Menu

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Moravskoslezském kraji

logo MŠMT

Operační program

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Cíl projektu

V rámci projektu byly vytvořeny dva Krajské akční plány, které měly přispět ke zlepšení kvality vzdělávání na středních a vyšších odborných školách v Moravskoslezském kraji. Cílem bylo zlepšit odborné vzdělávání na školách, rozvíjet kariérové poradenství a více přizpůsobit vzdělávání na školách regionálnímu trhu práce. Součástí projektu byla analýza vzdělávacích potřeb ve školách, setkávání ředitelů a zástupců škol, nebo předávání zkušeností a výsledků dobré praxe.

Celkové výdaje projektu

26 346 820 Kč
z toho dotace EU 24 554 490 Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.