Informace ke koronaviru
A A A
Menu

logo Interreg SR-ČR

Operační program 

Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika

Cíl projektu

Projekt přispěje k zatraktivnění přeshraničních regionů pro jeho návštěvníky i obyvatele díky zlepšení technického stavu, zpřístupnění a propojení přírodní (Megoňky) a kulturní (Šance) památky (vybudování společné naučné cyklotrasy, obnovení a modernizace cesty III. třídy vedoucí k přírodní památce). Partnery projektu jsou Žilinský samosprávný kraj, město Čadca (vedoucí partner projektu) a město Mosty u Jablunkova. Tito partneři budou realizovat převážně investiční aktivity, které povedou ke zlepšení technického stavu přírodní památky Megoňky a Jablunkovské Šance a zlepšení jejich dostupnosti. Zapojení Moravskoslezského kraje bude spočívat v marketingové podpoře, a to formou konference nebo informačního semináře, popř. publikace o projektu. Půjde tedy o neinvestiční aktivity, které přispějí k naplnění cíle projektu.

Celkové výdaje projektu

1 011 287,16 eur

z toho dotace EU 859 594,06 eur

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.