Menu
banner OP VK

Operační program

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu bylo podpořit profesní rozvoj pedagogických pracovníků v oblasti mentoringu a rozvoje klíčových osobnostních a sociálních dovedností pro práci nejen v této oblasti, ale i za účelem vytváření pozitivního klimatu ve školách v nejširším slova smyslu (v pedagogickém týmu, ve vazbě pedagog-dítě, pedagog-rodič). A to vše s předpokladem zabezpečit ve školách chybějící intervizní systém hodnocení práce s individuálními potřebami dětí, což vede k primární soběstačnosti školy v oblasti včasného detekování a řešení případných problémů při práci s dětmi.

Celkové výdaje projektu

2 123 133 Kč

z toho dotace EU 2 107 987 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.