Menu

Centra integrované podpory v Moravskoslezském kraji a podpora vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

banner OP VK

Operační program

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Cíl projektu

Cílem projektu byl vznik center integrované podpory, která vznikly při partnerských organizacích vykonávajících činnost základní školy a speciálně pedagogických center. Centra integrované podpory se transformovala ze speciálních pedagogických center a zajišťují poradenské, intervenční a metodické služby pro individuálně integrované žáky se zdravotním postižením,jejich rodiče a pedagogické pracovníky škol MSK, kteří tyto žáky vyučují. K dosažení tohoto stavu bylo nutné vzdělávání pedagogických pracovníků partnerských organizací, kteří se přímo podílejí na činnosti center integrované podpory. Jednalo se o erudované speciální pedagogy a psychology, ovšem i u nich je nutno neustále usilovat o zvýšení úrovně odborných kompetencí v oblasti sociální pedagogiky. Celkovým výstupem projektu byl vznik a činnost center integrované podpory při ZŠ zřizovaných MSK, přímo podpoření žáci se zdravotním postižením a jejich rodiče, proškolení pedagogičtí pracovníci a vzdělávací akce.

Celkové výdaje projektu

11 910 720 Kč

z toho dotace EU 11 684 956 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.