Menu

Humanizace domova pro seniory na ul. Roosveltově v Opavě

logo Program švýcarsko‑české spolupráce

Operační program

Program švýcarsko-české spolupráce

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu bylo zavedení nových metod práce se seniory a zvýšení kvality poskytování stávající pobytové sociální služby domova pro seniory. Došlo k humanizaci stávající pobytové služby – zrekonstruovaný a modernizovaný objekt domova pro seniory na ul. Rooseveltově v Opavě, a byly zavedeny nové metody sociální práce se seniory.

Celkové výdaje projektu

50 340 194 Kč

z toho dotace EU 42 597 090 Kč

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce
Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.