Menu

Ekologizace Střední školy zemědělské a lesnické 1449, Frýdek‑Místek

banner OPŽP 2007–13

Operační program

Operační program Životní prostředí

Cíl projektu

Cílem projektu bylo snížení spotřeby energie na vytápění budov Střední školy zemědělské a lesnické ve Frýdku‑Místku, které generuje snížení emisí CO₂ a ostatních škodlivých látek do ovzduší a snížuje spotřebu primárních fosilních paliv. Výstupem projektu je zateplení budovy Střední školy zemědělské a lesnické ve Frýdku‑Místku, které splňuje požadovanou hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy podle normy ČSN 730540-2. Zároveň byla provedena náhrada stávajícího zdroje tepla na koks za kotel spalující biomasu (dřevěné peletky).

Celkové výdaje projektu

19 833 040 Kč

z toho dotace EU 9 977 840 Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.