806145 příspěvková organizace Pečovatelská služba 8228127 pečovatelská služba 2 994 000 256 000 79 000 48 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06297/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
48 Centrum sociálních služeb Český Těšín, příspěvková organizace 70985383 příspěvková organizace Centrum sociálních služeb Český Těšín, příspěvková organizace 6248581 domovy pro seniory 6 983 000 1 717 000 583 000 350 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06194/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020
49 Centrum sociálních služeb Český Těšín, příspěvková organizace 70985383 příspěvková organizace Centrum sociálních služeb Český Těšín, příspěvková organizace 9622449 pečovatelská služba 1 951 000 209 000 71 000 43 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06194/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020
50 Centrum sociálních služeb Jih, příspěvková organizace 08238359 příspěvková organizace Pečovatelská služba 1013568 pečovatelská služba 3 304 000 343 000 116 000 70 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06857/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020
51 Centrum sociálních služeb Jih, příspěvková organizace 08238359 příspěvková organizace Odlehčovací služba 4329206 odlehčovací služby 745 000 1 110 000 377 000 227 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06857/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020
52 Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace 71216642 příspěvková organizace Pečovatelská služba 6883993 pečovatelská služba 6 705 000 1 494 000 463 000 278 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08002/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
53 Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace 71216642 příspěvková organizace Centrum denních služeb 7432877 centra denních služeb 443 000 133 000 49 000 30 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08002/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
54 Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, příspěvková organizace 71294970 příspěvková organizace Domovy pro seniory 1930786 domovy pro seniory 15 428 000 7 152 000 2 217 000 1 331 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06452/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020
55 Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, příspěvková organizace 71294970 příspěvková organizace Odlehčovací služby 5643707 odlehčovací služby 376 000 75 000 23 000 14 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06452/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020
56 Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, příspěvková organizace 71294970 příspěvková organizace Pečovatelská služba 9278400 pečovatelská služba 1 170 000 522 000 177 000 107 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06452/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020
57 Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, příspěvková organizace 71294970 příspěvková organizace Domovy pro osoby se zdravotním postižením 9611642 domovy pro osoby se zdravotním postižením 8 610 000 1 419 000 482 000 290 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06452/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020
58 ČMELÁČEK z. s. 01668633 spolek ČMELÁČEK z.s. 4394839 denní stacionáře 2 302 000 1 219 000 304 000 183 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07593/2020/SOC ze dne 16. 11. 2020
59 Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 70631808 příspěvková organizace Domov Hladnovská 3069053 domovy se zvláštním režimem 3 419 000 810 000 226 000 136 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07097/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
60 Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 70631808 příspěvková organizace Domov na Liščině 3872819 domovy pro osoby se zdravotním postižením 18 070 000 1 555 000 482 000 290 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07097/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
61 Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 70631808 příspěvková organizace Domov Třebovice 5599837 domovy pro osoby se zdravotním postižením 6 297 000 871 000 270 000 162 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07097/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
62 Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 70631808 příspěvková organizace Chráněné bydlení Čtyřlístek 6234750 chráněné bydlení 6 570 000 715 000 200 000 120 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07097/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
63 Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 70631808 příspěvková organizace Domov Barevný svět 8337261 domovy pro osoby se zdravotním postižením 14 117 000 12 883 000 4 380 000 2 628 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07097/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
64 Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 70631808 příspěvková organizace Chráněné bydlení Třebovice 9580912 chráněné bydlení 1 371 000 127 000 39 000 24 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07097/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
65 Diakonie ČCE – středisko v Ostravě 41035526 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Domovinka pro seniory – týdenní stacionář 1024537 týdenní stacionáře 1 852 000 632 000 195 000 117 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06832/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020
66 Diakonie ČCE – středisko v Ostravě 41035526 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Pečovatelská služba v rodinách 1435872 pečovatelská služba 4 963 000 1 657 000 513 000 308 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06832/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020
67 Diakonie ČCE – středisko v Ostravě 41035526 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Domovinka pro seniory – denní stacionář 3342196 denní stacionáře 1 494 000 376 000 105 000 63 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06832/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020
68 Diakonie ČCE – středisko v Ostravě 41035526 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Pečovatelská služba Příbor 9602799 pečovatelská služba 1 790 000 150 000 37 000 23 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06832/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020
69 Diakonie ČCE – středisko v Rýmařově 48806749 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Diakonie ČCE středisko v Rýmařově 4050410 týdenní stacionáře 1 288 000 186 000 57 000 35 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06578/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
70 Diakonie ČCE – středisko v Rýmařově 48806749 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Diakonie ČCE středisko v Rýmařově 4407102 domovy pro seniory 3 536 000 496 000 153 000 92 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06578/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
71 Diakonie ČCE – středisko v Rýmařově 48806749 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Diakonie ČCE středisko v Rýmařově 5394957 domovy se zvláštním režimem 1 892 000 188 000 58 000 35 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06578/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
72 DomA – domácí asistence 27031012 spolek pečovatelská služba 3043370 pečovatelská služba 1 105 000 270 000 83 000 50 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06955/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
73 Domov Čujkovova, Ostrava – Zábřeh, příspěvková organizace 70631875 příspěvková organizace Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace 1149753 domovy se zvláštním režimem 12 601 000 1 162 000 395 000 237 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08112/2020/SOC ze dne 30. 11. 2020
74 Domov Čujkovova, Ostrava – Zábřeh, příspěvková organizace 70631875 příspěvková organizace Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace 9572931 domovy pro seniory 25 266 000 6 936 000 2 358 000 1 415 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08112/2020/SOC ze dne 30. 11. 2020
75 Domov Korýtko, příspěvková organizace 70631867 příspěvková organizace Domov se zvláštním režimem Domova Korýtko, příspěvkové organizace 3412464 domovy se zvláštním režimem 10 968 000 5 384 000 1 830 000 1 098 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06847/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020
76 Domov Korýtko, příspěvková organizace 70631867 příspěvková organizace Domov pro seniory Domova Korýtko, příspěvkové organizace 4859242 domovy pro seniory 23 586 000 6 380 000 2 169 000 1 302 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06847/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020
77 Domov Magnolie, Ostrava – Vítkovice, příspěvková organizace 70631859 příspěvková organizace Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace 2059516 domovy se zvláštním režimem 9 648 000 1 937 000 658 000 395 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07688/2020/SOC ze dne 16. 11. 2020
78 Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace 71295046 příspěvková organizace Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace 4159818 domovy pro seniory 9 596 000 1 141 722 353 000 212 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08114/2020/SOC ze dne 30. 11. 2020
79 Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace 71295046 příspěvková organizace Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace 5811973 odlehčovací služby 90 000 497 0 0 Žádost o dofinancování podána v rozporu s čl. X odst. 1 písm. a) Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu – nad optimální návrh. číslo smlouvy 08114/2020/SOC ze dne 30. 11. 2020
80 Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace 71295046 příspěvková organizace Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace 9063927 domovy se zvláštním režimem 5 702 000 879 781 298 000 179 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08114/2020/SOC ze dne 30. 11. 2020
81 Domov pro seniory Frýdek‑Místek, příspěvková organizace 68158025 příspěvková organizace Domov pro seniory Frýdek‑Místek, p. o. 9380866 domovy pro seniory 22 522 000 3 684 000 1 252 000 752 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06580/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
82 Domov Iris, příspěvková organizace 70631824 příspěvková organizace Domov pro seniory Iris, Ostrava Mariánské Hory, příspěvková organizace 8175900 domovy pro seniory 13 435 000 5 239 000 1 624 000 975 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06576/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
83 Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace 70631816 příspěvková organizace Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace 9571983 domovy pro seniory 23 173 000 5 250 000 1 785 000 1 071 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07667/2020/SOC ze dne 16. 11. 2020
84 Domov pro seniory Klimkovice 70867844 příspěvková organizace Domov pro seniory Klimkovice 6296698 domovy pro seniory 2 959 000 640 000 217 000 131 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08108/2020/SOC ze dne 30. 11. 2020
85 Domov pro seniory Krnov 00846325 příspěvková organizace Domov pro seniory Krnov 2614647 pečovatelská služba 3 680 000 1 762 000 546 000 328 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07825/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
86 Domov pro seniory Krnov 00846325 příspěvková organizace Domov pro seniory Krnov 4325007 domovy se zvláštním režimem 8 311 000 1 794 000 556 000 334 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07825/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
87 Domov pro seniory Krnov 00846325 příspěvková organizace Domov pro seniory Krnov 7863507 domovy pro seniory 20 364 000 8 619 000 2 413 000 1 448 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07825/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
88 Domov pro seniory Ludmila, příspěvková organizace 71196978 příspěvková organizace domovy pro seniory 5971576 domovy pro seniory 12 859 000 2 253 000 630 000 378 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06868/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020
89 Domov pro seniory Ondráš, příspěvková organizace 66933722 příspěvková organizace domov pro seniory 3090945 domovy pro seniory 7 295 000 905 000 280 000 168 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08001/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
90 Domov pro seniory Osoblaha, příspěvková organizace 45234663 příspěvková organizace Domov pro seniory Osoblaha p. o. 4632045 domovy pro seniory 7 129 000 271 000 84 000 51 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06412/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
91 Domov pro seniory Seniorcentrum Slavkov, příspěvková organizace 75041324 příspěvková organizace Domov pro seniory Seniorcentrum Slavkov p. o. 7651821 domovy pro seniory 7 303 000 2 313 000 647 000 389 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06972/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
92 Domov pro seniory sv. Hedviky – Kravaře, příspěvková organizace 47815868 příspěvková organizace Domov pro seniory sv. Hedviky – Kravaře, příspěvková organizace 2651592 domovy pro seniory 8 657 000 1 943 000 602 000 362 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08007/2020/SOC ze dne 25. 11. 2020
93 Domov pro seniory Vrbno, příspěvková organizace 70645710 příspěvková organizace Domov pro seniory Vrbno, p. o. 3654307 domovy pro seniory 13 809 000 1 300 000 364 000 219 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06875/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020
94 Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace 75139243 příspěvková organizace Domov seniorů Havířov, p. o. – středisko Helios DZR 2621319 domovy se zvláštním režimem 16 395 000 5 305 000 1 644 000 987 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07658/2020/SOC ze dne 16. 11. 2020
95 Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace 75139243 příspěvková organizace Domov seniorů Havířov, p. o. – středisko Luna 9134461 domovy pro seniory 28 080 000 8 620 000 2 672 000 1 604 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07658/2020/SOC ze dne 16. 11. 2020
96 Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace 70631883 příspěvková organizace Domov se zvláštním režimem 2328852 domovy se zvláštním režimem 21 668 000 4 717 000 1 603 000 962 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08186/2020/SOC ze dne 14. 12. 2020
97 Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace 70631883 příspěvková organizace Domovy pro seniory 5350391 domovy pro seniory 21 995 000 2 360 000 802 000 482 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08186/2020/SOC ze dne 14. 12. 2020
98 Domov Sluníčko, Ostrava – Vítkovice, příspěvková organizace 70631832 příspěvková organizace Domov Sluníčko 3119505 domovy se zvláštním režimem 18 165 000 1 911 000 592 000 356 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08140/2020/SOC ze dne 3. 12. 2020
99 Domov Sluníčko, Ostrava – Vítkovice, příspěvková organizace 70631832 příspěvková organizace Domov Sluníčko 7543337 domovy pro seniory 11 013 000 3 239 000 1 004 000 603 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08140/2020/SOC ze dne 3. 12. 2020
100 Domov Slunovrat, Ostrava – Přívoz, příspěvková organizace 70631841 příspěvková organizace Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace 1031861 domovy pro seniory 13 488 000 3 949 000 1 105 000 663 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08109/2020/SOC ze dne 30. 11. 2020
101 Domov Slunovrat, Ostrava – Přívoz, příspěvková organizace 70631841 příspěvková organizace Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace 2575487 domovy se zvláštním režimem 7 540 000 1 842 000 571 000 343 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08109/2020/SOC ze dne 30. 11. 2020
102 Domov Vesna, příspěvková organizace 75154391 příspěvková organizace Domov Vesna, příspěvková organizace 6273668 domovy pro seniory 20 111 000 7 043 000 2 394 000 1 437 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06907/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020
103 Domov Vesna, příspěvková organizace 75154391 příspěvková organizace Domov Vesna, příspěvková organizace 9132391 domovy se zvláštním režimem 2 483 000 1 083 000 335 000 201 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06907/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020
104 Dům seniorů "POHODA", o.p.s. 25852051 obecně prospěšná společnost Dům seniorů "POHODA", o.p.s. 3388167 domovy pro seniory 4 040 000 830 000 257 000 155 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06583/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
105 EUROTOPIA.CZ, o.p.s 25852345 obecně prospěšná společnost SPOLU – Pro rodiny s dětmi a Asistenční, mediační a terapeutické centrum Opava 1212495 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 1 598 000 336 000 114 000 69 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06455/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020
106 EUROTOPIA.CZ, o.p.s 25852345 obecně prospěšná společnost Poradenské středisko EUROTOPIA a Asistenční, mediační a terapeutické centrum Krnov 6743224 odborné sociální poradenství 1 251 000 276 000 25 000 15 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06455/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020
107 EUROTOPIA.CZ, o.p.s 25852345 obecně prospěšná společnost Poradenské středisko EUROTOPIA Opava 6898771 odborné sociální poradenství 542 000 314 000 106 000 64 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06455/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020
108 Futra z. s. 67339018 spolek NZDM Futra 3838899 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 252 000 202 000 68 000 41 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06439/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
109 GALAXIE CENTRUM POMOCI z.ú. 68899327 ústav GALAXIE CENTRUM POMOCI 7322332 denní stacionáře 3 227 000 834 000 208 000 125 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06905/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020
110 Handicap centrum Škola života Frýdek‑Místek, o. p. s. 01854071 obecně prospěšná společnost Handicap centrum Škola života Frýdek‑Místek, o. p. s. 4414004 denní stacionáře 1 815 000 95 000 29 000 18 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08188/2020/SOC ze dne 14. 12. 2020
111 Help – in, o.p.s. 25900757 obecně prospěšná společnost Pečovatelská služba 7463781 pečovatelská služba 2 651 000 149 000 46 000 28 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06903/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020
112 HOSPIC Frýdek‑Místek, p. o. 72046546 příspěvková organizace Odlehčovací služba 1639265 odlehčovací služby 1 923 000 51 000 14 000 9 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06964/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
113 HOSPIC Frýdek‑Místek, p. o. 72046546 příspěvková organizace Sociální služby poskytované ve zdravot. zařízeních ústavní péče 7448443 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 2 966 000 83 000 20 000 12 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06964/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
114 Charita Bohumín 66182565 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní dům pokojného stáří sv. Františka 1751857 domovy pro seniory 3 711 000 1 241 000 347 000 209 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06567/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
115 Charita Bohumín 66182565 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší 1785782 nízkoprahová denní centra 961 000 117 000 32 000 20 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06567/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
116 Charita Bohumín 66182565 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní dům sv. Kláry 2127435 odlehčovací služby 400 000 195 000 54 000 33 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06567/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
117 Charita Bohumín 66182565 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Noclehárna sv. Martina 4767754 noclehárny 1 861 000 450 000 139 000 84 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06567/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
118 Charita Bohumín 66182565 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Občanská poradna v Bohumíně 8857480 odborné sociální poradenství 997 000 103 000 28 000 17 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06567/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
119 Charita Český Těšín 60337842 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní středisko Kometa 1304507 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 670 000 430 000 120 000 72 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07835/2020/SOC ze dne 6. 11. 2020
120 Charita Český Těšín 60337842 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní pečovatelská služba 1449464 pečovatelská služba 4 551 000 2 645 000 740 000 444 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07835/2020/SOC ze dne 6. 11. 2020
121 Charita Český Těšín 60337842 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní dům pro seniory v Hnojníku 2315508 domovy pro seniory 7 974 000 6 996 000 3 168 000 1 901 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) a e) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07835/2020/SOC ze dne 6. 11. 2020
122 Charita Český Těšín 60337842 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní centrum pro seniory 3415571 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 1 657 000 708 000 219 000 132 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07835/2020/SOC ze dne 6. 11. 2020
123 Charita Český Těšín 60337842 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní asistence 3710726 osobní asistence 3 416 000 1 240 000 384 000 231 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07835/2020/SOC ze dne 6. 11. 2020
124 Charita Český Těšín 60337842 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní dům pokojného stáří 4666129 domovy pro seniory 4 441 000 2 818 000 873 000 524 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07835/2020/SOC ze dne 6. 11. 2020
125 Charita Český Těšín 60337842 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní poradna 8418036 odborné sociální poradenství 1 413 000 267 000 74 000 45 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07835/2020/SOC ze dne 6. 11. 2020
126 Charita Frenštát pod Radhoštěm 49590588 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní pečovatelská služba 1682441 pečovatelská služba 2 162 000 774 000 216 000 130 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06449/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020
127 Charita Frenštát pod Radhoštěm 49590588 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní asistenční služba 8210455 osobní asistence 1 656 000 242 000 67 000 41 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06449/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020
128 Charita Frýdek‑Místek 45235201 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Dům pokojného stáří 1668225 domovy pro seniory 18 079 000 2 806 000 785 000 471 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07826/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
129 Charita Frýdek‑Místek 45235201 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní pečovatelská služba 3894727 pečovatelská služba 4 400 000 600 000 186 000 112 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07826/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
130 Charita Frýdek‑Místek 45235201 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Terénní služba Rebel 5369461 terénní programy 1 590 000 210 000 71 000 43 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07826/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
131 Charita Frýdek‑Místek 45235201 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Centrum Pramínek 5623457 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 1 113 000 87 000 29 000 18 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07826/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
132 Charita Frýdek‑Místek 45235201 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní týdenní stacionář 6479518 týdenní stacionáře 597 000 60 000 18 000 11 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07826/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
133 Charita Frýdek‑Místek 45235201 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Klub Nezbeda 7635104 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 2 472 000 168 000 62 000 38 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07826/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
134 Charita Frýdek‑Místek 45235201 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Terénní odlehčovací služba 7710238 odlehčovací služby 1 103 000 97 000 30 000 18 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07826/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
135 Charita Frýdek‑Místek 45235201 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní odlehčovací služba 8409096 odlehčovací služby 2 010 000 317 000 98 000 59 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07826/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
136 Charita Frýdek‑Místek 45235201 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Poradenské centrum 9210617 odborné sociální poradenství 1 415 000 318 000 98 000 59 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07826/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
137 Charita Hlučín 44941960 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní domov sv. Mikuláše – Ludgeřovice 5876950 domovy pro seniory 6 191 000 2 449 000 685 000 411 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08008/2020/SOC ze dne 25. 11. 2020
138 Charita Hlučín 44941960 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Sociálně terapeutická dílna – Ludgeřovice 5958182 sociálně terapeutické dílny 1 478 000 217 000 73 000 44 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08008/2020/SOC ze dne 25. 11. 2020
139 Charita Hlučín 44941960 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní pečovatelská služba v rodinách – Hlučín 8997579 pečovatelská služba 2 880 000 781 000 218 000 131 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08008/2020/SOC ze dne 25. 11. 2020
140 Charita Hlučín 44941960 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní asistenční služba v rodinách – Hlučín 9064308 osobní asistence 1 242 000 553 000 188 000 113 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08008/2020/SOC ze dne 25. 11. 2020
141 Charita Jablunkov 26520923 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Denní stacionář sv. Josefa pro mladé lidi se zdravotním postižením 4409186 denní stacionáře 2 247 000 1 253 000 350 000 210 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06348/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
142 Charita Jablunkov 26520923 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní pečovatelská služba 4881535 pečovatelská služba 2 850 000 2 005 000 561 000 337 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06348/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
143 Charita Krnov 48806510 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní pečovatelská služba 1540602 pečovatelská služba 1 438 000 132 000 40 000 24 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07653/2020/SOC ze dne 4. 11. 2020
144 Charita Krnov 48806510 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Dům dobré vůle Žáry 6416850 domovy se zvláštním režimem 4 467 000 1 433 000 487 000 293 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07653/2020/SOC ze dne 4. 11. 2020
145 Charita Nový Jičín 73635677 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní dům bl. Matky Terezy – noclehárna 9726424 noclehárny 2 538 000 460 000 128 000 77 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07678/2020/SOC ze dne 16. 11. 2020
146 Charita Odry 62351052 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Denní stacionář pro seniory Odry 3688964 denní stacionáře 993 000 109 000 37 000 23 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07998/2020/SOC ze dne 25. 11. 2020
147 Charita Odry 62351052 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Dluhové poradenství 7855872 odborné sociální poradenství 209 000 103 000 38 000 23 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07998/2020/SOC ze dne 25. 11. 2020
148 Charita Odry 62351052 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Pečovatelská služba 9472138 pečovatelská služba 5 875 000 1 770 000 495 000 297 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07998/2020/SOC ze dne 25. 11. 2020
149 Charita Opava 43964591 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní pečovatelská služba 2646941 pečovatelská služba 5 265 000 485 000 135 000 81 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07139/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
150 Charita Opava 43964591 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Mraveneček 5374830 denní stacionáře 3 240 000 128 000 39 000 24 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07139/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
151 Charita Opava 43964591 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách 8272919 chráněné bydlení 3 846 000 144 000 48 000 29 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07139/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
152 Charita Opava 43964591 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Denní stacionář pro seniory 8521161 denní stacionáře 2 453 000 114 000 31 000 19 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07139/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
153 Charita Ostrava 44940998 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní středisko sv. Anežky České-osobní asistence 1320893 osobní asistence 987 000 153 000 47 000 29 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06957/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
154 Charita Ostrava 44940998 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní dům sv. Benedikta Labre – terénní programy 2179607 terénní programy 1 463 000 181 000 61 000 37 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06957/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
155 Charita Ostrava 44940998 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní dům sv. Alžběty-denní centrum 2483900 centra denních služeb 1 246 000 174 000 53 000 32 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06957/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
156 Charita Ostrava 44940998 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní dům sv. Václava-domov pokojného stáří 2640976 domovy pro seniory 9 557 000 1 996 000 618 000 371 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06957/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
157 Charita Ostrava 44940998 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní dům sv. Františka-noclehárna 3646854 noclehárny 3 528 000 172 000 53 000 32 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06957/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
158 Charita Ostrava 44940998 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní středisko M. Magone-nizkoprahové zařízení pro děti a mládež 4358824 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 800 000 271 000 84 000 51 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06957/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
159 Charita Ostrava 44940998 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní středisko Matky Terezy-pečovatelská služba Hrabyně 4788658 pečovatelská služba 1 170 000 159 000 44 000 27 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06957/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
160 Charita Ostrava 44940998 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní středisko M. Magone-krizová pomoc 5551309 krizová pomoc 1 419 000 297 000 92 000 56 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06957/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
161 Charita Ostrava 44940998 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Hospic sv. Lukáše – odlehčovací služby 5951749 odlehčovací služby 6 265 000 1 691 000 524 000 315 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06957/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
162 Charita Ostrava 44940998 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní dům sv. Alžběty-zařízení pro přechodný pobyt seniorů 6349785 domovy pro seniory 6 334 000 1 520 000 471 000 283 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06957/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
163 Charita Ostrava 44940998 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní středisko Matky Terezy-pečovatelská služba Ostrava 6668963 pečovatelská služba 4 711 000 1 349 000 418 000 251 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06957/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
164 Charita Ostrava 44940998 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní středisko Gabriel-komunitní centrum pro seniory 6754765 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 651 000 123 000 41 000 25 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06957/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
165 Charita Ostrava 44940998 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Poradna Charity Ostrava 8747321 odborné sociální poradenství 955 000 174 000 53 000 32 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06957/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
166 Charita Ostrava 44940998 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní dům Salvator Krnov-domov pro osoby se specifickými potřebami 9564778 domovy se zvláštním režimem 7 344 000 1 336 000 414 000 249 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06957/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
167 Charita Studénka 44937377 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní pečovatelská služba 6665663 pečovatelská služba 3 349 000 201 000 50 000 30 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06979/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
168 Charita Studénka 44937377 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. dům pokojného stáří – Domov sv. Anny 9054570 domovy pro seniory 4 379 000 961 000 269 000 162 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06979/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
169 Charita Třinec 49591215 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Charitní asistenční služba 1760507 osobní asistence 6 715 264 4 984 736 1 694 000 1 017 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06349/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
170 KAFIRA o.p.s. 26588773 obecně prospěšná společnost KAFIRA, o. p. s., Frýdek‑Místek – sociální rehabilitace 1440607 sociální rehabilitace 1 394 000 360 000 111 000 67 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07832/2020/SOC ze dne 6. 11. 2020
171 KAFIRA o.p.s. 26588773 obecně prospěšná společnost KAFIRA o.p.s., Nový Jičín-sociální rehabilitace 3406829 sociální rehabilitace 1 534 000 150 000 46 000 28 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07832/2020/SOC ze dne 6. 11. 2020
172 KAFIRA o.p.s. 26588773 obecně prospěšná společnost KAFIRA o.p.s., Ostrava-sociální rehabilitace 3459300 sociální rehabilitace 2 782 000 155 000 48 000 29 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07832/2020/SOC ze dne 6. 11. 2020
173 Konvent sester alžbětinek v Jablunkově 00494330 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Domov sv. Alžběty 7148787 domovy pro seniory 15 262 000 7 838 000 2 894 271 1 737 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) a e) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07684/2020/SOC ze dne 16. 11. 2020
174 Krizové a kontaktní centrum "Pod slunečníkem" o.p.s 47812052 obecně prospěšná společnost Kontaktní centrum "Pod slunečníkem" 6399348 kontaktní centra 1 012 000 405 000 125 000 75 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07694/2020/SOC ze dne 16. 11. 2020
175 Medela-péče o seniory o.p.s. 02141531 obecně prospěšná společnost Medela-péče o seniory o.p.s. 4929112 domovy se zvláštním režimem 3 932 000 1 648 000 560 000 336 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06303/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
176 Město Bílovec 00297755 obec Sociální zařízení města Bílovce 5841754 domovy pro seniory 3 803 000 1 097 000 340 000 204 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06977/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
177 Město Bílovec 00297755 obec Město Bílovec 6659569 osobní asistence 1 360 000 340 000 115 000 69 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06977/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
178 Město Bílovec 00297755 obec Odlehčovací služby 9529175 odlehčovací služby 614 000 246 000 76 000 46 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06977/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
179 Město Frenštát pod Radhoštěm 00297852 obec NZDM Klub Kryt 3504866 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 686 000 154 000 43 000 26 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07656/2020/SOC ze dne 16. 11. 2020
180 Město Frenštát pod Radhoštěm 00297852 obec pečovatelská služba 5813515 pečovatelská služba 1 128 000 434 000 134 000 81 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07656/2020/SOC ze dne 16. 11. 2020
181 Město Nový Jičín 00298212 obec pečovatelská služba 8570958 pečovatelská služba 3 361 000 84 000 23 000 14 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08345/2020/SOC ze dne 17. 12. 2020
182 Město Nový Jičín 00298212 obec Pohoda 9132305 odlehčovací služby 1 483 000 1 111 000 311 000 187 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08345/2020/SOC ze dne 17. 12. 2020
183 Město Šenov 00297291 obec Město Šenov 9755408 pečovatelská služba 184 000 100 000 37 000 23 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07141/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
184 Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s 26850176 obecně prospěšná společnost Sociální poradna a poradna pro pozůstalé 8949406 odborné sociální poradenství 1 175 000 350 000 98 000 59 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07666/2020/SOC ze dne 4. 11. 2020
185 Na Výminku s.r.o. 28602684 společnost s ručením omezeným Na Výminku s.r.o. 7208410 domovy pro seniory 2 264 000 630 000 214 000 129 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08187/2020/SOC ze dne 14. 12. 2020
186 Nemocnice AGEL Český Těšín a.s. 25897551 akciová společnost Sociální lůžka 2885056 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 1 284 000 339 000 94 000 57 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07661/2020/SOC ze dne 16. 11. 2020
187 Obecně prospěšná společnost Sv. Josefa, o.p.s. 25910558 obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost Sv. Josefa, o.p.s. 7703777 domovy pro seniory 2 646 000 867 000 294 000 177 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06908/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
188 Pečovatelská služba Hrabyně, příspěvková organizace 71190261 příspěvková organizace Pečovatelská služba Hrabyně, příspěvková organizace 4126010 pečovatelská služba 5 947 000 1 194 000 298 000 179 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07674/2020/SOC ze dne 16. 11. 2020
189 Pečovatelská služba OASA Nový Jičín, o.p.s. 26843986 obecně prospěšná společnost Pečovatelská služba OASA Nový Jičín 7993813 pečovatelská služba 581 000 119 000 40 000 24 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07696/2020/SOC ze dne 16. 11. 2020
190 Penzion pro seniory Frýdek‑Místek, příspěvková organizace 63699401 příspěvková organizace Penzion pro seniory 7655373 domovy pro seniory 1 872 000 509 000 157 000 95 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06981/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
191 Penzion pro seniory Frýdek‑Místek, příspěvková organizace 63699401 příspěvková organizace Penzion pro seniory 8349501 pečovatelská služba 1 988 000 259 000 80 000 48 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06981/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
192 Penzion pro seniory Frýdek‑Místek, příspěvková organizace 63699401 příspěvková organizace Penzion pro senioy 8414443 odlehčovací služby 895 000 770 000 215 000 129 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06981/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
193 Podané ruce – osobní asistence 70632596 pobočný spolek Poskytování služeb osobní asistence 9781801 osobní asistence 28 820 000 1 480 000 458 000 275 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07096/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
194 POHODA Seniorům, z.ú. 03524582 ústav POHODA Seniorům, z.ú. 2566942 domovy se zvláštním režimem 2 171 000 829 000 306 000 184 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". ev. č. 08340/2020/SOC ze dne 17. 12. 2020
195 POHODA Seniorům, z.ú. 03524582 ústav POHODA Seniorům, z.ú. 5322732 domovy se zvláštním režimem 1 707 000 1 193 000 441 000 265 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". ev. č. 08340/2020/SOC ze dne 17. 12. 2020
196 Renarkon, o. p. s. 25380443 obecně prospěšná společnost Terénní program Ostrava 3953424 terénní programy 1 768 000 132 000 48 000 29 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07692/2020/SOC ze dne 12. 11. 2020
197 Renarkon, o. p. s. 25380443 obecně prospěšná společnost Terapeutické centrum 4597810 odborné sociální poradenství 1 527 000 103 000 35 000 21 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07692/2020/SOC ze dne 12. 11. 2020
198 Romodrom o.p.s. 26537036 obecně prospěšná společnost Terénní programy – Moravskoslezský kraj 6059705 terénní programy 1 824 000 250 000 70 000 42 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06440/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
199 Oblastní spolek Českého červeného kříže Karviná 00426458 pobočný spolek Gerontocentrum ČČK 2598581 domovy pro seniory 4 398 000 188 000 58 000 35 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06437/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
200 SENIOR DOMY POHODA a.s. 28568877 akciová společnost SENIOR DOMY POHODA a.s. 6507455 domovy pro seniory 1 938 000 962 000 355 000 213 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08341/2020/SOC ze dne 17. 12. 2020
201 Seniorcentrum OASA s.r.o. 27857018 společnost s ručením omezeným Domov pro seniory OASA Petřvald 3411698 domovy pro seniory 3 361 000 609 000 207 000 125 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07668/2020/SOC ze dne 4. 11. 2020
202 SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost 42864917 obecně prospěšná společnost Domov pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, Horní Suchá 1023545 domovy pro seniory 5 823 000 278 000 86 000 52 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06351/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
203 SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost 42864917 obecně prospěšná společnost Domov pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, Karviná 2723929 domovy pro seniory 7 120 000 129 000 39 000 24 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06351/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
204 SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost 42864917 obecně prospěšná společnost Domov pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, Český Těšín 3690914 domovy pro seniory 5 857 000 284 000 88 000 53 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06351/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
205 SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost 42864917 obecně prospěšná společnost Domov pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, Orlová 9616345 domovy pro seniory 8 939 000 500 000 155 000 93 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06351/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
206 Sociální služby města Havířova 60337583 příspěvková organizace Denní a pobytové služby pro seniory – Denní stacionář 1180280 denní stacionáře 1 751 000 469 000 159 000 96 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08010/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
207 Sociální služby města Havířova 60337583 příspěvková organizace Denní a pobytové služby pro – Respitní péče 3982387 odlehčovací služby 2 977 000 173 000 53 000 32 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08010/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
208 Sociální služby města Havířova 60337583 příspěvková organizace Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší 6422385 nízkoprahová denní centra 1 308 000 72 000 26 000 16 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08010/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
209 Sociální služby města Havířova 60337583 příspěvková organizace Kontaktní a poradenské centrum pro osoby ohrožené závislostmi 8008943 kontaktní centra 803 000 357 000 121 000 73 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08010/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
210 Sociální služby města Třince, příspěvková organizace 00600954 příspěvková organizace domovy pro seniory 1127458 domovy pro seniory 6 202 000 1 508 000 512 000 308 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06897/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020
211 Sociální služby města Třince, příspěvková organizace 00600954 příspěvková organizace domovy pro seniory 1839021 domovy pro seniory 6 116 000 1 536 000 522 000 314 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06897/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020
212 Sociální služby města Třince, příspěvková organizace 00600954 příspěvková organizace domovy se zvláštním režimem 5263370 domovy se zvláštním režimem 13 888 000 3 018 000 1 026 000 616 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06897/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020
213 Sociální služby města Třince, příspěvková organizace 00600954 příspěvková organizace odlehčovací služby 7211474 odlehčovací služby 501 000 155 000 48 000 29 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06897/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020
214 Sociální služby města Třince, příspěvková organizace 00600954 příspěvková organizace pečovatelská služba 7511732 pečovatelská služba 4 994 000 2 950 000 1 003 000 602 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06897/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020
215 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením Ostrava, z.s. 02474964 spolek Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením Ostrava z.s. 2406866 centra denních služeb 1 116 000 120 000 40 000 24 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07834/2020/SOC ze dne 6. 11. 2020
216 Statutární město Ostrava 00845451 obec Odlehčovací služba 2398015 odlehčovací služby 1 441 000 459 000 142 000 86 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08000/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
217 Statutární město Ostrava 00845451 obec Pečovatelská služba Slezská Ostrava 3297508 pečovatelská služba 737 000 52 000 19 000 12 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08000/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
218 Statutární město Ostrava 00845451 obec Pečovatelská služba 4203117 pečovatelská služba 1 097 000 203 000 69 000 42 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08000/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
219 Statutární město Ostrava 00845451 obec Pečovatelská služba 6146782 pečovatelská služba 560 000 90 000 30 000 18 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08000/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
220 Statutární město Ostrava 00845451 obec odlehčovací pobytová služba 9985153 odlehčovací služby 1 284 000 293 000 99 000 60 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08000/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
221 Středisko pracovní rehabilitace – denní stacionář, o.p.s 01816675 obecně prospěšná společnost Středisko pracovní rehabilitace-denní stacionář, o.p.s. 4369453 denní stacionáře 2 761 000 551 000 170 000 102 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06345/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
222 Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí 00847020 příspěvková organizace Domov se zvláštním režimem 6969901 domovy se zvláštním režimem 5 649 000 620 000 620 000 372 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) a e) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08003/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
223 Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí 00847020 příspěvková organizace Domov pro seniory 7110344 domovy pro seniory 9 823 000 3 470 000 3 470 000 2 082 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) a e) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 08003/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
224 Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace 73214892 příspěvková organizace NZDM Tunnel Vítkov 6434177 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 118 000 82 400 25 000 15 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07682/2020/SOC ze dne 16. 11. 2020
225 Vesalius spol. s r.o. 26875012 společnost s ručením omezeným Domov Vesalius 4642914 domovy pro osoby se zdravotním postižením 3 070 000 1 085 100 401 000 241 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 07650/2020/SOC ze dne 4. 11. 2020
226 Vila Vančurova o.p.s. 02250152 obecně prospěšná společnost Vila Vančurova o.p.s. 3834335 domovy pro seniory 5 578 000 322 000 109 000 66 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06951/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
227 Vila Vančurova o.p.s. 02250152 obecně prospěšná společnost Odlehčovací služba 5569421 odlehčovací služby 389 000 96 000 0 0 Žádost o dofinancování podána v rozporu s čl. X odst. 1 písm. a) Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu – nad optimální návrh. číslo smlouvy 06951/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
228 ŽEBŘÍK obecně prospěšná společnost 28565029 obecně prospěšná společnost ŽEBŘÍK o.p.s. 3371975 denní stacionáře 709 000 245 000 90 000 54 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 06540/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
Celkem 1 091 454 264 264 624 486 87 755 271 52 737 000  

*) Finanční prostředky jsou určeny na krytí personálních nákladů vzniklých v souvislosti s navýšením platů a mezd od 1. 1. 2021 dle nařízení vlády č. 603/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a také na krytí personálních vícenákladů v souvislosti s realizací mimořádného dotačního titulu na odměny pro zaměstnance v sociálních službách.

Nenavýšení účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na základě smluv o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2021 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům
Poř. č. Název žadatele IČO Právní forma žadatele Název služby Registrační číslo služby Druh sociální služby Přidělená výše dotace zastupitelstvem kraje usnesením č. 3/230 ze dne 17. 3. 2021(v Kč) Požadovaná výše dotace prostřednictvím písemné žádosti (v Kč) Schválená výše dotace (v Kč) Nová výše maximálních oprávněných nákladů (v Kč) Komentář Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
1 MEDICA Třinec, z. ú. 05115841 ústav Odborné sociální poradenství 8848934 odborné sociální poradenství 111 000 125 100 0 655 000 Žádost o dofinancování podána v rozporu s čl. X odst. 1 písm. a) Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu – nad optimální návrh. číslo smlouvy 07838/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020
Celkem 111 000 125 100 0  
Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon a stanovení závazných ukazatelů pro čerpání dotace v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2021 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadateli
Poř. č. Název žadatele IČO Právní forma žadatele Název služby Registrační číslo služby Druh sociální služby Požadovaná výše dotace (v Kč) Schválená výše dotace (v Kč) Závazné ukazatele pro čerpání dotace (v Kč) Komentář Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Maximální výše oprávněných provozních nákladů Nákladové limity
Osobní náklady Provozní náklady
1 MENS SANA z.ú. 65469003 ústav Chráněné bydlení MENS SANA, z.ú. 5979763 chráněné bydlení 1 324 550 1 059 000 559 000 607 000 717 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. a) a e) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". ev. č. 06350/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020
2 Město Petřvald 00297593 obec Město Petřvald 3304204 pečovatelská služba 400 000 379 000 3 120 000 400 000 0 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". ev. č. 07690/2020/SOC ze dne 16. 11. 2020
3 Sociální služby města Orlová, příspěvková organizace 72076674 příspěvková organizace Odlehčovací služba 2531906 odlehčovací služby 60 000 28 000 5 864 000 60 000 0 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". ev. č. 07144/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
4 Sociální služby města Orlová, příspěvková organizace 72076674 příspěvková organizace Pečovatelská služba 3138317 pečovatelská služba 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 0 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". ev. č. 07144/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
5 Sociální služby města Orlová, příspěvková organizace 72076674 příspěvková organizace Chráněné bydlení 7316487 chráněné bydlení 700 000 700 000 6 750 000 700 000 0 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". ev. č. 07144/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
6 Sociální služby města Orlová, příspěvková organizace 72076674 příspěvková organizace Domovinka 7943636 denní stacionáře 200 000 200 000 7 280 000 200 000 0 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". ev. č. 07144/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
7 Sociální služby města Orlová, příspěvková organizace 72076674 příspěvková organizace Terénní sociální služby 8102005 terénní programy 1 300 000 1 171 000 3 572 000 1 300 000 0 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". ev. č. 07144/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020
Celkem 5 284 550 4 837 000        
Úpravy závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví sociálních věcí na základě smluv o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon, účelově určeného na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb, s časovou použitelností od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021 a úprava závazných ukazatelů pro čerpání dotace v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2021 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům
Poř. č. Název žadatele IČO Právní forma žadatele Název služby Registrační číslo služby Druh sociální služby Přidělená výše příspěvku na provoz zastupitelstvem kraje usnesením č. 3/230 ze dne 17. 3. 2021 (v Kč) Požadovaná výše příspěvku na provoz (v Kč) Schválené zvýšení příspěvku na provoz (v Kč) Rozdělení schváleného zvýšení výše příspěvku na provoz Závazné ukazatele pro čerpání dotace Komentář Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Celkem Prostřednictvím písemné žádosti Prostřednictvím internetové aplikace "Okslužby – poskytovatel" Celkem Z toho je minimální částka účelově určena dle čl. I bodu 1 dodatku č. 1 k ROZHODNUTÍ č. 1 *) Prostřednictvím písemné žádosti Prostřednictvím internetové aplikace "Okslužby – poskytovatel" Nová výše maximálních oprávněných nákladů v Kč Nový nákladový limit
Osobní náklady (v Kč) Provozní náklady (v Kč)
1 Benjamín, příspěvková organizace 00847461 příspěvková organizace Benjamín, příspěvková organizace 4878366 domovy pro osoby se zdravotním postižením 35 116 000 4 250 000 4 250 000 - 1 062 000 638 000 1 062 000 - - - - Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03517/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
2 Benjamín, příspěvková organizace 00847461 příspěvková organizace Benjamín, příspěvková organizace 8580593 domovy se zvláštním režimem 5 269 000 2 034 000 2 034 000 - 508 000 305 000 508 000 - - - - Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03517/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
3 Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace 00847267 příspěvková organizace Rodinná a manželská poradna Karviná 6137009 odborné sociální poradenství 8 340 000 1 520 000 1 520 000 - 425 000 255 000 425 000 - - - - Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03531/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
4 Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace 00847267 příspěvková organizace Linka důvěry Karviná 6601902 telefonická krizová pomoc 1 953 000 587 000 587 000 - 164 000 99 000 164 000 - - - - Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03531/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
5 Domov Bílá Opava, příspěvková organizace 00016772 příspěvková organizace Domov Bílá Opava, příspěvková organizace 1347773 domovy pro seniory 23 964 000 7 375 000 5 500 000 1 875 000 2 304 000 0 1 540 000 764 000 68 042 000 39 125 000 0 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. b) a d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03535/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
6 Domov Bílá Opava, příspěvková organizace 00016772 příspěvková organizace Domov Bílá Opava, příspěvková organizace 8488761 domovy se zvláštním režimem 7 927 000 6 775 000 4 500 000 2 275 000 2 507 000 0 1 395 000 1 112 000 27 959 000 14 765 000 0 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. b) a d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03535/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
7 Domov Březiny, příspěvková organizace 00847348 příspěvková organizace Domov Březiny, příspěvková organizace 6815844 domovy se zvláštním režimem 17 142 000 9 703 000 9 703 000 - 3 007 000 1 805 000 3 007 000 - - - - Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03508/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
8 Domov Březiny, příspěvková organizace 00847348 příspěvková organizace Domov Březiny, příspěvková organizace 7752951 domovy pro seniory 7 470 000 6 090 000 6 090 000 - 1 887 000 1 133 000 1 887 000 - - - - Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03508/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
9 Domov Duha, příspěvková organizace 48804886 příspěvková organizace Domov Duha, příspěvková organizace 1028089 domovy se zvláštním režimem 18 627 000 543 000 543 000 - 168 000 101 000 168 000 - - - - Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03512/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
10 Domov Duha, příspěvková organizace 48804886 příspěvková organizace Domov Duha, příspěvková organizace 2250892 domovy pro seniory 20 270 000 1 310 000 1 310 000 - 406 000 244 000 406 000 - - - - Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03512/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
11 Domov Hortenzie, příspěvková organizace 48804843 příspěvková organizace Domov Hortenzie 4573702 domovy pro seniory 14 796 000 2 134 000 2 134 000 - 661 000 397 000 661 000 - - - - Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03539/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
12 Domov Jistoty, příspěvková organizace 00847372 příspěvková organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace 1327678 domovy pro seniory 5 641 000 2 759 000 2 759 000 - 772 000 464 000 772 000 - - - - Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03523/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
13 Domov Jistoty, příspěvková organizace 00847372 příspěvková organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace 7044692 domovy se zvláštním režimem 9 716 000 2 374 000 2 374 000 - 593 000 356 000 593 000 - - - - Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03523/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
14 Domov Letokruhy, příspěvková organizace 71197010 příspěvková organizace Domov Letokruhy, příspěvková organizace 5249411 domovy se zvláštním režimem 10 000 000 850 000 0 850 000 289 000 174 000 0 289 000 - 10 850 000 0 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03537/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
15 Domov Na zámku, příspěvková organizace 71197001 příspěvková organizace Domov Na zámku, příspěvková organizace 1050242 domovy se zvláštním režimem 13 908 000 817 000 817 000 - 228 000 137 000 228 000 - - - - Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03532/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
16 Domov Na zámku, příspěvková organizace 71197001 příspěvková organizace Domov Na zámku, příspěvková organizace 7502565 domovy pro seniory 4 806 000 436 000 436 000 - 122 000 74 000 122 000 - - - - Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03532/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
17 Domov NaNovo, příspěvková organizace 48804860 příspěvková organizace Chráněné bydlení Nový Jičín 2712392 chráněné bydlení 3 154 000 1 923 000 1 923 000 - 538 000 323 000 538 000 - - - - Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03516/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
18 Domov NaNovo, příspěvková organizace 48804860 příspěvková organizace Chráněné bydlení Kopřivnice 2807221 chráněné bydlení 3 424 000 1 840 000 1 840 000 - 515 000 309 000 515 000 - - - - Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03516/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
19 Domov NaNovo, příspěvková organizace 48804860 příspěvková organizace Domov pro osoby se ZP Studénka 6142025 domovy pro osoby se zdravotním postižením 7 100 000 5 352 000 5 352 000 - 1 498 000 899 000 1 498 000 - - - - Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03516/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
20 Domov NaNovo, příspěvková organizace 48804860 příspěvková organizace Chráněné bydlení Sedlnice 6207222 chráněné bydlení 3 328 000 1 372 000 1 372 000 - 343 000 206 000 343 000 - 5 720 000 - - Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03516/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
21 Domov Odry, příspěvková organizace 48804894 příspěvková organizace Domov Odry, příspěvková organizace 6164999 domovy se zvláštním režimem 2 742 000 636 000 636 000 - 178 000 107 000 178 000 - - - - Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03538/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
22 Domov Odry, příspěvková organizace 48804894 příspěvková organizace Domov Odry, příspěvková organizace 7625053 domovy pro seniory 15 895 000 3 613 000 3 613 000 - 1 011 000 607 000 1 011 000 - - - - Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03538/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
23 Domov Příbor, příspěvková organizace 48804878 příspěvková organizace Domov Příbor, příspěvková organizace 1559512 domovy pro seniory 11 822 000 4 728 000 4 728 000 - 1 465 000 879 000 1 465 000 - - - - Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03519/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
24 Domov Vítkov, příspěvková organizace 71196951 příspěvková organizace Domov Vítkov, příspěvková organizace 1859580 domovy se zvláštním režimem 9 878 000 3 222 000 3 222 000 - 998 000 599 000 998 000 - - - - Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03502/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
25 Domov Vítkov, příspěvková organizace 71196951 příspěvková organizace Domov Vítkov, příspěvková organizace 5658374 chráněné bydlení 2 467 000 433 000 433 000 - 134 000 81 000 134 000 - - - - Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03502/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
26 Domov Vítkov, příspěvková organizace 71196951 příspěvková organizace Domov Vítkov, příspěvková organizace 6550930 domovy pro seniory 7 977 000 3 123 000 3 123 000 - 874 000 525 000 874 000 - - - - Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03502/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
27 Fontána, příspěvková organizace 71197044 příspěvková organizace Fontána – domov pro osoby se zdravotním postižením 3041976 domovy pro osoby se zdravotním postižením 35 280 000 11 050 000 11 050 000 - 3 425 000 2 055 000 3 425 000 - - - - Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03522/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
28 Fontána, příspěvková organizace 71197044 příspěvková organizace Fontána – chráněné bydlení 6205177 chráněné bydlení 7 351 000 3 049 000 3 049 000 - 853 000 512 000 853 000 - - - - Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03522/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
29 Harmonie, příspěvková organizace 00846384 příspěvková organizace Chráněné bydlení 6519577 chráněné bydlení 18 988 000 1 989 000 1 989 000 - 556 000 334 000 556 000 - - - - Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03514/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
30 Harmonie, příspěvková organizace 00846384 příspěvková organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením 6795010 domovy pro osoby se zdravotním postižením 22 811 000 2 339 000 2 339 000 - 654 000 393 000 654 000 - - - - Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03514/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
31 Náš svět, příspěvková organizace 00847046 příspěvková organizace Náš svět, příspěvková organizace 2001993 domovy se zvláštním režimem 10 995 000 2 355 000 2 355 000 - 588 000 353 000 588 000 - - - - Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03533/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
32 Náš svět, příspěvková organizace 00847046 příspěvková organizace Náš svět, příspěvková organizace 8141655 domovy pro osoby se zdravotním postižením 37 568 000 2 836 000 2 836 000 - 879 000 528 000 879 000 - - - - Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03533/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
33 Nový domov, příspěvková organizace 00847330 příspěvková organizace Nový domov, příspěvková organizace – domov se zvláštním režimem 4403070 domovy se zvláštním režimem 33 294 000 4 596 000 4 596 000 - 1 424 000 855 000 1 424 000 - - - - Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03511/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
34 Nový domov, příspěvková organizace 00847330 příspěvková organizace Nový domov, příspěvková organizace – domov pro seniory 7909359 domovy pro seniory 13 841 000 560 000 560 000 - 156 000 94 000 156 000 - - - - Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03511/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
35 Sagapo, příspěvková organizace 00846350 příspěvková organizace Sagapo Chráněné bydlení 7164864 chráněné bydlení 1 853 000 649 000 649 000 - 181 000 109 000 181 000 - - - - Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03521/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
36 Sagapo, příspěvková organizace 00846350 příspěvková organizace Sagapo DOZP 9580280 domovy pro osoby se zdravotním postižením 37 577 000 12 653 000 12 653 000 - 3 542 000 2 126 000 3 542 000 - - - - Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03521/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
37 Sírius, příspěvková organizace 71197036 příspěvková organizace Sírius, příspěvková organizace 3559424 domovy pro osoby se zdravotním postižením 41 386 000 8 114 000 8 114 000 - 2 271 000 1 363 000 2 271 000 - - - - Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03515/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
38 Sírius, příspěvková organizace 71197036 příspěvková organizace Sírius, příspěvková organizace 9081749 chráněné bydlení 7 093 000 3 252 000 3 252 000 - 910 000 546 000 910 000 - - - - Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03515/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
39 Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace 71197052 příspěvková organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením Dolní Životice 5852477 domovy pro osoby se zdravotním postižením 27 387 000 6 413 000 6 413 000 - 1 988 000 1 193 000 1 988 000 - - - - Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03534/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
40 Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace 71197052 příspěvková organizace Chráněné bydlení Moravice 9007540 chráněné bydlení 2 859 000 381 000 381 000 - 106 000 64 000 106 000 - - - - Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03534/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
41 Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace 71197052 příspěvková organizace DOZP Deštné 9896330 domovy pro osoby se zdravotním postižením 14 560 000 2 490 000 2 490 000 - 846 000 508 000 846 000 - - - - Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03534/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
Celkem   138 525 000 133 525 000 5 000 000 41 036 000 21 750 000 38 871 000 2 165 000 101 721 000  

*) Finanční prostředky jsou určeny na krytí personálních nákladů vzniklých v souvislosti s navýšením platů a mezd od 1. 1. 2021 dle nařízení vlády č. 603/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a také na krytí personálních vícenákladů v souvislosti s realizací mimořádného dotačního titulu na odměny pro zaměstnance v sociálních službách.

Zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví na základě smluv o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon, účelově určeného na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb, s časovou použitelností od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021 žadatelům
Poř. č. Název žadatele IČO Právní forma žadatele Název služby Registrační číslo služby Druh sociální služby Přidělená výše příspěvku na provoz zastupitelstvem kraje usnesením 3/230 ze dne 17. 3. 2021 (v Kč) Požadovaná výše příspěvku na provoz prostřednictvím písemné žádosti (v Kč) Schválené zvýšení příspěvku na provoz (v Kč) Komentář Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Celkem Z toho je minimální částka účelově určena dle čl. I bodu 1 dodatku č. 1 k ROZHODNUTÍ č. 1 *)
1 Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace 00844853 příspěvková organizace Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče 9026461 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 10 115 000 3 550 000 1 100 000 660 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03561/2014/ZDR ze dne 29. 12. 2014
2 Nemocnice Třinec, příspěvková organizace 00534242 příspěvková organizace A/SS 1557033 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 4 372 000 1 628 000 504 000 303 000 Návrh částky dotace stanoven dle čl. II., odst. B., písm. d) "Způsobu výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03566/2014/ZDR ze dne 29. 12. 2014
Celkem 14 487 000 5 178 000 1 604 000 963 000  

*) Finanční prostředky jsou určeny na krytí personálních nákladů vzniklých v souvislosti s navýšením platů a mezd od 1. 1. 2021 dle nařízení vlády č. 603/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a také na krytí personálních vícenákladů v souvislosti s realizací mimořádného dotačního titulu na odměny pro zaměstnance v sociálních službách.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.