Menu
IP LIFE for Coal Mining Landscape Adaptation (LIFE COALA)

Operační program

LIFE

Cíl projektu

Projekt LIFE COALA reaguje na nutnost čelit klimatické změně a pomáhá tak ve snaze o zvýšení klimatické odolnost kraje, zlepšení kvality prostředí pro život jeho obyvatel a podporuje udržitelný rozvoj našeho kraje. Hlavním cílem projektu je úspěšně implementování Adaptační strategie Moravskoslezského kraje na dopady změny klimatu.

Vedoucím partnerem projektu je Moravskoslezský kraj. Dalšími partnery jsou Moravskoslezské Investice a Development, a. s., Moravskoslezské energetické centrum, p. o., Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., Ministerstvo životního prostředí České republiky, Wojewódstwo Śląskie (Polsko), DIAMO, státní podnik, Statutární město Karviná, Statutární město Havířov, Město Orlová, Nadace Partnerství, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava a Główny Instytut Górnictwa GIG (Polsko).

Ambicí projektu LIFE COALA je mimo jiné také vytvoření a zavedení systému adaptace a mitigace v Moravskoslezském kraji tak, aby se tento systém stal součástí běžných agend a to nejen na krajské úrovni, ale také na úrovni místních samospráv. Zavádění adaptačních opatření je poměrně náročný proces, který naráží na celou řadu bariér. Projekt LIFE COALA spoluvytváří prostor a podmínky pro přípravu a tvorbu adaptačních a mitigačních opatření a podporuje úspěšnou transformaci a zvýšení klimatické odolnosti našeho kraje.

Specifické cíle projektu jsou:

Více informací o projektu naleznete na LIFE COALA

Doba realizace projektu

prosinec 2021 – prosinec 2031

Celkové výdaje projektu

15 833 242 eur
z toho dotace EU 9 499 946 eur

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím programu LIFE.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.