Menu
logo ROP

Operační program

Regionální operační program Moravskoslezsko

Cíl projektu

Cílem projektu bylo zlepšit image regionu prostřednictvím vytvoření vizuálního stylu a tím přispět k propagaci MSK jako moderní turistické destinace. V rámci projektu byla realizována webová kampaň, kampaň v rozhlase a televizi, byly vytištěny mapy a přílohy do novin. Byly instalovány bigboardy a vyrobeny propagační předměty.

Celkové výdaje projektu

3 000 415 Kč

z toho dotace EU 2 730 698 Kč

Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.