Menu

Multidisciplinární spolupráce v Moravskoslezském kraji

logo OP Zaměstnanost

Operační program

Operační program Zaměstnanost

Cíl projektu

Cílem projektu bylo zefektivnit systém práce s rodinami s ohroženými dětmi v Moravskoslezském kraji, které potřebují péči orgánů sociálně-právní ochrany dětí. Předmětem projektu byla spolupráce různých oborů – soudů, orgánů sociálně-právní ochrany dětí, pediatrů, pedagogů, pracovníků odborných poradenství a lékařů. Byly vytvořeny doporučené postupy a sestaveny příklady dobré praxe. Díky projektu byly sestaveny multidisciplinární týmy odborníků, které poskytují sociální podporu ohroženým dětem a jejich rodinám.

Celkové výdaje projektu

28 402 800 Kč
z toho dotace EU 26 792 650 Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.