Menu

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje III

logo MŠMT

Operační program

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Cíl projektu

KAP III se věnoval tématům podpory společného plánování, sdílení aktivit v území, systémového řízení škol, ale také funkčním partnerstvím. Tyto aktivity směřovaly ke zlepšení kvality vzdělávání ve školách. Klíčová byla spolupráce jednotlivých škol, typů zřizovatelů a významnou roli zde zastávali také zaměstnavatelé. Projekt neopomíjel ani aktivity, které poskytují podporu dětem a žákům ohroženým školním neúspěchem a koresponduje s DZ MSK.

Oblast intervencí KAP III

platforma Vzdělávání pro praxi

platforma Kompetence pro život

Výstupy projektu

Analýza potřeb v území (formát pdf, velikost 3 MB)

Rámec pro investice do infrastruktury pro oblast speciálního školství (formát pdf, velikost 616 kB)

Souhrnný rámec pro investice do infrasturktury středních a vyššch odborných škol (OPST) (formát pdf, velikost 567 kB)

Souhrnný rámec pro investice do infrasturktury středních a vyššch odborných škol (RAP) (formát pdf, velikost 335 kB)

5. Korespondenční hlasování RSK MSK (formát pdf, velikost 356 kB)

Doba realizace

prosinec 2021 – listopad 2023

Celkové výdaje projektu

11 004 460 Kč
z toho dotace EU 10 169 230 Kč

 

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.