Menu
logo Interreg SR‑ČR

Operační program

Interreg V‑A Slovenská republika – Česká republika

Cíl projektu

Projekt byl koncipován jako partnerský, přičemž partnerem projektu byl Žilinský samosprávný kraj. Cílem projektu byla rekonstrukce dvou kulturních památek česko-slovenského příhraničního regionu, a to hradu Budatín a hradu Hukvaldy. Součástí projektu byly také aktivity zaměřené na zvýšení atraktivity těchto kulturních památek.

Výstupem projektu bylo:

Celkové výdaje projektu

303 700 eur
z toho dotace EU 256 540 eur

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.