Menu

Interdisciplinární spolupráce v soudním regionu Nový Jičín

logo OP Zaměstnanost

Operační program

Operační program Zaměstnanost

Cíl projektu

Cílem projektu bylo upozornit na vysokou míru ohrožení dětí žijících v rodičovském sporu o opatrovnictví. V praxi nejsou výjimkou i několikaleté soudní spory rodičů. Děti jsou tak vystavovány nesmírnému tlaku okolí, opakovaným kontaktům s psychology a psychiatry. Předmětem projektu bylo nastavení interdisciplinární spolupráce při řešení rodičovských konfliktů s ohledem na nejlepší zájmy dítěte. Jednalo se o zavedení tzv. Cochemského modelu. V rámci projektu byli vzdělávání pracovníci sociálně-právní ochrany dětí, byla zavedena pozice koordinátora, probíhaly vzájemné výměny zkušeností, byly vytvořeny příručky a další metodické materiály, a zkušenosti byly předávány dalším regionům mimo Nový Jičín.

Celkové výdaje projektu

5 682 090 Kč
z toho dotace EU 5 397 990 Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.