koronaweb
Menu
logo OP Doprava

Operační program

Operační program Doprava

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu bylo zlepšení dopravního napojení letiště a rozvojových zón v Mošnově vybudováním kolejového napojení Letiště Leoše Janáčka Ostrava v úseku ze Sedlnice do nového přestupního terminálu v prostoru navazujícím na letištní odbavovací halu a vytvoření podmínek pro koncepční etapovité využití předletištního prostoru. Výstupem projektu je jednokolejná trať, elektrifikována stejnosměrným systémem. Součástí stavby jsou také silniční nadjezd, zastřešený přestupní terminál, sdělovací a zabezpečovací zařízení.

Celkové výdaje projektu

528 465 450 Kč

z toho dotace EU 435 669 690 Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.