Menu

Modernizace výuky a podmínek pro výuku v základních uměleckých školách

logo ROP

Operační program

Regionální operační program Moravskoslezsko

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu bylo vytvoření podmínek pro kvalitní vzdělávání žáků v základních uměleckých školách zapojených do projektu. Dalšími cíli bylo rozšířit a modernizovat tyto základní umělecké školy, zvýšit efektivitu a atraktivitu výuky, zlepšit využívání moderních informačních technologií, zkvalitnit přípravu žáků pro případné studium na konzervatořích a školách s uměleckým zaměřením a zkvalitnit trávení volného času dětí a mládeže.

Celkové výdaje projektu

9 131 906 Kč

z toho dotace EU 8 841 506 Kč

Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.