Menu

Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení V

logo ROP

Operační program

Regionální operační program Moravskoslezsko

Cíl projektu

Cílem projektu byl rozvoj sportovně-výukových, volnočasových a dalších tělovýchovných aktivit prostřednictvím výstavby a materiálového vybavení školského tělovýchovného zařízení. Zařízení slouží primárně pro výuku žáků Slezského gymnázia, Opava, p. o., ale v odpoledních a večerních hodinách je otevřeno také různým sportovním složkám, které tyto prostory využívají pro svou činnost. Část hodin výuky zde mají také žáci Mendelova gymnázia, Opava a v neposlední řadě využívá nové zařízení také široká veřejnost v rámci svých soukromých volnočasových aktivit.

Celkové výdaje projektu

62 917 392 Kč

z toho dotace EU 39 777 580 Kč

Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.