Menu
banner OPŽP 2007–13

Operační program

Operační program Životní prostředí

Cíl projektu

Cílem projektu bylo zajištění ochrany a zlepšení kvality životního prostředí v oblasti prevence závažných havárií, které se týkají potenciálního úniku nebezpečných látek. Pořízen byl systémem, který minimalizuje rizika přímo na zdrojích rizik. Byla rozmístěna čidla, která jsou schopna indikovat významné koncentrace nebezpečné látky. Čidla přenášejí informace na operační středisko integrovaného záchranného systému.

Celkové výdaje projektu

8 476 754 Kč

z toho dotace EU 7 179 618 Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.