Menu

Kooperácia a posilnenie cezhraničnej spolupráce regionálnych samospráv a subjektov pôsobiacich v Žilinskom a Moravskosliezskom kraji

logo přeshraniční spolupráce SR‑ČR

Operační program

Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika

Cíl projektu

Realizací projektu byla podpořena výměna zkušeností mezi slovenským a českým partnerem. Cílem projektu byla tvorba a rozvíjení sítí spolupracujících institucí ve veřejné správě. Vytvoření společné strategie systémové spolupráce a následné založení Evropského seskupení pro územní spolupráci přispělo k lepšímu využití velkého potenciálu, který má vzájemná spolupráce těchto přeshraničných regionů na společné slovensko-české hranici.

Celkové výdaje projektu

435 416 Kč

z toho dotace EU 392 366 Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.