Menu
logo OP Životní prostředí

Operační program

Operační program Životní prostředí

Cíl projektu

Cílem projektu byla obnova Evropsky významné lokality Šilheřovice tak, aby zde vzniklo přirozené prostředí pro výskyt chráněného páchníka hnědého. Páchník hnědý je brouk, který obývá duté stromy a v celé Evropské unii je chráněný jako jeden z prioritních druhů soustavy Natura 2000. Předmětem projektu bylo vhodné ošetření stávajících dřevin, výsadba nových stromů a likvidace invazních druhů, zejména křídlatky. Součástí projektu byla tvorba dvou broukovišť, dvouletá péče o vysazené stromy a instalace informačních tabulí.

Celkové výdaje projektu

7 438 850 Kč
z toho dotace EU 7 438 660 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.