Menu

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje III

logo MŠMT

Operační program

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Cíl projektu

Cílem projektu bylo rozvíjet polytechnické a odborné vzdělávání na školách v Moravskoslezském kraji. Projekt podporoval spolupráci mezi školami a zaměstnavateli, zahrnoval také kariérové poradenství a vzdělávání pedagogických, didaktických a manažerských kompetencí učitelů. Dalším cílem projektu bylo zvýšit u studentů škol zájem o podnikání a rozvíjet jejich kreativitu. U žáků škol se projekt zaměřil na zlepšení matematických a čtenářských dovedností, zlepšení výuky cizích jazyků a rozvoj neformálního vzdělávání. 

Projekt se také věnoval spolupráci mezi školami, jejich společnému plánování, sdílení aktivit a systémovému řízení škol. Spolupráce probíhala nejen mezi školami, ale také mezi školami a zřizovateli a také školami a zaměstnavateli. Projekt neopomíjel ani aktivity, které poskytují podporu dětem a žákům ohroženým školním neúspěchem.

Celkové výdaje projektu

11 004 450 Kč
z toho dotace EU 10 169 230 Kč

 

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.