Půjčka LIBERTY
Menu
logo Interreg SR‑ČR

Operační program

Interreg V‑A Slovenská republika – Česká republika

Cíl projektu

Cílem projektu bylo zvýšit návštěvnost přírodní a kulturní památky Megoňky – Šance, které se nacházejí na česko‑slovenském pohraničí. Byla vybudovaná naučná cyklostezka a rekonstruovány silnice, které k památkám vedou. Součástí projektu byla propagace lokality a vydání turistických brožur. Délka naučné cyklostezky je 7,8 km, z toho 4,5 km je v Čadci a 3,3 km je v Mostech u Jablunkova. Geopark Megoňky představí návštěvníkům obrovské kamenné koule. Šance je opevnění z 16. a 17. století.

Celkové výdaje projektu

1 011 287 eur
z toho dotace EU 859 594 eur

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.