Menu
logo OP Životní prostředí

Operační program

Operační program Životní prostředí

Cíl projektu

Cílem projektu bylo snížení energetické náročnosti budovy Mateřské školy Klíček v Karviné, a tím snížení emisí CO₂ a ostatních škodlivých látek vypouštěných do ovzduší, a snížení spotřeby fosilních paliv. Byl zateplen obvodový plášť, střecha a vyměněna okna a dveře. Dále byla instalována vzduchotechnika pro zajištění větrání učeben se zpětným získáváním tepla.

Celkové výdaje projektu

6 926 398 Kč
z toho dotace EU 2 680 051 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.