Menu
logo ROP

Operační program

Regionální operační program Moravskoslezsko

Cíl projektu

Cílem projektu bylo zlepšení kvalitu výuky na středních školách prostřednictvím vybudování laboratoří se speciálním přístrojovým vybavením, zařízením a nábytkem, s cílem přiblížit výuku odborných předmětu praxi a zvýšit tak uplatnitelnost absolventů na trhu práce. V rámci realizace projektu byly na vybraných středních školách vybudovány učebny pro výuku mechatroniky, vybavené technologickým nábytkem, výpočetní technikou, moderními měřícími přístroji a především pneumatickými a elektropneumatickými výukovými systémy.

Celkové výdaje projektu

43 742 504 Kč

z toho dotace EU 36 735 651 Kč

Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.