Menu

Evaluace poskytování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji

OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Cíl projektu

Cílem projektu bylo získat nástroj pro hodnocení výkonnosti sociální práce a nástroj pro optimalizaci služeb z územního hlediska. Projekt si kladl za cíl získat podklady, které povedou k optimalizaci základní sítě sociálních služeb z pohledu území, dále definovat činnosti v rámci poskytované sociální práce, rozdělit je dle priorit a vymezit jejich časovou a potažmo finanční náročnost, následně nastavit transparentní pravidla pro registrace jednotlivých druhů sociálních služeb. Do realizace projektu byli zapojeni zaměstnanci krajského úřadu, přizvaní byli externisté a dobrovolníci z řad poskytovatelů sociálních služeb a obcí Moravskoslezského kraje. Oslovením všech aktérů, kteří se v prostředí sociálních služeb v Moravskoslezském kraji pohybují a zapojením velké části z nich do projektu se podařilo vytvořit takový systém hodnocení sociálních služeb, který byl většinově přijat a následně byl snáze aplikovatelný do praxe.

Celkové výdaje projektu

5 929 818 Kč

z toho dotace EU 5 929 818 Kč

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.