Menu
logo MMR

Operační program

Integrovaný regionální operační program

Cíl projektu

Cílem projektu byla modernizace a rozšíření výuky přírodovědných předmětů na středních školách v Moravskoslezském kraji. Zvýšení kvality vzdělávání umožní studentům lepší uplatnění na trhu práce i při přechodu na vysoké školy. V rámci projektu byly modernizovány odborné učebny a laboratoře přírodovědných předmětů (chemie, fyzika, biologie), do kterých byly pořízeny modernější přístroje, didaktické pomůcky a vybavení včetně laboratorního nábytku a IT techniky.

Celkové výdaje projektu

5 401 000 Kč
z toho dotace EU 4 615 190 Kč

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.