Menu
logo ROP

Operační program

Regionální operační program Moravskoslezsko

Cíl projektu

Cílem projektu bylo vybudování odborných a speciálních učeben, laboratoří a dílen vybavených speciálním nábytkem, přístroji, nástroji a pomůckami potřebnými pro realizaci cílů a obsahu vzdělávání stanovených rámcovými a školními vzdělávacími programy elektrotechnicky zaměřených oborů středního vzdělání, zahrnujících odborný výcvik. Vzniklé a rekonstruované dílny, laboratoře a odborné učebny vybavené trenažéry a dalším technickým zařízením umožňují zajištění kvality odborného výcviku na úrovni doby. Dále vznikly prostory pro uložení nářadí, materiálů, učebních a jiných pomůcek, prostory pro přípravnou práci učitelů odborného výcviku, pro osobní hygienu, odpočinek a stravování a pro odkládání oděvů a obuvi. Došlo také k doplnění technického a technologického vybavení škol – přístroje, nářadí, didaktická a výpočetní technika, učební pomůcky.

Celkové výdaje projektu

40 941 850 Kč

z toho dotace EU 31 028 900 Kč

Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.