Menu

Energetické úspory ve Střední škole strojírenské a dopravní ve Frýdku‑Místku

banner OPŽP 2007–13

Operační program

Operační program Životní prostředí

Cíl projektu

Cílem projektu bylo snížení spotřeby energie na vytápění budov Střední školy strojírenské a dopravní ve Frýdku‑Místku. Výstupem projektu jsou především zateplené budovy Střední školy strojírenské a dopravní ve Frýdku‑Místku, které splňují požadovanou hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy podle normy ČSN 730540-2.

Celkové výdaje projektu

23 776 910 Kč
z toho dotace EU 16 260 830 Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.