koronaweb
Menu

Multidisciplinární spolupráce v Moravskoslezském kraji

logo OP Zaměstnanost

Operační program

Operační program Zaměstnanost

Číslo projektu

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0014639

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je zefektivnit, zpřehlednit a zjednodušit systém práce s rodinami s ohroženými dětmi v MSK, a to prostřednictvím několika dílčích cílů:

Přehled klíčových aktivit:

podaktivita 1 - Podpora při zavádění identifikovaných potřeb v zapojených obecních úřadech obcí s rozšířenou působností

podaktivita 2 - Podpora síťování služeb pro rodiny s dětmi na lokální úrovni

podaktivita 3 - Dobrá praxe v zahraničí

Doba realizace projektu

červen 2019 – červen 2022

Kontaktní osoby

Mgr. Alena Šarochová
odborný garant
tel.: 774 239 326
e-mail: alena.sarochova@msk.cz

Mgr. Julie Bachoříková
projektová manažerka
odbor evropských projektů
tel.: 595 622 818 
e-mail: julie.bachorikova@msk.cz

Celkové výdaje projektu

28 402 800 Kč

z toho dotace EU 26 792 650 Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.