koronaweb
Menu
logo MMR

Operační program

Integrovaný regionální operační program

Cíl projektu

Cílem projektu je implementace informačního systému pro podporu procesů silničního hospodářství a ostatních oborových systémů využívající data a informace o silniční síti (např. územní plánovaní, ochrana životní prostředí, správa majetku atd.), která povede k zefektivnění a zvýšení transparentnosti veřejné správy. Výstupem projektu je jeden informační systém, který bude v cílovém stavu obsahovat komplexní systémové prostředí pro sběr, zpracování, sdílení, publikování a distribuci informací o síti pozemních komunikací Moravskoslezského kraje, jejích dílčích součástech a příslušenství ve vazbě na jednotnou georeferenční síť pozemních komunikací a stanovené povinnosti vlastníka technické a dopravní infrastruktury vyplývající ze stavebního zákona. Bude poskytovat aktuální a objektivní informace o stavu pozemních komunikací pro management kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Správu silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizaci a odbornou i laickou veřejnost.

Celkové výdaje projektu

87 134 953 Kč

z toho dotace EU 51 993 902 Kč

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.