Menu
logo OP Životní prostředí

Operační program

Operační program Životní prostředí

Cíl projektu

Cílem projektu byla péče o Evropsky významnou lokalitu Hukvaldy tak, aby zde vzniklo přirozené prostředí pro výskyt chráněného páchníka hnědého. Páchník hnědý je brouk, který obývá duté stromy a v celé Evropské unii je chráněný jako jeden z prioritních druhů soustavy Natura 2000. V rámci projektu bylo ošetřeno celkem 130 dřevin v historické aleji hukvaldské obory. Bylo vysázeno šedesát nových stromů a tím došlo k propojení izolovaných mikropopulací páchníka hnědého a vytvoření nových biotopů. Předmětem projektu byla také likvidace invazních druhů, zejména křídlatky. Součástí projektu byla následná dvouletá péče o vysazené stromy a instalace informačních tabulí.

Celkové výdaje projektu

1 030 430 Kč
z dotace EU 808 930 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.