Menu
logo ROP

Operační program

Regionální operační program Moravskoslezsko

Cíl projektu

V rámci projektu bylo provedeno zpevnění stávajících travnatých ok mezi pojezdovou dráhou TWY F a původní odbavovací plochou APN a s tím související úpravy odvodnění, letištní světlotechniky, osvětlení a přeložka kabelů. Dále byla zpevněna plocha navazující na jihozápadní část původní odbavovací plochy a s tím související úpravy odvodnění, instalována letištní světlotechnika, osvětlení a přeložka kabelů a byly modernizovány obslužné komunikace. V rámci stavebních prací byla rovněž rekonstruována zbývající část staré odbavovací plochy APN Central.

Celkové výdaje projektu

128 997 230 Kč

z toho dotace EU 91 000 740 Kč

Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.