Menu
logo Interreg PL‑ČR

Operační program

Interreg V-A Česká republika – Polsko

Cíl projektu

Cílem projektu bylo prostřednictvím spolupráce institucí veřejné správy docílit sladění postupů na české i polské straně při ochraně a zlepšování kvality ovzduší ve Slezsku, kde je koncentrovaný průmysl a hustá domovní zástavba se cca 6 mil. obyvateli. Výměna zkušeností probíhala ohledně opatření u lokálních zdrojů, kontroly lokálních topenišť se vstupem i bez vstupu do obydlí, sjednocení emisních limitů, podmínek provozu u průmyslových podniků a zástupci regionů si vyměňovali informace o opatřeních v sousedním regionu. Do projektu se zapojilo několik institucí: Województwo Śląskie, Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska a StowarzyszenieRozwoju i WspółpracyRegionalnej Olza. Společným cílem bylo zlepšení kvality ovzduší a tím i kvality života v regionu.

Celkové výdaje projektu

34 031 eur
z toho dotace EU 28 927 eur

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.