Menu
logo OP ST

Operační program

Operační program Spravedlivá transformace 2021–2027

Cíl projektu

Cílem projektu je vybudování odborné učebny včetně zázemí pro žáky a jejich pedagogy na školním statku, které v současné době chybí a je nedílnou součástí vzdělávacího systému u zemědělských oborů, které se vyučují na Masarykově střední škole zemědělské a Vyšší odborné škole, Opava, příspěvkové organizaci. Žáci budou mít prostory pro vyhotovení zápisu z výuky, prostory k převlečení včetně sociálního zázemí.

Celkové výdaje projektu

14 718 049Kč
z toho dotace EU 10 308 472 Kč

Na projekt je poskytována finanční podpora ze Státního fondu životního prostředí

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.