Menu

II/449 – Rýmařov – Ondřejov, rekonstrukce silnice km 0,00–11,40 II. stavba

logo ROP

Operační program

Regionální operační program Moravskoslezsko

Cíl projektu

Předmětem projektu byla rekonstrukce úseku silnice č. II/449 – Rýmařov – Ondřejov. V rámci rekonstrukce došlo k rozšíření komunikace na kategorii 7,5/60, odstranění závad ve sjízdnosti a bezpečnosti silničního provozu. Dále došlo k vybudování nových opěrných zdí a vyztužení svahů a k rekonstrukci a rozšíření propustků a mostů.

Celkové výdaje projektu

117 440 099 Kč

z toho dotace EU 56 409 471 Kč

Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.